Mám dotaz

k funkcím Metodického portálu?

tváře portálu

k Rámcovým vzdělávacím programům (RVP) a Školním vzdělávacím programům (ŠVP)?


Konzultační centrum NÚV

Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.konzultacni_centrum Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Své otázky můžete zaslat prostřednictvím elektronického formuláře. Pokud máte dotazů více, vkládejte je prosím vždy po jednom. Využít můžete rovněž telefonické konzultační linky nebo možnost osobní konzultace přímo v NÚV.

Od 1.11. 2012 poskytuje Konzultační centrum NÚV služby pro základní umělecké školy. Záměrem je přinášet fundované odpovědi na otázky týkající se problematiky zavádění ŠVP do praxe. Má sloužit především pro poskytování písemných odpovědí a telefonických konzultací k dané problematice (není určeno k provádění kompletních analýz školních vzdělávacích programů). Své případné dotazy a žádosti o telefonické konzultace můžete zasílat na toto centrum >>ZDE<<.
Konzultační středisko projektu Pilot ZUŠ vám bude k dispozici do 11. 1. 2013, kdy svoji činnost projekt Pilot ZUŠ ukončí.

Konzultační centrum divize NÚOV

Regionální konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů. Poskytují školám metodickou podporu při zaváděnKonzultační centrum NÚOVí kurikulární reformy podle jejich aktuálních potřeb, případně podle podmínek odborného školství v daném kraji. Školám v krajích nabízejí konzultace k tvorbě a realizaci ŠVP a pro učitele pořádají praktické semináře. Centra vznikla v rámci projektu Kurikulum S, metodicky je řídí a koordinuje Národní ústav odborného vzdělávání. Přehled konzultačních center a kontakty na ně najdete zde.