Vstup do online setkání

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách. Na setkání zveme zajímavé hosty.Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás! (v diskuzi zde) Detaily, program a kalendář najdete v digifoliu Online setkávání. Online setkávání na Metodickém portálu

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘ:

Středa 25. 1. 2017, 20:00
Školské rady

Jak zařídit, aby byly školské rady přínosem? Jak vybírat jejich členy? Jak tyto členy motivovat a zapojovat?

Cíle setkání:

 • Připomenout si zákonný rámec fungování rad.
 • Sdílet s účastníky webináře, co se v radách daří a co ne.
 • Přinést pohled na stejnou věc odjinud – správní rady řeší v drtivé většině stejné problémy a obtíže.

Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno ředitelům škol a pedagogům účastnících se práce ve školských radách, případně dalším členům rad ze strany rodičů či zřizovatele.

Setkání je zdarma.

Program:

 • Zákonný rámec pro školské rady.
 • Kompetence rady.
 • Zkušenosti účastníků s fungováním rad – přínosy a obtíže.
 • Jaké funkce může rada mít?
 • Existuje ideální počet členů rady?
 • Optimální frekvence setkávání rady.
 • Motivace členů rady
 • Motivace ředitele a přínos rady škole.
 • Výběr členů rad.

Lektor:
Ing. Václav Kugler

Více podrobností k aktuálním nebo již proběhlým webinářům najdete v Digifoliu na stránce Setkávání na Metodickém portálu.


Co potřebujete k účasti na online setkání?

 • počítač připojený na internet
 • bedničky nebo sluchátka

Vstup do místnosti se otevře zhruba 15 minut před začátkem dole na této stránce.Pokud budete na stránce čekat, prosíme, zkuste občas obnovit stránku (zmáčkněte klávesu F5).

Těšíme se na vás!

Webinář bude přístupný 25.01.2017 v 19:45