Archiv kategorie „Doporučujeme“

Aktuality ze školství ke dni 22. 3.

Pedagogické fakulty slouží maturantům jako záložní plán. Odrazují je platy učitelů

University studentsNízké platy i malá prestiž učitelského povolání. To jsou důvody, proč studenti maturitních oborů nechtějí na pedagogické fakulty. Ukázal to průzkum pro Univerzitu Karlovu. Místo na pedagogické fakulty raději na technické obory nebo třeba sociologii. I tak vypadá volba vysokých škol mezi studenty maturitních oborů. Mezi středoškoláky ve třetích a čtvrtých ročnících uvažuje o pedagogické fakultě jenom čtvrtina. A každý druhý z nich ale nechce učit. A když už se pro studium pedagogiky rozhodnou, mají to jako záložní variantu.

„Těch, kteří uvažují o tom, že si podají přihlášku na nějaký pedagogický směr, tak polovina z nich je přesvědčená, že učit půjde, že nastoupí po škole do práce. Čtvrtina z těchto studentů neví a další čtvrtina si myslí, že prostě nenastoupí a že se danému oboru věnovat nebude,“ popisuje situaci Holečková.

tudenty nejčastěji odrazují nízké platy učitelů. A pedagogické fakulty si často také nechávají jako záložní plán, když se třeba nedostanou na svůj vysněný obor.
„Těch, kteří uvažují o tom, že si podají přihlášku na nějaký pedagogický směr, tak polovina z nich je přesvědčená, že učit půjde, že nastoupí po škole do práce. Čtvrtina z těchto studentů neví a další čtvrtina si myslí, že prostě nenastoupí a že se danému oboru věnovat nebude,“ popisuje situaci Holečková.Studenty nejčastěji odrazují nízké platy učitelů. A pedagogické fakulty si často také nechávají jako záložní plán, když se třeba nedostanou na svůj vysněný obor. „Těch, kteří uvažují o tom, že si podají přihlášku na nějaký pedagogický směr, tak polovina z nich je přesvědčená, že učit půjde, že nastoupí po škole do práce. Čtvrtina z těchto studentů neví a další čtvrtina si myslí, že prostě nenastoupí a že se danému oboru věnovat nebude,“ popisuje situaci Holečková.

Více zde.

Vysoké školy vzdělávající učitele si rozdělí 70 milionů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků.  Tato výzva s finanční alokací 70 milionů korun je jedním z opatření, kterým ministerstvo reaguje na přetrvávající nedostatek kvalitních pedagogů ve vzdělávacím systému České republiky.

Cílem Výzvy je prostřednictvím podpory rozvoje profesní připravenosti studentů učitelství a jejich vstupu do školské praxe napomáhat tomu, aby absolventi studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor a naopak začali působit jako pedagogičtí pracovníci na různých stupních školské soustavy.

Více zde.

Zájem žáků o technicky zaměřené obory roste. NÚV zveřejňuje nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury.

Trend většího zájmu o technicky zaměřené obory pokračuje. Podíl těch, co se hlásí k maturitnímu studiu na odborných školách, vzrostl na 37 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Celkový podíl nově přijatých žáků v oborech s maturitou tak dosahuje téměř 70 %. Zveřejňujeme nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR.

Přibývá žáků technicky zaměřených oborů jak v učebních, tak v maturitních oborech středních škol. Oproti minulému školnímu roku se více žáků hlásí do oborů ze skupiny Elektrotechnika a Strojírenství. Roste také zájem o obory ze skupiny Osobní služby. Naopak největší pokles byl zaznamenán v gastronomických oborech, a to jak v učebních, tak i maturitních oborech.

Více zde.

Program, který zachraňuje životy, se zdarma otvírá všem školám

V minulých dnech byla spuštěna nová, vylepšená verze vzdělávacího programu Hobit, který žáky základních škol a víceletých gymnázií učí, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do inovativního multimediálního e-learningového programu se mohou školy zapojit zcela zdarma.

„Edukace probíhá on-line na počítačích, žáci postupně vyplňují jednotlivé části testu a učitel dohlíží na průběh. Je to tedy velmi jednoduché a pro učitele nenáročné, pro žáky navíc HOBIT představuje příjemné zpestření běžné školní výuky,“ uvádí manažerka programu Hana Pokorná.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 15. 3.

Učitelé by se neměli držet mýtů o individuálním stylu výuky, varují vědci

kindTřicet předních britských vědců z oborů neurověd, vzdělávání a psychologie napsalo otevřený dopis deníku Guardian. Vyjadřují v něm obavy z vyučovacího stylu, který začíná být populární mezi některými pedagogy. Píší, že učit každé dítě podle jeho individuálního stylu, neznamená automaticky lepší výsledky, a že školy by měly dát přednost praxi, která se osvědčí.

Obavy z příliš individualizovaného přístupu k učení v Guardianu vyjádřila také nezávislá britská nadace Educational Endowment Foundation, která poskytuje granty na vzdělávání. Podle ní lze jen těžko najít důkazy pro existenci souboru učebních stylů, které by dokládaly dlouhodobé rozdíly ve stylech, jak se mladí lidé učí. A není vhodné rozdělovat žáky do skupin nebo kategorií podle domnělých učebních stylů. Ministerstvo školství se oficiálně k různosti učebních stylů nevyjádřilo, jeho mluvčí ale Guardianu řekla, že o tom, jak vést žáky a studenty, by měli rozhodovat sami učitelé.

Více zde.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce dětí, pro mateřské školy a pro zřizovatele, aby umožnily snažší orientaci v nově nastavených pravidlech. Zároveň je vydána souhrnná informace o všech změnách, které se týkají předškolního vzdělávání, a které vyplývají z novely školského zákona.

Více zde.

Odborníci si lámou hlavu, jak začlenit do školní výuky bezpečnostní témata

Bezpečnostní témata se na školách dostatečně neprobírají, jejich výuka neodpovídá potřebám společnosti. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra. Ministerstvo s resortem školství proto vytvoří expertní skupinu, která bude hledat lepší způsob pro začlenění bezpečnostních témat do výuky. Systém branné výchovy se zrušil v roce 1991.

Většina učitelů základních a středních škol se za poslední dva roky nezúčastnila žádného školení na bezpečnostní téma. Ministerstvo by to chtělo změnit tak, aby z vysokých škol odcházeli učitelé proškoleni.

Více zde.

Aliance pro otevřené vzdělávání vyzývá české europoslance, aby zabránili přijetí směrnice s negativním dopadem na vzdělávání

Aliance pro otevřené vzdělávání se připojuje k výzvě více než tří desítek organizací z dvanácti zemí ke svým národním zástupcům v Evropském parlamentu, aby podpořili změny v navrhované směrnici k autorskému právu na jednotném digitálním trhu. Ta mimo jiné považuje za vzdělání pouze výuku v tradiční kamenné škole, což komplikuje vzdělávání dospělých a opomíjí celou škálu institucí neformálního vzdělávání, jako jsou muzea, knihovny apod.

“Navrhovaná směrnice nerespektuje skutečnost, že se lidé budou v důsledku postupující robotizace a automatizace muset cyklicky vzdělávat během života, a to nejen do svých dvaceti let a už vůbec ne pouze ve škole či jiné instituci. Tato směrnice nerespektuje vzdělávací potřeby pro moderní Průmysl 4.0.,” vysvětluje důvody koordinátorka projektu Otevřeného vzdělávání v organizaci EDUin Tamara Kováčová, proč se Aliance pro otevřené vzdělávání k výzvě připojila.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 8. 3.

Valachová: Za odmítáním maturity z matematiky je prachsprostý boj o žáka. Potřebujeme ji

businessteam at a meetingSenátoři rozhodují o tom, zda studenti budou za čtyři roky povinně maturovat z matematiky. Přestože už příslušný zákon loni prošel, nyní se ho pokusila část senátorů zvrátit. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) tomu chce zabránit a přesvědčuje senátory, že nejde jen o povinnou zkoušku, ale chystá se i změna vzdělávacích plánů, podle kterých se ve školách učí, a také podpora učitelů. Stejná by neměla zůstat ani podoba maturitní zkoušky. „Musíme se podívat na obsah vzdělávání zgruntu,“ říká ministryně v rozhovoru.

Já jsem pro vyšší prostupnost odborníků z praxe, ale jen pro gymnázia a střední školy. Rozhodně nechci pouštět neučitele na základní školy, v tom jsem zatvrzelá. Nedává mi to smysl. U středních škol a gymnázií by to mohla být příležitost využít kolegy z vysokých škol, vědeckých institucí. Ale je zajímavá teorie myslet si, že pokud nám učitelé utíkají kvůli malým platům, tak že jiný absolvent vysoké školy se tam pohrne. Nechceme se stát odkladištěm vysokoškoláků, kteří nic neumí. O to jako ministryně nemám zájem.

Více zde.

Polovina zájemců o pedagogické fakulty nechce učit, odrazují je nízké platy

Pokud nezačnou absolventi pedagogických fakult nastupovat do škol, hrozí Česku do tří let nedostatek učitelů. Zájemců o pedagogiku je sice dost, jen malé procento z nich ale začne po škole skutečně učit. Stává se také, že mladí učitelé po krátké době odcházejí. Potvrdil to rozsáhlý průzkum mezi středoškoláky, který pro Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy zpracovala agentura SC&C.

Od učení studenty odrazují především vyhlídky na nízký plat a také častá kritika učitelů ze strany rodičů. „Pro nás je to potvrzení, že zvýšení platů je nejzásadnějším krokem k tomu, aby učitelů bylo dost,“ říká děkan Pedagogické fakulty UK Michal Nedělka. Kvůli penězům opouštějí školství i lidé, které práce s dětmi baví. „Mám zkušenost s tím, že odcházejí třeba po dvou letech ve škole. Zhruba v době, kdy zakládají rodiny, a potřebují proto víc peněz,“ popisuje situaci Nedělka.

Více zde.

Část učitelů si přeje založení pedagogické komory

Část učitelů chce založit novou pedagogickou komoru, která by měla zastupovat jejich profesi a fungovat podobně jako například Česká lékařská komora. Učitelé by uvítali prosazení zákona o komoře a možnost stát se tak partnerem v jednáních s ministerstvem školství. Resort k tomu uvedl, že vznik komory, která by reprezentovala zájmy všech učitelů, by uvítal. Zřídit ji však považuje za obtížné.

Učitelé mohou nyní na internetu hlasovat o tom, zda by členství v komoře mělo být povinné a kdo by měl být členem. Zatím svůj názor vyjádřilo asi 250 z nich, 90 procent odpovědí bylo podle iniciátora myšlenky Radka Sarköziho pro povinné členství pro učitele základních a středních škol.

Více zde.

Metodická pomoc pro přípravu závěrečných zkoušek

Během první poloviny března 2017 jsou v informačním systému nové závěrečné zkoušky postupně zveřejňována jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek. S využitím jednotných zadání mohou školy začít připravovat tyto zkoušky pro své žáky. Proto NÚV právě vydal metodickou publikaci obsahující kompletní informace o tom, jak s jednotnými zadáními pracovat. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek, nově je zpracována kapitiola věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také naleznete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 1. 3.

Ministryně Valachová: Jsme stejně chytří jako Lidl. Zvyšujeme platy

Portrait of cute studentMinistryně školství požaduje v rozpočtu na příští rok 22 miliard navíc pro regionální a 5,5 miliardy pro vysoké školství. V dalším roce by to mělo být dalších 11 miliard. Jde o velký skok, letošní rozpočtová kapitola disponuje 148 miliardami, v roce 2018 by to mělo být 178, další dvě léta 200 a 210 miliard.

Určitě je potřeba ve formálních požadavcích na vzdělání učinit pořádek, ale nedá se to střelit od boku ve druhém čtení ve sněmovně. Chci pořídit audit toho, co se od učitelů požaduje. Někdy to jsou šílené příběhy, kdy se třeba učitelka během rodičovské dovolené stane nekvalifikovanou, ačkoli si doplnila vzdělání. Bohužel jí nikdo neřekl, že požadavky se mezitím změnily. Náš problém není v tom, že nechceme dovolit všem vysokoškolákům učit, ale že 60 procent kvalifikovaných kantorů odchází ze školství.

Více zde.

Sněmovna pustila kariérní řád to třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení kariérní řád. S jeho podobou se mohla pedagogická veřejnost seznámit v rámci kulatých stolů v Brně a v Benešově i na různých výjezdech ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové do regionů v ČR. Cílem kariérního řádu je kromě jiného i zabránit klesajícímu počtu učitelů v regionálním školství.

„Jsem ráda, že se učitelé po 20 letech dočkali systému, který jim umožní jejich profesní rozvoj, zlepší finanční podmínky, a také přispěje v k lepšímu postavení kantorů ve společnosti. Pomůže nám udržet zejména mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších a zkušenějších pedagogů a nabídne jim cesty profesního rozvoje,“ komentuje kariérní řád ministryně Valachová.

Více zde.

Akvárium: Dávat domácí úkoly není žádná samozřejmost, lze se obejít i bez nich

Nabízíme zápis a zvukovou nahrávku z debaty na téma, zda domácí úkoly zlepšují vzdělávací výsledky žáků, nebo naopak přispívají k domácímu napětí mezi dětmi a rodiči a zvětšují rozdíly mezi žáky, které rodiny ve vzdělávání podporují a nepodporují. Diskutovalo se v polovině února v EDUpointu na pražském Staroměstském náměstí. Debaty se zúčastnili Daniel Hůle z Člověka v tísni, Alexis Katakalidis učitel jazyků na základní škole, Šárka Miková, psycholožka, Josef Zemek, učitel, Pavel Kraemer, učitel a ředitel Institutu pro inovativní vzdělávání a Marta Plecitá, matka žáka základní školy. Moderoval Tomáš Feřtek z EDUin.

Více zde.

Digitální dobu žijeme již několik dekád, můžeme si ji spojit s nástupem internetu, říká ekonom Pavel Kysilka

Proč si lidstvo zvolilo digitální technologii jako něco, co bude hýbat naším světem? „Digitál nás zbavuje zátěže hmoty. Najednou vše máme v malém mobilu, zpohodlňuje nám to život, ale má i své nástrahy,“ vysvětluje Pavel Kysilka.

„Revoluci nikdo nezavádí. Průmysl 4.0 nikdo nezavádí. Je to přirozený výsledek rozhodování miliard lidí na světě, kteří si koupili chytré telefony, stáhli si aplikace, rozhodování tisíců firem o tom, že některé věci nahradí robotizací. Digitální revoluce je jako motor. Jedním válcem jsou technologické inovace, to nikdy nezastavíme. Druhým je generace mileniálů,“ říká Pavel Kysilka.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 22. 2.

Valachová chce málo míst ve školách řešit mobilními třídami

In der SchuleNedostatek míst na základních školách, který trápí zejména Prahu, Brno a přilehlé okresy, by mohly vyřešit mobilní multifunkční školní třídy. Buňky by kromě výuky měly sloužit i jako školní družiny. Počítá s tím ministerstvo školství, jež chce do června vypsat dotační program se čtvrt miliardou korun. Informovala o tom šéfka resortu Kateřina Valachová. Obcím stát z dotace zaplatí až polovinu nákladů.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl doplnil, že tyto „domečky“ by měly být víceúčelové. Nižší české školství totiž v současnosti zdolává populační boom, a po jeho odeznění by tak mělo jít buňky využít i jinak. Podle Lukla by v budoucnu mohly sloužit jako prostor pro společenské a kulturní akce: „V mnohých menších obcích je škola nejen instituce vzdělávací, ale jádro společenského dění a srdce obce.“

Více zde.

Strašák jménem matematika. Povinná maturita znevýhodní některé studenty

Spor o to, zda mají maturanti povinně skládat zkoušku z matematiky, pokračuje i poté, co vláda schválila plán ministryně školství Kateřiny Valachové. Sledujte speciální studio Seznam Zprávy o dalším osudu maturity z matematiky.

Maturitě z matematiky se totiž vyhnou jen studenti uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů, povinná však bude k nevoli lidovců na zemědělských školách. Valachová trvá na tom, že vynětí zemědělských oborů by nedávalo smysl. „Představte si, že například agropodnikání jako zemědělský obor by maturitu z matematiky nemělo, a naopak ekonomika jako ekonomický obor by měla,“ řekla.

Více zde.

Sean Paul Simek: Já, učitel MŠ

Moje rozhodnutí stát se učitelem v mateřské škole nebylo zpočátku tak jednoznačné. Rozhodně to nebylo mojí původní ambicí. Při hledání pracovní příležitosti jsem objevil inzerát soukromé mateřské školy, která chtěla do svého pracovního týmu přijmout rodilého mluvčího angličtiny. Protože je angličtina mým rodným jazykem a navíc jsem nutně hledal „jakoukoliv“ práci, rozhodl jsem se na inzerát napsat.

Moje původní představa byla taková, že učitelku v mateřské škole může dělat úplně každý. Po čtyřletých zkušenostech přicházím spíše k opačnému názoru, že naopak tuto práci nemůže dělat úplně každý, má-li mít nějakou profesionální a kvalitní úroveň. Nejde samozřejmě jenom o vzdělání či kvalifikaci v oboru, která, podle mého přesvědčení, hraje spíše doplňkovou roli. Vzdělání v oboru sice učitele kvalifikuje k výkonu pedagogické profese, ale samotná kvalifikace ještě z učitele nedělá nutně dobrého učitele. Osobnost učitele hraje dle mého přesvědčení nesporně důležitější roli.

Více zde.

Martin Kadrnožka: Kdo je Jackie Gerstein?

Doktorka Jackie Gerstein je žena mnoha tváří – učitelka, inspirátorka, koordinátorka mnoha projektů zaměřených na rozvoj ICT kompetencí a zároveň přednášející na čtyřech amerických univerzitách o vlatních poznatcích, dosavadních zkušenostech s výukou žáků a o dynamických implementacích nových prvků do kurikula. J. Gerstein má praxi s výukou na mnoha základních, středních i vysokých školách. Specializuje se na integraci vědy a techniky, a to nejen u nadaných žáků, ale i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u žáků ze slabšího sociálně-ekonomického prostředí. Všechny své poznatky předává studentům, kteří se připravují na výkon učitelského povolání.

Žáci společně s učitelem vytváří Maslowovu pyramidu potřeb, které mají vztah k technologiím. Díky tomu si žáci mohou lépe ujasnit, jaké priority v životě mají. Žáci nejdříve navrhují svou vlastní pyramidu potřeb a posléze s učitelem postupně rozebírají jejich důležitost, funkčnost a bezpečnost. Pro úspěch projektu je vždy nutné vysvětlit žákům kontext vyžadovaného úkolu (v tomto případě, co je to Maslowova pyramida potřeb) a dovést je ke kvalitní reflexi úkolu.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 16. 2.

Ombudsman: Ředitelé a učitelé potřebují větší podporu

Helping momŠkolský ombudsman Ladislav Hrzal je ve funkci již pět měsíců. Z hlediska počtu podání stížností vidí ombudsman jako nejzávažnější problém právní pomoci ředitelů a pedagogů v situacích, které řeší a jsou leckdy složité profesně i lidsky. MŠMT proto zajistí právní osvětu vedení škol a vyšší právní podporu. Ve své činnosti se ombudsman zaměřuje především na problém šikany.

„Mezi podněty a stížnosti, které mi přicházejí, převažují ty, které poukazují na vztahy mezi vedením školy a pedagogy, na vztahy rodičů a školy, na výsledky maturitních zkoušek a na podezření šikany. Řada stížností se týká hodnocení maturitních zkoušek. Po prošetření byly všechny stížnosti označeny jako neodůvodněné,“ říká školský ombudsman.

Více zde.

Nový web chce být východiskem pro založení profesní komory. Učitelé diskutují o jejím názvu i o tom, kdo je „učitel“

„Tento web je určen všem učitelům, kteří se chtějí podílet na založení pedagogické komory. V současnosti není hlas učitelů jasně slyšet a na jejich zkušenosti není brán zřetel při rozhodování o školství. Učitelé nemají reprezentativní organizaci, která by jednala s ministerstvem školství o chystaných změnách a jejíž zástupci by se účastnili diskuzí v médiích. Často se tak rozhoduje o nás bez nás. Chceme to napravit, a proto zakládáme pedagogickou komoru. Čím více členů bude mít, tím větší váhu získáme. Proto neváhejte a aktivně se zapojte do příprav. Ukažme, že se dokážeme domluvit,“ charakterizuje nový web jeho správce Radek Sárközi. Obnovená snaha o vznik učitelské profesní komory se rozjela v návaznosti na anketu České školy na toto téma.

Více zde.

Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy

Přes 62 000 cizinců složilo do konce roku 2016 úspěšně zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice. Připravit se ke zkoušce, ale také lépe porozumět majoritní společnosti, má pomoci série 18 výukových videí. Prostřednictvím kanálu YouTube je zveřejňuje Národní ústav pro vzdělávání.

Výuková videa o délce zhruba jedné až dvou minut zachycují každodenní situace: jak se objednat u zubaře, jak řešit problém s majitelem bytu, jak si něco půjčit od souseda apod. Každé téma je zpracováno ve dvou jazykových úrovních – A1 a A2. Zkoušku z češtiny pro udělení trvalého pobytu mohou skládat cizinci, kteří žijí v České republice minimálně 5 let. Zkouška má písemnou a ústní část, první pokus je zdarma, druhý pokus je zpoplatněn částkou 1500 Kč. V České republice je zhruba 30 zkušebních institucí, kde lze zkoušku složit. Nejpočetnější skupiny žadatelů, které zkoušku s úspěchem skládají, tvoří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 13. 2.

Ministryně Valachová nezměnila návrh povinné maturity z matematiky pro odborné školy

engineering design 3Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) trvá na tom, aby povinnou maturitu z matematiky měla většina středních odborných škol (SOŠ). Stejně jako v prosinci předloží vládě návrh se seznamem 104 oborů. Chybí mezi nimi jen umělecké školy a zdravotnické a sociální obory. Když měla návrh vláda na stole v prosinci, neshodla se na jeho přijetí. Například výtky ministerstva zemědělství trvají nadále.

„V případě resortně zaměřených oborů by měl být důraz kladen primárně na vzdělávání v oblasti profilujících odborných předmětů. Domníváme se, že zařazení matematiky jako zkušebního předmětu nebude vytvářet prostor pro zlepšení úrovně znalostí žáků v odborných předmětech. Přitom právě úroveň odborných znalostí absolventů je v současné době nejvíce kritizována ze strany resortních zaměstnavatelů,” uvedla tisková mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Více zde.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

Více zde.

Bohumíra Lazarová: DOKUMENTY 147. Psychologické minimum pro učitele

S neklidem či agresivitou a s dalšími problémy u dětí se učitelé potýkají odedávna. Výchovných problémů spíše přibývá než ubývá. Proto jsme v roce 1996/97 v našem časopisu připravili s brněnskou psycholožkou Mirkou Lazarovou na toto téma velmi vyhledávaný seriál. Třeba někomu poslouží k zamyšlení i dnes.

Vedle pozorování může učitel v zájmu solidního poznání žáka použít i rozhovory s rodiči či kolegy. Mělo by jít skutečně o rozhovory, a ne výslechy či monology, za něž je má mnoho lidí sklon zaměňovat. K dispozici jsou učiteli i další psychologické metody. Jistý vhled do interpersonálních vztahů ve třídě vnese sociometrický dotazník, který si může v zájmu vlastní orientace vytvořit učitel sám. Na problémovou rodinnou situaci může poukázat vhodně volený námět v dětské kresbě či slohové práci. Mnohé poznatky o dítěti pak může přinést i šikovně (a taktně) zkonstruovaný dotazníček. Velmi oblíbené u učitelů i dětí jsou psychohry (mají význam nejen pro vzájemné poznávání, ale i pro sebepoznávání žáků).

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 9. 2.

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení

writing on blackboardMetodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

Více zde.

Kariéra ve školství. Půlroční volno i titul vynikající učitel

Kdo letos v září nastoupí jako posila pedagogického sboru, bude přesně vědět, jaký profesní postup ho čeká.

„Učitelé kariérní řád chtějí a vítají ho. Jen je třeba doladit detaily, aby je neodradila přílišná složitost nebo administrativa,“ říká šéf senátního školského výboru Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL). Jeho slova potvrzuje i ředitelka MŠ a ZŠ Dolní Loučky Hana Svánovská, která se zúčastnila pondělního kulatého stolu v Brně: „Mnoho mladých lidí s pedagogickým vzděláním odchází do jiných oborů jen proto, že je tam čeká rychlejší postup a lepší finanční ohodnocení jejich práce.“

Více zde.

Výzkum učitelského vyhoření

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze realizuje unikátní výzkum učitelského vyhoření na ZŠ. Máme zhruba 900 odpovědí, ale ještě bychom chtěli počet vyučujících navýšit. Hledáme proto cesty, jak informaci o výzkumu rozšířit mezi co nejvíce učitelek a učitelů ZŠ.

Údaje jsou sbírány anonymně, takže ani učitele/ku, ani školu nebude možné identifikovat. Vyplnění dotazníku je poměrně časově náročné (přibližně 45 minut), ale je možné ho kdykoliv (i opakovaně) přerušit a dokončit až do začátku března 2017. Výsledky budou zveřejněny na konci tohoto školního roku.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 6. 2.

Poslanci budou jednat o kariérním řádu i návrhu na půlroční učitelské volno

learn biology in schoolUž tento týden by měli poslanci školského výboru projednávat kariérní řád a návrh, aby učitelé měli možnost jednou za 15 let čerpat půlroční volno. V rozhovoru pro pořad Den podle… Čro Plus o návrhu učitelského volna mluvila jeho autorka Anna Putnová. Reagovala mimo jiné i na kritiku poslance Jiřího Zlatušky, který sice návrh vítá, ale domnívá se, že učitelé by měli mít možnost vybrat si volno častěji.

„Když se na to podíváme s ohledem na zkušenosti okolních zemí, skutečně v řadě zemí už ta možnost je po sedmi letech. Nebo po pěti letech dokonce. Ale nezapomeňme, že my startujeme, nic podobného jsme pro učitele v regionálním školství neměli, čili je to první návrh, a je to první pokus. A těch patnáct let vycházelo z předpokladu, že chceme zacílit na tu skupinu učitelů, učitelek ve středním věku. To jsou čtyřicátníci, kteří už jsou dost dlouho po škole a potřebovali by nepochybně svoje znalosti doplnit, doškolit se, a ukazuje se, že krátkodobé kurzy mají jenom omezenou možnost,“ podotýká Anna Putnová.

Více zde.

Vysvědčení pro české školství

Děti dostaly vysvědčení. Jaké vysvědčení byste vy vystavili českému školství? Změnilo se něco k lepšímu?

„Odborník na školství Václav Klaus ml. říká, že kdyby české zdravotnictví bylo ve stejném (rozuměj: velmi špatném) stavu jako české školství, tak jsou na náměstích tisícové demonstrace. Což je dost ostrý výrok. Na jedné straně čtu o horšících se výsledcích žáků v mezinárodním srovnávání, na straně druhé o úspěšných studentech v mnoha oborech. Tak nevím. Ale přece jen se něco zlepšilo – platy učitelů. Snad se tedy s větším množstvím peněz změní k lepšímu i samotné školství,“ říká Pavel Strnad, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky.

Více zde.

Jaké má být vedení školy?

Má být ředitel školy hlavní administrátor, tvůrce obsahu výuky, garant profesionálního rozvoje učitelů nebo od každého trochu? Jaký výcvik dobrý ředitel potřebuje? Je efektivnější vedení školy jedním vizionářem, který spojí ostatní aktéry, nebo systémem sdíleného rozhodování?

Jako nejefektivnější systém se tedy ukazuje kombinace instruktážního a sdíleného vedení společně s využíváním studentských výsledků k nastavení školských cílů. V takových podmínkách se na školách vytváří profesní komunity, prostředí, ve kterém učitelé komunikují s cílem zlepšit své metody, což má dopad na kvalitu vzdělávání.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 2. 2.

MŠMT intenzivně připravuje školy na jednotné přijímací zkoušky

testUž začátkem loňského prosince obdržely školy sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium. MŠMT a Cermat chtějí školám co nejvíce pomoci při organizaci prvních celoplošně povinných přijímacích zkoušek na střední školy v oborech s maturitní zkouškou. V lednu 2017 školy dostaly možnost vyzkoušet si jednotné přijímací zkoušky „nanečisto“.

Podporu vyjádřila slovy svého předsedy Jiřího Zajíčka i Unie školských asociací ČR – CZESHA: „Podporujeme zavedení jednotné přijímací zkoušky jako povinné součásti přijímacího řízení v maturitních oborech vzdělání. Tato zkouška může podpořit zvýšení kvality ve vzdělávání. Většina našich členských škol se již v minulých letech dobrovolně zapojila do pilotního ověřování této zkoušky a s jejím průběhem máme dobré zkušenosti. Situace, kdy velká část středních škol přijímala uchazeče jen na základě hodnocení na základních školách, byla velmi komplikovaná pro jakoukoli motivaci žáků devátých tříd v závěru studia na základní škole. Zavedení povinné přijímací zkoušky však zásadně mění situaci.“

Více zde.

Návrhy na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících

Otevření adaptačního období kariérního řádu pro absolventy nepedagogických vysokých škol, zanesení statusu sociálního pedagoga a uznání kvalifikace získané v neformálním vzdělávacím sektoru. Přinášíme přehled návrhů na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících s hodnotícím komentářem.

Z dopisu networku Trvalá obnova školy poslancům: „Mám asistenta pedagoga, který studuje neučitelský obor na filosofické fakultě. Přitom je jedním z těch, kteří mají úžasné osobnostní předpoklady a zájem o práci učitele. Bohužel, až ukončí studium, nebude kvalifikovaný pro práci učitele a pokud se rozhodnu ho zaměstnat, budu se vystavovat riziku při kontrole ČŠI, že porušuji platnou legislativu. Pokud by mohl v adaptačním období a při složení 1. atestace prokázat způsobilost vykonávat práci učitele, měl by zájem u nás na škole zůstat a učit. Adaptační období pod vedením mentora by nahradilo pedagogické studium.“

Více zde.

Školáci jsou odvážnější. I vůči učitelům

Jsou sebevědomější, ale na druhou stranu jim často chybí úcta k autoritám. Současní školáci mají možnosti, o jakých se dřívějším generacím ani nesnilo – třeba vlastní prezentace na počítači nebo studijní pobyty v zahraničí už v raném věku. V normálním společenském chování však mají leckdy mezery. Tak povětšinou hodnotí žáky a studenty zaměstnanci škol či třeba česká školní inspekce.

Šest let zkušeností ve školství má Jan Wurst, učitel z otrokovické ZŠ Trávníky. Rozdíly mezi dětmi, s kterými začínal a těmi nynějšími, vnímá čím dál znatelnější. Ve škole se mění výuka, je více moderní, propojená, vtahuje více děti do zájmu o zkoumání. „Stejně tak se mění vztah učitel a žák – řekl bych, že dnešní učitelé rozumějí svým žákům méně, neboť se jim právě díky technologiím vzdalují. Vždyť který učitel se většinu svého času věnuje sociálním sítím, moderním technologiím, tabletům či třeba youtuberům, alespoň zčásti jako jeho žáci?“

Více zde.