Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit seZobrazit:
Celkový počet příspěvků: 2198

Vybarvování geometrických tvarů

Děti podle pokynů vybarvují obrázky, které se skládají z geometrických tvarů. Zároveň počítají, kolik je na obrázku čtverců, obdélníků, trojúhelníků a kruhů.

Mgr. Edita Havránková, publikováno 2.9.2011 12:56, zhlédnuto 3371×, hodnocení: Hodnocení: 2

Něco chybí

Pracovní list slouží k rozvoji zrakového vnímání, zrakové analýzy a syntézy, postřehu, pozornosti, obkreslování. Úkolem je domalovat obrázky podle vzoru.

Mgr. Ludmila Bednaříková, publikováno 2.9.2011 12:53, zhlédnuto 1963×, hodnocení: Hodnocení: 1

Učitel (něco k začátku školního roku)

Zářijové zamyšlení nad profesí učitele...

Alžběta Peutelschmiedová, publikováno 1.9.2011 8:38, zhlédnuto 8922×

Vybarvuj podle diktátu

Materiál procvičuje znalost barev, pojmů týkajících se velikosti objektů i prostorové orientace. Podle instrukcí budou děti vybarvovat, připojovat a dokreslovat.

Katarzyna Nogolová, publikováno 31.8.2011 17:05, zhlédnuto 2463×, hodnocení: Hodnocení: 2

Povolání – pracovní listy

Soubor 12 pracovních listů zaměřených na jednotlivá povolání. Každé povolání je dětem stručně představeno. Následují úkoly zaměřené na rozvoj myšlení, jazykových dovedností, matematických představ, výtvarných…

Mgr. Alena Koňaříková, publikováno 31.8.2011 16:05, zhlédnuto 29563×, 1 komentář, hodnocení: Hodnocení: 4

Lego – uspořádání bodů

Činnostní aktivita inspirovaná teorií instrumentálního obohacování R. Feuersteina na motivy instrumentu Uspořádání bodů. Vzorový obrazec (čtverec) je schován ve shluku okolních bodů a děti mají za úkol ho objevit.…

Helena Piskáčková, publikováno 29.8.2011 16:00, zhlédnuto 2169×, hodnocení: Hodnocení: 3

Kde žije?

Pracovní list pomáhá rozvíjet zrakovou diferenciace a smyslové vnímání. Děti určují, kde žijí jednotlivá zvířata.

Renata Bachtíková, publikováno 29.8.2011 13:28, zhlédnuto 3895×, hodnocení: Hodnocení: 2

Co si vezmu, když...

Prezentace pomáhá procvičovat zrakové vnímání, rozvíjí poznávací a rozumové schopnosti a pozornost. Děti vybírají z nabídky oblečení vhodné pro určitou situaci, zdůvodňují svoji volbu.

Renata Bachtíková, publikováno 26.8.2011 12:44, zhlédnuto 4586×, hodnocení: Hodnocení: 1

Kdo bydlí v domečku?

Pracovní list pro předškoláky věnovaný rozvoji sluchového vnímání hlásek. Podle vyslovené počáteční hlásky dítě zařazuje obrázek do správného domečku. Dítě také porovnává významy slov, určuje slova nadřazená,…

Mgr. Edita Havránková, publikováno 26.8.2011 12:34, zhlédnuto 3180×, hodnocení: Hodnocení: 2

Dokreslování obrázků podle osy

Pracovní list upevňuje poznatky o ročních dobách. Děti dokreslují obrázky podle osové souměrnosti, rozvíjejí tak smysl pro detail, zdokonalují práci s tužkou, uvolňují si ruku.

Mgr. Edita Havránková, publikováno 26.8.2011 12:27, zhlédnuto 7773×, hodnocení: Hodnocení: 2

751 — 760 z celkem 2198


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
16.1.2021 16:19
Petr
Napište obecnou rovnici roviny procházející průsečíkem rovin x + 2y + z − 5 = 0 2x + 3y…
14.1.2021 8:00
Praktický příspěvek na činnosti venku v předškolním vzdělávání vám přiblíží…
14.1.2021 21:44

Zdravíme, zřejmě vzhledem k typu některých úloh se autor rozhodl řešení neuvádět a…

15.1.2021 19:37
Skupina PPUČ
Dne 8. 12. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na…
15.1.2021 19:23
Nařídit učitelům sedět ve škole "od - do" může jen někdo, kdo se chová jako…
12.1.2021 15:01
Metodický portál vám bude sloužit lépe, když využijete přihlášení ke svému účtu.…
14.1.2021 17:21

Dobrý den,je zde nějaké řešení?

15.1.2021 10:44
Skupina PPUČ
1. 12. 2020 se konalo online společenství praxe Umění a kultura. Setkáním nás provázel…
15.1.2021 15:22
ivulenka
Ahoj Leni, děkuji ti moc za tohle suprové zjištění Já jsem se také v poslední době…
11.1.2021 11:06
Projekt Místní akční plán (MAP), který je zaměřen na rozvoj mateřských a základních…
12.1.2021 20:31
Ono je dle mého docela dost nebezpečné nedbát na jídlo, protože z toho mohou vzniknout…
14.1.2021 14:30
Skupina Cesta k výjimečnosti
Webová stránka obsahuje základní sylabus, text programu, metodiku a přílohy vzdělávacího…