Archiv kategorie „Doporučujeme“

Aktuality ze školství ke dni 16. 1.

Povinné testy přijetí na střední školu neztíží. Každá škola si bodovou hranici a další kritéria určuje sama

portrait of a cute studentDvanáctého dubna zasednou všichni uchazeči o maturitní obory do lavic, aby napsali testy z češtiny a matematiky. Letos poprvé jsou pro všechny školy povinné přijímací zkoušky od státní organizace Cermat. Původně měly zajistit, aby školy na maturitní obory nebraly studenty, kteří je nezvládnou dokončit. Kritéria pro přijetí ale nakonec tak přísná nejsou, stanovují je ředitelé škol a ti mají téměř volnou ruku. Podobu zkoušek musí ale oznámit do konce ledna.

Žáci budou mít letos hned dva pokusy napsat přijímací test, započítá se jim přitom ten lepší. Pokud se ani tak na žádnou školu nedostanou, mohou se podívat, jestli některá z nich nevyhlásila další kolo. V něm už si obsah zkoušky i kritéria pro přijetí určují školy samy. Právě kvůli takovým uchazečům například Gymnázium Vodňany žádnou bodovou hranici nejspíš nestanoví. „Přijde nám to zbytečné. Někteří žáci loni přes hranici v prvním kole nepřešli. Ve druhém se k nám ale dostali i horší žáci, protože jsme hodnotili jen podle prospěchu ze základní školy,“ vysvětluje zástupce gymnázia Martin Schacherl.

Více zde.

Chci uvolnit smyčku kolem krku regionálního školství, říká ministryně Valachová

Hudební a divadelní fakultu brněnské Janáčkovy akademie múzických umění navštívila v pátek ministryně školství Kateřina Valachová. V současné době ministryně totiž usiluje o zvýšení kapacit základních uměleckých škol v zemi.

Nešvar minulého rozdělování peněz byl, že současný systém žádným způsobem férově nezohledňuje požadavky škol a regionální rozdíly. Umělecké obory doposud byly odkázány na peníze, které zbyly poté, co se zajistila povinná docházka základních škol. Právě krajské umělecké školy ale přitom rozvíjí úctu dětí k tradici, místním zvykům a lidové kultuře. Přesunem přerozdělování peněz do rukou ministerstva se situace zlepší a smyčka kolem krku regionálního školství se zase trochu uvolní, aby se školy mohly nadechnout. Stále je nicméně co zlepšovat.

Více zde.

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 12. 1.

Valachová bude chtít v roce 2018 pro VŠ 4,5 miliardy korun navíc

students in a libraryMinistryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) bude žádat pro rok 2018 navýšení rozpočtu vysokých škol o 4,5 miliardy korun. Všechny peníze navíc by měly jít na posílení pedagogické činnosti, tedy na platy pedagogických a akademických pracovníků, řekla ministryně na dnešní tiskové konferenci. Letos vysoké školy od ministerstva školství dostávají 21 miliard korun, což je prakticky stejná částka jako loni.

Ministerstvo školství chce zdvojnásobit stipendia pro prezenční doktorandy. Nyní stát na jednoho z nich platí 7500 korun měsíčně, v roce 2018 by to mělo být 15.000 korun. Zvýšení by stálo miliardu korun. Valachová také chce, aby si doktorandi po 26. roce věku nemuseli sami platit zdravotní pojištění a byli zařazeni mezi státní pojištěnce.

Více zde.

Studenti učitelství jako nositelé změny

Profesorka Vladimíra Spilková prosazuje pojetí primární pedagogiky orientované na dítě s důrazem na konstruktivistické a kooperativní přístupy ke vzděláváni. Souvisí to s jejím přesvědčením o potřebě proměny školního vzdělávání, zejména z hlediska přístupu k žákům, způsobu komunikace se žáky i rodiči, metody výuky i způsobu hodnocení.

Přijde-li do praxe absolvent katedry primární pedagogiky zaměřený na vzdělávání orientované na dítě a konstruktivistické pojetí z hlediska procesu učení, může však v tradičních školách narazit. „Některé naše nejlepší absolventy třeba přivítali slovy: Zapomeň na všechno, co tě učili na fakultě, my to děláme takhle. A proti většině se těžko bojuje. Proto se snažíme absolventy argumentačně vybavit, aby dokázali řediteli, kolegům či rodičům vysvětlit, co dělají a proč to dělají,“ popisuje profesorka Spilková a uvádí i konkrétní příklady…

Více zde.

Milan Svoboda: Čtyři chybné představy o pedagogické profesi, které je třeba vyvrátit

Být učitelem je sice krásný, ale náročný a odpovědný úkol. Bohužel povědomí veřejnosti o tomto povolání, stejně jako o dění uvnitř našich škol, je nezřídka povrchní. Snaha zvýšit bezpečnost žáků ještě více prohlubuje propast mezi školami a veřejností. Zkreslené představy o školním prostředí jsou příčinou řady mýtů. Slova zlehčující práci pedagogů jsou častou reakcí na stížnosti učitelů, kteří kritizují problémy ve školství, počty žáků ve třídách, jejich chování či nízké finanční ohodnocení. Pedagog je pak terčem ironických průpovídek, které jsou většinou ve formě mírného popíchnutí, ale mohou být i hluboce zraňující.

Každý asi vzpomínáme na nějakého učitele, který se nesmazatelně (pozitivně) zapsal do našeho života. Během své praxe jsem se i já setkal s řadou takových pedagogů, kteří jsou skutečnými odborníky v rámci své aprobace a současně svým přístupem k vyučování dokážou žáky zaujmout a něco je naučit. Jsou svým žákům oporou a mají dostatečnou autoritu. Přestože takové učitele práce baví, až příliš často se stává, že ze školství odcházejí. Proč? Dozvídáme se, že nejen pro vyšší finanční ohodnocení za menší pracovní nasazení, pro jasné vymezení pracovní doby a s ní spojených povinností, ale především pro jistotu a klid, odpovědnost pouze za hmotný výsledek práce, nikoli za lidské osudy.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 9. 1.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil za minulý rok výzvy za více než 40 miliard korun

casual group of peopleMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 miliard korun (zahrnuta je vždy pouze výše podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů a národní spolufinancování). Celkem bylo od schválení operačního programu v roce 2015 vyhlášeno již 31 výzev s finančním objemem dosahujícím téměř 53 miliard korun, což představuje 70 % finančních prostředků OP VVV.

„V převážné většině se jedná o zjednodušené projekty mateřských a základních škol podávané formou tzv. šablon. Školy mohou díky těmto projektům využít již téměř 700 mil. Kč. Velká část peněz na šablony je však stále k dispozici a mateřské a základní školy mohou své žádosti o podporu podávat až do 30. 6. 2017. Obdobnou výzvu s alokací 1 miliardy korun jsme na konci minulého roku vyhlásili také pro střední a vyšší odborné školy,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více zde.

V africké třídě bývá i osmdesát dětí, slabikáře mají i díky pomoci z Plzně

Deset měsíců vyučoval děti v jedné z nejchudších zemí světa Plzeňan Vojtěch Bílý a obyvatelům Středoafrické republiky pomáhá dál. I díky němu krajské město přispělo na nákup slabikářů pro africké děti.

„Myslím, že kdejaký evropský učitel by nad touto realitou nevěřícně kroutil hlavou. Středoafričtí učitelé jsou nuceni poradit si s tím, co mají, musí umět improvizovat a mít svatou trpělivost. Jsou to ale lidé, kteří vyrostli v režimu cukr a bič, téměř nikdo nemá vysokoškolské vzdělání, velká část z nich nemá ani maturitu, a tak i přes jejich obrovskou odvahu pouštět se do tak zodpovědného úkolu jsou výsledky jejich snažení nevalné,“ konstatuje Bílý.

Více zde.

„Malotřídní škola má své kouzlo, kvalitu i vybavení“

Malotřídní školy, v nichž se vzdělávají děti ze dvou či více ročníků společně, mají v České republice dlouhou tradici. I když za minulého režimu byla snaha malotřídky zrušit, na vesnicích existují dodnes. A v našem vzdělávacím systému rozhodně nejsou žádnou Popelkou…

„Role ředitele na obecní škole spočívá v povinnostech také svého zástupce, účetní, hospodáře a správce budovy v jedné osobě. Také nové prostředí, velký objem povinností, odpovědnosti a úkolů, ale také určité odtržení od dětí, i když jsem byl ještě 2 roky i třídní učitel. Abych byl však k dětem blíž, vedu zájmový kroužek florbalu a rád s nimi jezdím na výlety a sportovní akce,“ říká ředitel ZŠ v Bohousové Petr Skulbaševský.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 2. 1.

Začnou jednotné přijímačky na SŠ, poslední rok MŠ bude povinný

girl readingRok 2017 přinese do škol řadu novinek. Na jaře se poprvé plošně uskuteční jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Od září bude povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Od ledna se bude muset na základních školách a pro nižší ročníky víceletých gymnázií prodávat ve školních bufetech jen zdravý sortiment.

Na jaro ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) plánuje vyjednávání o růstu učitelských platů v dalších letech a obecně zvyšování objemu peněz na vzdělávání. Chtěla by, aby se učitelské platy do roku 2020 zvýšily na 130 procent průměrné mzdy v Česku, tedy asi 40.000 korun. Na sport bude místo šesti miliard naplánovaných na rok 2017 žádat minimálně 7,5 miliardy korun.

Více zde.

Vypojili jsme telefony, boj o talenty je náročný, říká ředitel Cisca

Je to jedna z největších technologických firem na světě. V České republice zaměstnává přes dvě stě lidí. Jak si specialisty Cisco vybírá a jak si je snaží udržet, prozrazuje ředitel české pobočky Michal Stachník.

Světové obchodní forum každý rok zjišťuje, jak je společnost v různých zemích světa digitalizovaná. Většinou jsme rozumně průměrní a objevujeme se ve společnosti zemí podobných nám. Je to například v tom, jak máme v oboru vzdělané lidi, jak využívá IT průmysl, jak společnost vnímá informační technologie. Ovšem pak je bod, ve kterém jsme až na konci celého řebříčku, na 101. místě. Je to v parametru využívání IT ve státní správě. Před námi je celá řada rozvojových zemích. Osobně to považuji za národní tragédii.

Více zde.

Dezinformace vítězí!?

Shrnutí stavu, v němž se na začátku roku 2017 svět nachází a který je popisován jako doba postfaktická. Důsledkem pro školství je růst významu rozvoje informační gramotnosti.

Je zřejmé, že další vývoj světa bude závislý na naší schopnosti orientovat se v prostoru, kde se míra nejistoty zpráv k nám přicházejících stále zvyšuje. Proto se výuka informační (a mediální) gramotnosti stává prioritou. Skončeme ale co nejoptimističtěji. Vypůjčím si závěr z nedávného článku Stephena Downese: „Nedávejme vinu těm méně vzdělaným. Online prostředí, v němž žijeme, přece vyvinuli ti nejvzdělanější lidé.“ Snad se jim podaří problém, který způsobili, vyřešit?

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 29. 12.

Ministryně Valachová: Jsem si vědoma toho, že platové ohodnocení pedagogů zdaleka není ideální

girl with books 2V rozpočtu na rok 2018 proto počítám minimálně s 10 % navýšením objemu finančních prostředků pro učitele. Stejně tak byl opakovaně zveřejněn cíl vlády, který podpořila na základě mé iniciativy také Poslanecká sněmovna v doprovodném usnesení k návrhu státního rozpočtu na rok 2017, aby školský rozpočet rostl tři roky po sobě. Změny financování škol, které jsem předložila, vstoupí v účinnost 1. ledna 2019. Od tohoto okamžiku budou tarifní a nenárokové složky platu zcela odděleny od ostatních finančních operací krajů, budou stanoveny ministerstvem a odeslány školám bez jakýchkoli zásahů kraje.

Více zde.

Školy výuku postižených dětí zvládají. Tíží je ale papírování

Prezident Zeman dlouho tvrdil, že vzdělávání postižených dětí v běžných třídách je škodlivé. Ještě v květnu se pokusil odvrátit zářijový start takzvaného proinkluzivního zákona. Společně s dalšími kritiky varoval, že postižené děti budou ostatní ve třídě brzdit a nezažijí radost z učení, protože budou pořád poslední. Po půl roce se ukázalo, že ve výuce se téměř nic nezměnilo, ale přibyla spousta administrativy.

„Dříve přišel z poradny jeden papír, teď čtyři. Problém ale je, že učitelé nemají na další papírování čas. Ve třídě mají často i 29 dětí a mnoho z nich potřebuje individuální péči. Případné dělení dětí na menší skupiny během školního roku se mi nejeví jako vhodné řešení,“ říká ředitel Základní školy Velvary Petr Došek. Obecně ale Došek změny chválí. „Doporučení poradenských pracovišť jsou jednoznačnější, lépe se z nich vychází pro další speciálně pedagogickou práci. Celý systém v péči o děti, které potřebují podpůrná opatření, se určitě zlepšil, a to tvrdím i přesto, že má své porodní bolesti,“ dodává ředitel.

Více zde.

Jaroslava Indrová pro Českou školu: Neházejte zodpovědnost za vše na školu

Dnes jsem narazila na internetu na text Libuše Tomanové Vlastní cestou. Píše v něm mimo jiné, že nechce, aby se její děti našly až ve třiceti jako ona. Dále mě v textu zaujalo, že dítě prý tráví příliš mnoho času nad tím, co ho nebaví, a nevěnuje se – nezbývá mu na to čas – tomu, v čem by mohlo být dobré. Dále říká: „Všimla jsem si, že co mé děti nejvíce baví, se v běžné škole často nevyučuje. Například: rozdělat oheň, uvázat uzel, uvařit si na ohni oběd, poznat ve volné přírodě, kde je sever…“

Nemohu si pomoct. Dítě musí dostat pevné základy nejen v předmětech, které ho baví a jdou mu. Na druhou stranu talent je opravdu třeba rozvíjet a pracovat s ním. Je jedno kde – v kurzech, kroužcích na soustředěních… A záleží jen a jen na rodičích, jestli unesou, že jejich miláček je talent na matematiku, ale jeho vědomosti v dějepise jsou pouze dostatečné. Základní informace a znalosti získá, ale rozvíjet bude zřejmě celý život právě matematický talent.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 22. 12.

Nejhůře placení zaměstnanci kultury či školství si podle premiéra polepší

engineering design 3Nejhůře placení zaměstnanci v kultuře nebo školství by si podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) mohli od července 2017 finančně polepšit. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí počítá s tím, že by z nejnižších dvou platových tarifů při jejich zrušení přešli do vyššího. Jejich nároková mzda by se tak zvýšila o pět a devět procent, uvedl premiér po dnešním jednání s ministry a zástupci odborů na Úřadu vlády.

„Samozřejmě odbory projevily přání, aby ta tarifní změna začala platit dříve než 1. července, nicméně bude to ještě vyžadovat jednání a především hledání finančních prostředků,“ uvedl Sobotka. Návrh ministerstva pokládá za rozumný a za jednu z největších změn tarifních tabulek za několik let.

Více zde.

Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea

Vláda 19. prosince schválila start matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Na startu pro odborné školy se prozatím neshodla. Materiál týkající se jejich řešení má ministryně školství Kateřina Valachová předložit nejpozději do konce února.

„Naším cílem je popularizovat matematiku v jednotlivých oborech tak, aby se zkoušky z tohoto předmětu žáci nebáli a současně, aby se matematika stala součástí jejich běžného života. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je ukázat žákům, že matematika není pouze o počítání fiktivních příkladů na tabuli, ale například v rámci spolupráce s vědeckými či technickými centry si žáci budou moci vyzkoušet, že znalosti z matematiky uplatní i v životě. Matematika je všude kolem nás a podpora logického a analytického myšlení je nutností,“ říká ministryně Kateřina Valachová.

Více zde.

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které byly výzvy na šablony vyhlášeny v červnu letošního roku, mohou tento typ projektů s malou administrativní náročností realizovat nově i střední a vyšší odborné školy. Střední a vyšší odborné školy mohou o dotaci žádat do vyčerpání alokace, nejpozději však 30. září 2017 do 14:00 hodin.

„Pro střední a vyšší odborné školy v Praze i méně rozvinutých regionech je ve výzvách Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. připravena celkem 1 mld. Kč. Školy nemusí samy specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírají již přednastavené šablony nebo aktivity a dle vlastních potřeb si sestavují celý projekt,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 19. 12.

Valachová: Špatné střední školy zavřeme, ty nekvalitní nemají v systému financování místo

business team (focus on man)Na středních školách v Česku je o třetinu míst víc než mladých lidí, kteří by na nich mohli potenciálně studovat. Jejich kvalitu přitom nikdo nekontroluje. „Jeden starosta mi říkal, že je u nich střední škola, kde se k maturitě dostal jediný student. Taková škola nemůže mít v našem systému místo. I když je to nepopulární, je třeba si přiznat, že financujeme i nekvalitní školy,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na Fóru HN při debatě o změnách financování regionálního školství.

Valachová se chce v následujícím roce soustředit především na tři věci: navýšit rozpočet ministerstva školství, změnit financování škol tak, aby bylo spravedlivější, a v souvislosti s náběhem kariérního řádu motivovat mladé učitele, aby šli pracovat do škol a vydrželi tam. „Bez těchto tří věcí se nikam nepohneme, i když to bude náročné, protože přichází hodně změn najednou,“ uvědomuje si ministryně.

Více zde.

Učitelé nemusí být ti nejlepší z nás, ale musí umět motivovat, říká Ondřej Kania z Pražského humanitního gymnázia

Třiadvacetiletý Ondřej Kania spoluvlastní českou agenturu J&K Consulting se zaměřením na poradenství a zprostředkování studia na internátních školách v USA a Kanadě, která mimo jiné vlastní majoritní podíl v Pražském humanitním gymnáziu „Jsem hrozně intuitivní člověk, byť je to trochu v rozporu s potřebou racionálního řízení firmy, na to máme ale naštěstí společníka Tomáše Jízdného, mně to moc nejde. Mám to tak už odmala,“ říká Ondřej a pokračuje:„Když jsem cítil, že studuji něco, co mě nenaplňuje a nevidím v tom smysl, nehnul jsem pro to ani prstem a naopak jsem se věnoval věcem, které mě bavily.“

Když se někoho zeptáte, jací by měli být učitelé, tak jako odpověď dostanete: „Ti nejlepší z nás.“ Absolutní nesmysl. Ti by měli léčit nemoci, vymýšlet nové technologie, řešit problémy společnosti. A i v téhle otázce jde příkladem Finsko, kde to dělají úplně jinak. Na pedagogickou fakultu na Helsinské univerzitě berou 125 studentů, hlásí se jich skoro dva tisíce. Lidi jsou přesvědčeni o tom, že to jsou nejlepší studenti, tak to ale není. Na střední škole je většina z nich naprostým průměrem, co se týče známek, ale vynikají v jiných oblastech. Dělají nějaký sport, chodili do kroužků, do různých oddílů, jednoduše celý život se pohybují v nějaké skupině lidí a umí je motivovat, ví, jak s nimi mluvit, jak je směrovat. Tohle kritérium je jedno z nejdůležitějších.

Více zde.

Učitelka Jaroslava Indrová pro Českou školu: Nepřestává mě fascinovat, jak všichni vědí, co je špatně, a jak hned vědí, co s tím

V poslední době se přímo roztrhl pytel s návrhy, jak učit moderně. Téměř každý to ví, každý má na to názor, všichni jsou přesvědčeni, že naši učitelé učí špatně. Já po čtyřiceti letech ve školství nevím víc než na úplném začátku.

Opravdu jsem pro, aby i gymnazisté měli větší možnost se specializovat, i za cenu toho, že toho budou v dospělosti litovat a případně si vzdělání doplňovat v kurzech. Opravdu by měli mít možnost dejme tomu ve třetím ročníku nechtít třeba zeměpis či fyziku. Je to na jejich riziko. A naopak mít třeba zdvojené počty hodin jiných předmětů. Dokážu si ovšem představit, jakou to udělá paseku řediteli v úvazcích. Jeden rok požadavky na samé angličtiny a francouzštiny, druhý rok na fyziky a matematiky. Už vidím zhroucené ředitele a propouštěné učitele, jak lobují mezi studenty za předměty.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 15. 12.

Strojírenské firmy postrádají u absolventů praxi a chuť pracovat

engineering student marking blueprintsStrojírenské firmy považují u absolventů za největší nedostatek malou praxi při škole. Při jejich přijímání se rozhodují především podle zájmu o obor a chuti pracovat. Vyplývá to z průzkumu mezi stovkou ředitelů strojírenských firem, který byl zveřejněn na úterní konferenci Budoucnost technického vzdělávání. Právě pracovní návyky přitom mladým lidem chybí, řekl ředitel společnosti Cooper-Standard Jan Barák.

Nedostatek pracovníků v technických oborech ale podle ministryně školství Kateřiny Valachové není možné řešit jen v počátečním vzdělávání. Považuje za nezbytné také změnit systém vzdělávání dospělých. Chce více spolupracovat s Úřadem práce ČR, aby se školy mohly více zapojit do nabídek rekvalifikací.

Více zde.

Průzkum: Pouze 16 % rodičů souhlasí s tím, že učitelé často přizpůsobují výuku individuálním zájmům a schopnostem žáků

Učitelé, ředitelé škol i rodiče hodnotili kvalitu výuky, její individualizaci a přizpůsobování zájmům, schopnostem a nadání žáků. Jejich pohled na rozvoj dětí v mateřských a základních školách se často odlišuje a v některých ohledech je názorový rozdíl poměrně znatelný. Vyplývá to z průzkumu společnosti EDUcentrum.

60 % učitelů MŠ i ZŠ neabsolvovalo žádný vzdělávací kurz zaměřený na rozvíjení nadání dětí. Pokud ano, pak se převážně jednalo o jednorázové či krátkodobé kurzy. I přes chybějící znalosti specifických přístupů k rozvoji nadání dětí se učitelé často až velmi často snaží o individualizaci výuky, aktivní zapojování dětí do vyučovacího procesu a více než 80 % učitelů MŠ i ZŠ zařazuje do své výuky prvky tvořivosti. Rovněž čtyři pětiny učitelů MŠ (a 70 % učitelů ZŠ) často vědomě formuje pozitivní postoje dětí k toleranci a vzájemnému respektu k odlišnostem.

Více zde.

Personalizaci nedělají velká data, ale malá

Doposud jsme v souvislosti s datafikací školství vždy mluvili jen o „velkých datech“. Velká data jsou všechny ukládané informace o tom, co uživatelé (žáci) na svém přístroji či v určité aplikaci dělají. Úspěch obchodu v globální konkurenci je stále více závislý na zpracování relevantních informací o stavu trhu. Právě zde se nedávno vynořil nový pojem – „malá data“ (small či little data – zatím neustáleno).

Aktivity Jacoba Higuery bedlivě sledují 4 zkušení učitelé. Všichni zapojení žáci pracují značnou část školního dne na aktivitách realizovaných prostřednictvím počítačem podporované online výuky. Bohužel se ani tentokrát nedovíme, který konkrétní systém arizonský program používá. Dozvídáme se jen, že generuje malá data vypovídající o výsledcích každého žáka. Na jejich základě učitelé rozhodují, které skupinové výuky se ten který žák zúčastní či zda není třeba mu poskytnout doučování (kombinovaná forma Rotace).

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 12. 12.

Zavádění islámu v českých školách? Valachová promluvila a poslala tvrdý vzkaz protiislámským aktivistům

lessonPředevším na sociálních sítích, ale i v některých médiích, se v posledních dnech šíří zpráva, že ministerstvo školství i ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) osobně chce prosadit „zavádění islámu“ do českého školství. Je to lež, vyvrací tyto fámy sama šéfka úřadu.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se v této věci obrátí na Policii ČR, protože to je za prvé hanebný výmysl, za druhé pomluva a za třetí pokus destabilizovat českou společnost, znepokojit obyvatele této země pomocí zcela lživého tvrzení a očerňovat naše školy. Vím samozřejmě, že podobných „hoaxů“ či tzv. zaručených zpráv, vznikají desítky a že pohnat jednoho autora k odpovědnosti to nezastaví. Ale na straně druhé – když se budeme stále tvářit, že tento a podobní lháři neexistují, může se snadno stát, že naprosto ovládnou veřejný prostor,“ dodává Valachová.

Více zde.

Společné vzdělávání připravuje děti na reálný život, říká odbornice na inkluzi

Inkluze není nic škodlivého, připravuje děti na život v rozmanité společnosti, učí je spolupráci a solidaritě. Celá společnost je pak zdravější a funguje jako propojený organismus. V rozhovoru pro Novinky to prohlásila Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Postupná integrace dětí se speciálními potřebami do běžných škol probíhá již od pádu železné opony. Nejde tedy o žádnou revoluci, jen podle ní doháníme dluh, který vůči dětem i samotným školám máme.

Každé dítě má své jedinečné talenty a může svým způsobem obohatit kolektiv ostatních dětí. V dobře připraveném systému, kde i sám učitel pomáhá dětem zažívat rozmanitost jako něco přirozeného, učí děti chápat vzájemně své potřeby, pomáhat si a spolupracovat, prosperují dobře všechny děti.

Více zde.

Politici nechápou, co je věda, jak funguje, říká nositel Nobelovy ceny za fyziku

Vědci se musí místo výzkumu věnovat papírování, kritizoval nositel Nobelovy ceny za fyziku Claude Cohen-Tannou-dji. „Moje děti se věnují vědě také a tráví šedesát procent času sepisováním zpráv,“ řekl ve čtvrtek fyzik publiku na VUT v Brně.

Třiaosmdesátiletý Cohen-Tannoudji se narodil do rodiny alžírských židů. Vystudoval ve Francii, jejíž je občanem. Původně se chtěl věnovat matematice. „Potkal jsem na vysoké škole charismatického vyučujícího fyziky Alfreda Kastlera a rozhodl se změnit obor. Tento nositel Nobelovy ceny se pro mě stal vzorem,“ vysvětluje vědec.

Více zde.Aktuality ze školství ke dni 8. 12.

Sněmovna podpořila rekordní rozpočet do školství

Business group on a laptopPoslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila rozpočet na příští rok. Jedná se o první krok k restartu českého školství. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová získala pro příští rok o 13,6 mld. korun navíc proti roku 2016 . Jedná se o historické navýšení kapitoly. Polepší si především učitelé, rozpočet však pamatuje rovněž na podporu sportování nebo výstavbu mateřských a základních škol.

„V následujících třech letech budeme prosazovat postupné navýšení platů učitelů až na 130 % průměrné mzdy v ČR. Toto opatření, ve spojení s dalšími připravovanými kroky, změnou financování regionálního školství a zavedením kariérního řádu povede ke stabilizaci školství. Slibujeme si, že tak ve školství udržíme kvalitní pedagogy a zároveň zvýšíme zájem o profesi mezi mladými lidmi,“ řekla ministryně Valachová. Zároveň dodala, že resort pracuje na analýze vývoje počtu učitelů do budoucna.

Více zde.

O vzdělání a vzdělanosti

Seděli jsme na zahrádce před výčepem s kamarády z dětství a povídali o všem možném. Samozřejmě došlo i na politiku, tedy de facto na politiky. „Ten ministr Pecan, to je hodně vzdělanej člověk“, povídá Adalbert. „On je chodící naučná encyklopedie, on ví vlastně všechno, jak ho tak poslouchám. A taky ty znalosti dokáže použít! Jako argumenty! Pěkně s tím vždycky utře všechny ostatní, kteří to neznají nebo mají tyhlety „jiný názory“, jak se říká!“

Hezky to shrnuje T. Matějčková (v r. 2012 na serveru Česká pozice; v informaci o univerzitní přednášce amerického spisovatele Wallace(ho) k tématu vzdělání): „Nelze … považovat za vzdělaného takového člověka, který běhá sebestředně po světě a na všechny kolem vztekle prská. Jestli má nějaký problém se světem, je na něm, aby si ho vyřešil. Koneckonců je to on, kdo tu překáží.“

Více zde.

Trochu jiné ověřování způsobilosti učitelů

Zavádíme nový kariérní systém pro učitele. Proto je na místě se podívat, jak něco takového dělají jinde. Novou a docela zajímavou metodiku ve spolupráci s několika partnery vypracoval stanfordský ústav SCALE (Stanford Center for Assessment, Learning, and Equity). Používá zkratku edTPA (Teaching Performance Assessment) a aplikuje ji již několik amerických států. Zásadní rozdíl mezi americkým a naším systémem spočívá v tom, že pro získání zaměstnání v roli učitele tam potřebujete nejen diplom, ale též licenci, kterou uděluje příslušný místní státní úřad.

Za nejzajímavější část dokumentace lze nepochybně považovat povinné video se záznamem výukové aktivity. Pro adepty učitelského povolání jistě není úplně snadné se vyrovnat s tím, že svou výuku musí natočit. Záznam navíc musí být dostatečně kvalitní, aby bylo vidět, co kdo dělá, rozumět, co říká, a navíc je zakázaný střih. To znamená, že nepovedené úseky nelze odstranit. Tomu říkám pokrok! Dosud ojedinělý způsob hodnocení výkonu učitele se stává běžným.

Více zde.