kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 5 (0,001 sekundy)
AudioVideo 5

ONLINE SETKÁNÍ: Experiment v MŠ

Setkání se zabývalo nabídkou experimentů, experimentálních a badatelských činností v mateřské škole, které mohou být aplikovány do vzdělávací nabídky v rámci environmentální výchovy. Všechny nabízené inspirativní činnosti jsou velice lehce aplikovatelné do praxe…

Ing. Marek Drahovzal , publikováno 4.5.2017 9:56

ONLINE SETKÁNÍ: Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. Na setkání představili účastníkům možnosti experimentování s podporou počítače, seznámili je s pozitivy a negativy spojenými s počítačem podporovanými experimenty. Podrobnosti…

Ing. Marek Drahovzal , publikováno 28.4.2016 12:16

Virtuální hospitace - Chemie: Vlastnosti vodíku a kyslíku v pokusech

Výchozí situací pro chemické experimentování je grafické znázorňování pozorovaných faktů. Žákům je navrhnut výběr pojmů, je zakresleno schéma, kde jsou šipkami vyznačeny vztahy. Žáci postupně toto schéma doplňují a uspořádávají tak informace a myšlenky do…

Mgr. Alena Hesová , publikováno 4.9.2012 8:08

Virtuální hospitace – Fyzika: Magnetické pole vodiče s proudem

Úvod do problematiky stacionárního magnetického pole. V hodině prokážeme existenci magnetického pole v okolí vodičů s proudem. Definujeme pojem magnetická indukční čára. Určíme tvar magnetického pole u přímého vodiče a definujeme orientaci jeho indukčních čar…

Mgr. Alena Hesová , publikováno 10.9.2012 8:58

ONLINE SETKÁNÍ: Voda - badatelsky orientované učení

Jak využít badatelsky orientované učení? Chcete si inspirovat praktickými pokusy a pozorováními? A jak pracovat dál se získanými výsledky pozorování? To vše zastřešeno tématem Voda. Lektorka: Ing. Lenka Skoupá. Podrobnosti včetně prezentace v modulu Digifolio:…

Ing. Marek Drahovzal , publikováno 5.6.2017 19:06

1 — 5 z celkem 5