RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 8

Herní klub rodičů a dětí při MŠ

Článek přináší náhled do činnosti herního klubu rodičů a dětí při MŠ. Tyto kluby vznikají za pomoci Mensy ČR ve školách všech úrovní. Jejich cílem je podpora nadaných dětí ve školách a podpora rozvoje rozumových…

Marie Čermáková, publikováno 25.10.2010 17:05, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

NTC systém učení – Mensa pro školky

Příspěvek přibližuje novou metodu podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku. Jde o způsob identifikace nadaných dětí, nabízející jim odpovídající stimulaci v předškolním věku.

Marie Čermáková, publikováno 6.8.2010 12:12, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Nejčastější problémy při výchově a vzdělávání nadaných dětí a žáků

I když se v našem státě postupně zvyšuje informovanost o možnostech vzdělávání nadaných dětí, stále vždy hlavní pomocí zůstává rada a pomoc konkrétnímu žákovi v konkrétní situaci. V roce 2007 jsme na webových…

Jitka Fořtíková, publikováno 20.7.2010 14:25, zhlédnuto ×

Inspirativní hry a hlavolamy pro obohacení výuky

Příspěvek přináší aktuální seznam her a hlavolamů, které je možné využívat ve výuce nadaných dětí a žáků či práci školního klubu. Hry jsou řazeny dle oblastí rozumových schopností, na které se zaměřují,…

Jitka Fořtíková, publikováno 12.7.2010 10:11, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Nadané dítě a vrstevníci

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující vztahy nadaného dítěte a vrstevníků a také problematice tzv. dvojí výjimečnosti nadaných.

David Heider, publikováno 6.6.2008 8:22, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Rodina a nadané dítě

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující vliv rodinného prostředí a některých sociometrických dat.

David Heider, publikováno 5.6.2008 8:21, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Nadání a předškolní dítě

Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující projevy a charakter nadání.

David Heider, publikováno 4.6.2008 11:03, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Výzkum nadaných dětí v předškolním věku (metodika, shrnutí zjištění a závěry)

Včasná diagnostika mimořádně nadaných dětí a žáků byla předmětem výzkumného šetření, s jehož některými výsledky seznamuje série článků. Úvodní text obsahuje kromě charakteristiky, popisu vzorku a metodiky…

David Heider, publikováno 3.6.2008 8:53, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

1 — 8 z celkem 8


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
14.7.2018 11:41
Tazatel
Co je vlastně cílem školy? Učitelé jsou jen zaměstnanci, Zdá se ale že bez vlastní…
12.7.2018 8:51
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je činnostně orientovaná, spojená s tvořivostí…
16.7.2018 23:31
1) Kdo jsou ti zloději slov, kteří ukradli původní gramotnost a místo ní nastrčili tu…
16.7.2018 23:16
Skupina Výročí
12.7.2018 7:57
mona
Co dělat, když zaměstnavatel rozepíše do rozvrhu málo nepřímé práce a pak za…
11.7.2018 11:17
Už jste si někdy položili otázku, jaké profesní kvality má superučitel? Takový…
13.7.2018 16:12
Kdo jsou ti zloději slov, co nám (komu konkrétně?) ukr ad li původní gramotnost a místo…
26.6.2018 10:55
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu Lidé a místa. Síla…
3.7.2018 14:33
marketkaaa_
Na začátek vám řeknu trochu o sobě. Jsem učitelka na základní škole a do nedávna jsem 3…
10.7.2018 12:42
Podívejte se na výběr nejnovějších/ne jús pěšnějších příspěvků Metodického…
12.7.2018 0:27
Gramotnost bývalo cosi elementárního a nezbytného. Mezi nejrůznějšími vymezeními pojmu…
21.6.2018 11:08
Skupina OČMU
Tato příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a široké veřejnosti. Je zde podrobně…