Archiv kategorie „Doporučujeme“

Aktuality ze školství ke dni 22. 2.

Valachová chce málo míst ve školách řešit mobilními třídami

In der SchuleNedostatek míst na základních školách, který trápí zejména Prahu, Brno a přilehlé okresy, by mohly vyřešit mobilní multifunkční školní třídy. Buňky by kromě výuky měly sloužit i jako školní družiny. Počítá s tím ministerstvo školství, jež chce do června vypsat dotační program se čtvrt miliardou korun. Informovala o tom šéfka resortu Kateřina Valachová. Obcím stát z dotace zaplatí až polovinu nákladů.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl doplnil, že tyto „domečky“ by měly být víceúčelové. Nižší české školství totiž v současnosti zdolává populační boom, a po jeho odeznění by tak mělo jít buňky využít i jinak. Podle Lukla by v budoucnu mohly sloužit jako prostor pro společenské a kulturní akce: „V mnohých menších obcích je škola nejen instituce vzdělávací, ale jádro společenského dění a srdce obce.“

Více zde.

Strašák jménem matematika. Povinná maturita znevýhodní některé studenty

Spor o to, zda mají maturanti povinně skládat zkoušku z matematiky, pokračuje i poté, co vláda schválila plán ministryně školství Kateřiny Valachové. Sledujte speciální studio Seznam Zprávy o dalším osudu maturity z matematiky.

Maturitě z matematiky se totiž vyhnou jen studenti uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů, povinná však bude k nevoli lidovců na zemědělských školách. Valachová trvá na tom, že vynětí zemědělských oborů by nedávalo smysl. „Představte si, že například agropodnikání jako zemědělský obor by maturitu z matematiky nemělo, a naopak ekonomika jako ekonomický obor by měla,“ řekla.

Více zde.

Sean Paul Simek: Já, učitel MŠ

Moje rozhodnutí stát se učitelem v mateřské škole nebylo zpočátku tak jednoznačné. Rozhodně to nebylo mojí původní ambicí. Při hledání pracovní příležitosti jsem objevil inzerát soukromé mateřské školy, která chtěla do svého pracovního týmu přijmout rodilého mluvčího angličtiny. Protože je angličtina mým rodným jazykem a navíc jsem nutně hledal „jakoukoliv“ práci, rozhodl jsem se na inzerát napsat.

Moje původní představa byla taková, že učitelku v mateřské škole může dělat úplně každý. Po čtyřletých zkušenostech přicházím spíše k opačnému názoru, že naopak tuto práci nemůže dělat úplně každý, má-li mít nějakou profesionální a kvalitní úroveň. Nejde samozřejmě jenom o vzdělání či kvalifikaci v oboru, která, podle mého přesvědčení, hraje spíše doplňkovou roli. Vzdělání v oboru sice učitele kvalifikuje k výkonu pedagogické profese, ale samotná kvalifikace ještě z učitele nedělá nutně dobrého učitele. Osobnost učitele hraje dle mého přesvědčení nesporně důležitější roli.

Více zde.

Martin Kadrnožka: Kdo je Jackie Gerstein?

Doktorka Jackie Gerstein je žena mnoha tváří – učitelka, inspirátorka, koordinátorka mnoha projektů zaměřených na rozvoj ICT kompetencí a zároveň přednášející na čtyřech amerických univerzitách o vlatních poznatcích, dosavadních zkušenostech s výukou žáků a o dynamických implementacích nových prvků do kurikula. J. Gerstein má praxi s výukou na mnoha základních, středních i vysokých školách. Specializuje se na integraci vědy a techniky, a to nejen u nadaných žáků, ale i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u žáků ze slabšího sociálně-ekonomického prostředí. Všechny své poznatky předává studentům, kteří se připravují na výkon učitelského povolání.

Žáci společně s učitelem vytváří Maslowovu pyramidu potřeb, které mají vztah k technologiím. Díky tomu si žáci mohou lépe ujasnit, jaké priority v životě mají. Žáci nejdříve navrhují svou vlastní pyramidu potřeb a posléze s učitelem postupně rozebírají jejich důležitost, funkčnost a bezpečnost. Pro úspěch projektu je vždy nutné vysvětlit žákům kontext vyžadovaného úkolu (v tomto případě, co je to Maslowova pyramida potřeb) a dovést je ke kvalitní reflexi úkolu.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 16. 2.

Ombudsman: Ředitelé a učitelé potřebují větší podporu

Helping momŠkolský ombudsman Ladislav Hrzal je ve funkci již pět měsíců. Z hlediska počtu podání stížností vidí ombudsman jako nejzávažnější problém právní pomoci ředitelů a pedagogů v situacích, které řeší a jsou leckdy složité profesně i lidsky. MŠMT proto zajistí právní osvětu vedení škol a vyšší právní podporu. Ve své činnosti se ombudsman zaměřuje především na problém šikany.

„Mezi podněty a stížnosti, které mi přicházejí, převažují ty, které poukazují na vztahy mezi vedením školy a pedagogy, na vztahy rodičů a školy, na výsledky maturitních zkoušek a na podezření šikany. Řada stížností se týká hodnocení maturitních zkoušek. Po prošetření byly všechny stížnosti označeny jako neodůvodněné,“ říká školský ombudsman.

Více zde.

Nový web chce být východiskem pro založení profesní komory. Učitelé diskutují o jejím názvu i o tom, kdo je „učitel“

„Tento web je určen všem učitelům, kteří se chtějí podílet na založení pedagogické komory. V současnosti není hlas učitelů jasně slyšet a na jejich zkušenosti není brán zřetel při rozhodování o školství. Učitelé nemají reprezentativní organizaci, která by jednala s ministerstvem školství o chystaných změnách a jejíž zástupci by se účastnili diskuzí v médiích. Často se tak rozhoduje o nás bez nás. Chceme to napravit, a proto zakládáme pedagogickou komoru. Čím více členů bude mít, tím větší váhu získáme. Proto neváhejte a aktivně se zapojte do příprav. Ukažme, že se dokážeme domluvit,“ charakterizuje nový web jeho správce Radek Sárközi. Obnovená snaha o vznik učitelské profesní komory se rozjela v návaznosti na anketu České školy na toto téma.

Více zde.

Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy

Přes 62 000 cizinců složilo do konce roku 2016 úspěšně zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice. Připravit se ke zkoušce, ale také lépe porozumět majoritní společnosti, má pomoci série 18 výukových videí. Prostřednictvím kanálu YouTube je zveřejňuje Národní ústav pro vzdělávání.

Výuková videa o délce zhruba jedné až dvou minut zachycují každodenní situace: jak se objednat u zubaře, jak řešit problém s majitelem bytu, jak si něco půjčit od souseda apod. Každé téma je zpracováno ve dvou jazykových úrovních – A1 a A2. Zkoušku z češtiny pro udělení trvalého pobytu mohou skládat cizinci, kteří žijí v České republice minimálně 5 let. Zkouška má písemnou a ústní část, první pokus je zdarma, druhý pokus je zpoplatněn částkou 1500 Kč. V České republice je zhruba 30 zkušebních institucí, kde lze zkoušku složit. Nejpočetnější skupiny žadatelů, které zkoušku s úspěchem skládají, tvoří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 13. 2.

Ministryně Valachová nezměnila návrh povinné maturity z matematiky pro odborné školy

engineering design 3Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) trvá na tom, aby povinnou maturitu z matematiky měla většina středních odborných škol (SOŠ). Stejně jako v prosinci předloží vládě návrh se seznamem 104 oborů. Chybí mezi nimi jen umělecké školy a zdravotnické a sociální obory. Když měla návrh vláda na stole v prosinci, neshodla se na jeho přijetí. Například výtky ministerstva zemědělství trvají nadále.

„V případě resortně zaměřených oborů by měl být důraz kladen primárně na vzdělávání v oblasti profilujících odborných předmětů. Domníváme se, že zařazení matematiky jako zkušebního předmětu nebude vytvářet prostor pro zlepšení úrovně znalostí žáků v odborných předmětech. Přitom právě úroveň odborných znalostí absolventů je v současné době nejvíce kritizována ze strany resortních zaměstnavatelů,” uvedla tisková mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Více zde.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

Více zde.

Bohumíra Lazarová: DOKUMENTY 147. Psychologické minimum pro učitele

S neklidem či agresivitou a s dalšími problémy u dětí se učitelé potýkají odedávna. Výchovných problémů spíše přibývá než ubývá. Proto jsme v roce 1996/97 v našem časopisu připravili s brněnskou psycholožkou Mirkou Lazarovou na toto téma velmi vyhledávaný seriál. Třeba někomu poslouží k zamyšlení i dnes.

Vedle pozorování může učitel v zájmu solidního poznání žáka použít i rozhovory s rodiči či kolegy. Mělo by jít skutečně o rozhovory, a ne výslechy či monology, za něž je má mnoho lidí sklon zaměňovat. K dispozici jsou učiteli i další psychologické metody. Jistý vhled do interpersonálních vztahů ve třídě vnese sociometrický dotazník, který si může v zájmu vlastní orientace vytvořit učitel sám. Na problémovou rodinnou situaci může poukázat vhodně volený námět v dětské kresbě či slohové práci. Mnohé poznatky o dítěti pak může přinést i šikovně (a taktně) zkonstruovaný dotazníček. Velmi oblíbené u učitelů i dětí jsou psychohry (mají význam nejen pro vzájemné poznávání, ale i pro sebepoznávání žáků).

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 9. 2.

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení

writing on blackboardMetodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

Více zde.

Kariéra ve školství. Půlroční volno i titul vynikající učitel

Kdo letos v září nastoupí jako posila pedagogického sboru, bude přesně vědět, jaký profesní postup ho čeká.

„Učitelé kariérní řád chtějí a vítají ho. Jen je třeba doladit detaily, aby je neodradila přílišná složitost nebo administrativa,“ říká šéf senátního školského výboru Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL). Jeho slova potvrzuje i ředitelka MŠ a ZŠ Dolní Loučky Hana Svánovská, která se zúčastnila pondělního kulatého stolu v Brně: „Mnoho mladých lidí s pedagogickým vzděláním odchází do jiných oborů jen proto, že je tam čeká rychlejší postup a lepší finanční ohodnocení jejich práce.“

Více zde.

Výzkum učitelského vyhoření

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze realizuje unikátní výzkum učitelského vyhoření na ZŠ. Máme zhruba 900 odpovědí, ale ještě bychom chtěli počet vyučujících navýšit. Hledáme proto cesty, jak informaci o výzkumu rozšířit mezi co nejvíce učitelek a učitelů ZŠ.

Údaje jsou sbírány anonymně, takže ani učitele/ku, ani školu nebude možné identifikovat. Vyplnění dotazníku je poměrně časově náročné (přibližně 45 minut), ale je možné ho kdykoliv (i opakovaně) přerušit a dokončit až do začátku března 2017. Výsledky budou zveřejněny na konci tohoto školního roku.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 6. 2.

Poslanci budou jednat o kariérním řádu i návrhu na půlroční učitelské volno

learn biology in schoolUž tento týden by měli poslanci školského výboru projednávat kariérní řád a návrh, aby učitelé měli možnost jednou za 15 let čerpat půlroční volno. V rozhovoru pro pořad Den podle… Čro Plus o návrhu učitelského volna mluvila jeho autorka Anna Putnová. Reagovala mimo jiné i na kritiku poslance Jiřího Zlatušky, který sice návrh vítá, ale domnívá se, že učitelé by měli mít možnost vybrat si volno častěji.

„Když se na to podíváme s ohledem na zkušenosti okolních zemí, skutečně v řadě zemí už ta možnost je po sedmi letech. Nebo po pěti letech dokonce. Ale nezapomeňme, že my startujeme, nic podobného jsme pro učitele v regionálním školství neměli, čili je to první návrh, a je to první pokus. A těch patnáct let vycházelo z předpokladu, že chceme zacílit na tu skupinu učitelů, učitelek ve středním věku. To jsou čtyřicátníci, kteří už jsou dost dlouho po škole a potřebovali by nepochybně svoje znalosti doplnit, doškolit se, a ukazuje se, že krátkodobé kurzy mají jenom omezenou možnost,“ podotýká Anna Putnová.

Více zde.

Vysvědčení pro české školství

Děti dostaly vysvědčení. Jaké vysvědčení byste vy vystavili českému školství? Změnilo se něco k lepšímu?

„Odborník na školství Václav Klaus ml. říká, že kdyby české zdravotnictví bylo ve stejném (rozuměj: velmi špatném) stavu jako české školství, tak jsou na náměstích tisícové demonstrace. Což je dost ostrý výrok. Na jedné straně čtu o horšících se výsledcích žáků v mezinárodním srovnávání, na straně druhé o úspěšných studentech v mnoha oborech. Tak nevím. Ale přece jen se něco zlepšilo – platy učitelů. Snad se tedy s větším množstvím peněz změní k lepšímu i samotné školství,“ říká Pavel Strnad, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky.

Více zde.

Jaké má být vedení školy?

Má být ředitel školy hlavní administrátor, tvůrce obsahu výuky, garant profesionálního rozvoje učitelů nebo od každého trochu? Jaký výcvik dobrý ředitel potřebuje? Je efektivnější vedení školy jedním vizionářem, který spojí ostatní aktéry, nebo systémem sdíleného rozhodování?

Jako nejefektivnější systém se tedy ukazuje kombinace instruktážního a sdíleného vedení společně s využíváním studentských výsledků k nastavení školských cílů. V takových podmínkách se na školách vytváří profesní komunity, prostředí, ve kterém učitelé komunikují s cílem zlepšit své metody, což má dopad na kvalitu vzdělávání.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 2. 2.

MŠMT intenzivně připravuje školy na jednotné přijímací zkoušky

testUž začátkem loňského prosince obdržely školy sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium. MŠMT a Cermat chtějí školám co nejvíce pomoci při organizaci prvních celoplošně povinných přijímacích zkoušek na střední školy v oborech s maturitní zkouškou. V lednu 2017 školy dostaly možnost vyzkoušet si jednotné přijímací zkoušky „nanečisto“.

Podporu vyjádřila slovy svého předsedy Jiřího Zajíčka i Unie školských asociací ČR – CZESHA: „Podporujeme zavedení jednotné přijímací zkoušky jako povinné součásti přijímacího řízení v maturitních oborech vzdělání. Tato zkouška může podpořit zvýšení kvality ve vzdělávání. Většina našich členských škol se již v minulých letech dobrovolně zapojila do pilotního ověřování této zkoušky a s jejím průběhem máme dobré zkušenosti. Situace, kdy velká část středních škol přijímala uchazeče jen na základě hodnocení na základních školách, byla velmi komplikovaná pro jakoukoli motivaci žáků devátých tříd v závěru studia na základní škole. Zavedení povinné přijímací zkoušky však zásadně mění situaci.“

Více zde.

Návrhy na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících

Otevření adaptačního období kariérního řádu pro absolventy nepedagogických vysokých škol, zanesení statusu sociálního pedagoga a uznání kvalifikace získané v neformálním vzdělávacím sektoru. Přinášíme přehled návrhů na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících s hodnotícím komentářem.

Z dopisu networku Trvalá obnova školy poslancům: „Mám asistenta pedagoga, který studuje neučitelský obor na filosofické fakultě. Přitom je jedním z těch, kteří mají úžasné osobnostní předpoklady a zájem o práci učitele. Bohužel, až ukončí studium, nebude kvalifikovaný pro práci učitele a pokud se rozhodnu ho zaměstnat, budu se vystavovat riziku při kontrole ČŠI, že porušuji platnou legislativu. Pokud by mohl v adaptačním období a při složení 1. atestace prokázat způsobilost vykonávat práci učitele, měl by zájem u nás na škole zůstat a učit. Adaptační období pod vedením mentora by nahradilo pedagogické studium.“

Více zde.

Školáci jsou odvážnější. I vůči učitelům

Jsou sebevědomější, ale na druhou stranu jim často chybí úcta k autoritám. Současní školáci mají možnosti, o jakých se dřívějším generacím ani nesnilo – třeba vlastní prezentace na počítači nebo studijní pobyty v zahraničí už v raném věku. V normálním společenském chování však mají leckdy mezery. Tak povětšinou hodnotí žáky a studenty zaměstnanci škol či třeba česká školní inspekce.

Šest let zkušeností ve školství má Jan Wurst, učitel z otrokovické ZŠ Trávníky. Rozdíly mezi dětmi, s kterými začínal a těmi nynějšími, vnímá čím dál znatelnější. Ve škole se mění výuka, je více moderní, propojená, vtahuje více děti do zájmu o zkoumání. „Stejně tak se mění vztah učitel a žák – řekl bych, že dnešní učitelé rozumějí svým žákům méně, neboť se jim právě díky technologiím vzdalují. Vždyť který učitel se většinu svého času věnuje sociálním sítím, moderním technologiím, tabletům či třeba youtuberům, alespoň zčásti jako jeho žáci?“

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 30. 1.

Stát chce víc učitelů, fakultám přidá stamilióny

Students at the seminarNa základních školách chybějí učitelé, stát proto upíná pozornost na pedagogické fakulty. V první řadě se mají zvýšit platy učitelů fakult. V poslední době se také zvýšily šance na přijetí na studium učitelství. V přijímacím řízení totiž může uspět skoro každý druhý, zatímco dříve to byla třetina. Platy učitelů, kteří připravují nové pedagogy, jsou nejnižší mezi všemi vysokoškolskými obory.

Ministerstvo připravilo pro pedagogické fakulty 260 miliónů korun, které mohou využít hlavně na platy svých kantorů. Investice má podpořit růst platů mezi pěti až deseti procenty. Dalších 650 miliónů korun mohou fakulty využít z evropských prostředků, a to nejen na mzdy. Projekty z evropských peněz mají zlepšit kvalitu vzdělávání budoucích učitelů, měli by získat více praxe a také by se měli lépe vzdělávat v didaktice předmětů. I to by mělo zajistit, aby 60 procent absolventů pedagogických fakult neutíkalo po škole do jiných oborů.

Více zde.

Británie hledá učitele v Česku. Má zájem o fyzikáře a matematikáře

Britská vláda se chystá vyřešit nedostatek učitelů fyziky a matematiky náborem nových pracovníků z České republiky, Německa, Polska a Spojených států amerických. Na základě získaného dokumentu o tom informoval server The Telegraph.

Britská vláda představila státem financovanou náborovou kampaň naposledy v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy se pomocí ní chtěla rovněž vyrovnat s nedostatkem učitelů. Podle dosavadních informací by mělo být na zopakování tohoto úsilí uvolněno 300 000 liber (9,5 milionu korun), které budou vypláceny za urychlenou možnost nastoupit do zaměstnání nejpozději do měsíce.

Více zde.

Tomáš Hajzler: Co máš na své škole rád/a

Napadlo nás… položit dětem u nás ve škole jednoduchou otázku: „Co máš na své škole rád/a?“. Přišlo nám to jako důležitá otázka, kterou bychom si mohli a měli pokládat mnohem častěji.

Pokud vás to video jakkoli zaujme, proberte to doma s dětmi. Variantou je nechat se svými dětmi inspirovat a zeptat se doma sebe i partnera: Co máš na své práci/na naší rodině/na našem domově/na našem životě/… rád/a? Z vlastní zkušenosti můžu říct, že z toho může být parádní rozhovor.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 26. 1.

MŠMT rozdělilo krajům zvýšené finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy

SpielenMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 20. lednu rozdělilo krajům finanční prostředky, a to ve výši téměř 93 miliard korun. V rozpočtu pro rok 2017 je mimo jiné zahrnuto průměrné zvýšení objemu peněz pro ohodnocení učitelů o 8 procent a pro další pracovníky ve školství o 5 procent, což činí téměř 6,3 miliardy korun na rok.

„Nová směrnice ministerstva umožňuje ředitelům zejména obecních škol dostat se k podrobným informacím o tom, jak mu byl rozpočet stanoven, a v případě, kdy dle jeho názoru je rozpočet nedostatečný, musí dostat informaci, zda mu krajský úřad rozpočet navýší nebo co má konkrétně v organizaci školy změnit a kdy,“ říká ke směrnici MŠMT náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzana Matušková.

Více zde.

Učitelé mají po 15 letech dostat volno, aby nevyhořeli. Rodilí mluvčí by mohli učit i dějepis

Učitelé budou už od září letošního roku hodnoceni podle nového kariérního řádu. Výše jejich platu se tedy už nebude odvíjet jen podle platové tabulky, ale i podle kvality jejich výuky. Návrh projednávají poslanci ve školském výboru, kteří pro práci učitelů navrhli i další změny. Například aby po 15 letech mohli učitelé dostat i několikaměsíční volno na další vzdělávání, ať už pedagogické, jazykové, či jiné. Poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) navrhuje, aby ve školách mohli učit rodilí mluvčí bez plné kvalifikace nejen cizí jazyk, ale také jiné předměty, třeba přírodopis nebo zeměpis.

Od nového školního roku má začít fungovat podpora začínajících učitelů ve dvouletém adaptačním období. Vzápětí budou postupně uplatňovány příplatky za specializaci například pro výchovné a kariérové poradce nebo metodiky prevence. To by mělo zvýšit motivaci učitelů k profesnímu rozvoji a ocenit kvalitní učitele. Ti nejlepší by si podle premiéra Bohuslava Sobotky měli přilepšit o tři tisíce korun měsíčně. Pokud zákon začne platit, nejprve se objeví podpora nováčků. Dva roky jim bude pomáhat uvádějící učitel, který za to bude mít měsíční příplatek 3000 korun.

Více zde.

Referenční popis češtiny jako druhého jazyka

NÚV vydal příručku, která je základním materiálem pro tvorbu zkoušek pro migranty v ČR. Referenční popis češtiny pro úrovně A1 a A2 mohou využít jako pomocný materiál i učitelé, kteří migranty připravují na zkoušku pro trvalý pobyt v ČR. Hlavním cílem materiálu je vymezit konkrétní jazykový obsah zkoušek z češtiny pro migranty, aby bylo možné zajistit opakovatelnost a reprodukovatelnost jejich výsledků a zároveň přizpůsobit tyto zkoušky jazykovým potřebám migrantů.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 23. 1.

Alena Bendová: Třídní učitel v sociálních vztazích se svými žáky: případová studie

Group of students attending training course at schoolCílem předkládané studie je analyzovat determinanty dobrého vztahu mezi třídním učitelem a žáky na střední odborné škole. Zaměřujeme se při tom na osobu třídní učitelky.

Domníváme se, že osobnostní charakteristikou učitelky Ivy, která je klíčem k dobrému vztahu s žáky, je citová vřelost a starostlivost o žáky. Je zmiňována všemi žáky a také zřetelná v pozorovatelném chování. To je potom patrné zejména prostřednictvím expresivních reakcí žáků (viz níže). Většina žáků charakterizuje učitelku podobným způsobem: „Je hodná, je taková hodně, dá se říct, že se snaží dělat první poslední a tak, prostě taková maminkovská.“ I přesto, že se jedná o dospělé žáky čtvrtého ročníku střední školy, je právě tato starostlivost tím, co považují u své třídní učitelky za to nejdůležitější, co nejvíce ovlivňuje jejich vzájemný vztah. Mnoho žáků dokonce přiznává, že jim učitelka „supluje“ rodiče: „No je to blbý, ale ona se o mě stará víc jak naši. No ne, že bych je nezajímal, ale mamka už má s přítelem malého, tak se spíš starají o něho, a s taťkou se vidím jednou za čas. Ještě horší je to teď, když jsem na intru.“ (žák Jarek)

Více zde.

Tony Judt: Vzpomínka na skvělého učitele je jediná věc, kterou stojí za to si ze školy pamatovat

Škola a učitelé hrají důležitou roli ve vzpomínkách Tonyho Judta, jednoho z nejpronikavějších historiků a esejistů, intelektuálů v neironickém slova smyslu posledních desetiletí. Přemýšlí o nekonečných reformách britského školství, které v lecčems připomínají ty naše současné, o náročných autoritativních a výborných učitelích, kteří by dnes už byli zřejmě považování za nekorektní, o úpadku schopnosti vyjadřovat myšlenky, o expertech neboli „televizních vědcích“… Naléhavost knihy podtrhuje skutečnost, že ji Judt psal v době, kdy umíral na ALS a postupně ztrácel schopnost pohybovat se a mluvit. A žil už pouze ve svých stále ještě jasných vzpomínkách.

Zdá se mi příznačné, že mezi všemi nepříjemnými vzpomínkami na školu vnímám jednoznačně kladně ty dva roky, kdy do mě Joe nemilosrdně hustil němčinu. Neřekl bych o sobě, že jsem masochista. Na Joea Craddocka vzpomínám s velikou láskou a uznáním ne snad proto, že jsem se ho bál nebo že mě donutil dělat větný rozbor německého textu do jedné v noci a druhý den ho odmítl jako „absolutní pitomost!“, ale proto, že byl tím nejlepším učitelem, jakého jsem kdy měl, a vzpomínka na skvělého učitele je jediná věc, kterou stojí za to si ze školy pamatovat.

Více zde.

Učitelé mají možnost použít nový otevřený vzdělávací zdroj o hoaxech a propagandě

Válečná i komunistická propaganda, hoaxy i nástroje prokremelské propagandy jsou součástí tří devadesáti minutových bloků, které mohou učitelé mediální či občanské výchovy nově využít ve výuce. Pro učitele jsou připraveny i podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet.

Učitel mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka ke své přípravě o hoaxech a propagandě vypracoval i podklady pro učitele: “Nejedná se o kompletní metodiku, jsou zde především informační texty, videa a obrazové materiály, jejichž vyhledání a výběr ušetří učitelům mnoho hodin času. K dispozici je i popis jednotlivých událostí a tipy na aktivity, které může vyučující dále rozpracovat.” Vedle výuky mediální výchovy je Michal Kaderka spoluzakladatelem a koordinátorem Aliance pro otevřené vzdělávání. Ta se zabývá podporou rozvíjení otevřených vzdělávacích zdrojů a kulturou sdílení v komunitě učitelů.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 19. 1.

Média k novele školského zákona: Školy si polepší. Konec honu na děti. Školy se přiblíží praxi…

business team (focus on man)Deníky a zpravodajské servery se věnují schválené novele školského zákona. Titulky znějí optimisticky. E15: Školská novela má výuku víc přiblížit praxi. Hospodářské noviny: Školy si polepší, slibuje ministryně. Lidové noviny: Kolik hodin učíš, tolik za to dostaneš. MF DNES: Konec honu na děti slibuje ministryně. Co konkrétněji média o novele píšou? Přinášíme podstatné teze.

Půjde-li vše podle plánů ministryně školství Kateřiny Valachové, měly by už od roku 2018 školy od státu dostávat peníze ne „na hlavu“, ale podle toho, kolik je stojí, aby mohly vyučovat v takovém rozsahu a kvalitě, jak to vyžaduje jejich vzdělávací program. „Zajistí to snížení počtu dětí ve třídách při zachování husté sítě škol, už nyní má řada škol zejména v menších obcích problém zaplatit dostatek učitelů, což by se do budoucna ještě zhoršilo,“ vysvětluje záměr reformy Valachová.

Více zde.

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

Více zde.

Strategii digitálního vzdělávání připravili lidé z praxe

Šťastný člověk, který rozumí světu a dokáže se v něm uplatnit. Taková je vize Strategie digitálního vzdělávání, která vznikla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy . “Digitální technologie jsou součástí moderního života. Čím víc jim budeme rozumět a budeme je umět využívat k vlastnímu vzdělávání a tvůrčímu uplatnění, tím lépe pro jednotlivého člověka i pro konkurenceschopnost České republiky,” komentuje perspektivu tvůrců Strategie náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc.

Někteří učitelé zvažují, zda není lepší žákům techniku zabavit, aby se soustředili na učení. Nejen děti, ale i mnozí dospělí mají problém koncentrovat se na těžký úkol, když mají na konci ruky mobil se snadnou zábavou. Vykázat techniku ze škol ale podle tvůrců Strategie nepomůže. “Technika je všude kolem, takže je lepší se s ní naučit dobře zacházet – tady může být důležitá role učitelů, kteří žákům ukáží a postupně je naučí, jak odolat rychlému potěšení z kontrolování Facebooku a místo toho vytvořit něco nového, hodnotného,” uvedla Daniela Růžičková, spoluautorka Strategie.

Více zde.