RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 45

Časté problémové projevy nadaných dětí

V článku se věnuji tématu nadání – na úvod rozlišuji pojmy „nadání“, „nadané dítě“ a „nadané chování“. Dále se věnuji nejčastějším problémovým projevům, se kterými se učitel může v průběhu výuky…

Lucie Hrdličková, publikováno 9.6.2014 11:09, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Specifika vztahů nadaných dětí s jejich vrstevníky a význam těchto vztahů pro sociální vývoj

Nadané dítě se často nevyvíjí rovnoměrně ve všech oblastech, je však důležité jej podporovat ve všestranném rozvoji. Sociální vývoj a jeho průběh dítě ovlivní na celý život. Článek popisuje, v čem mohou být vztahy…

Lucie Hrdličková, publikováno 14.5.2014 10:51, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Proč se starat o nadané a kolik jich vlastně je

Nadaní nejsou homogenní skupina. Nejsou ani jen bezproblémoví, ani jen k životu nepoužitelní géniové, i když bychom jich pár z obou zmíněných skupin našli.

Eva Vondráková, publikováno 17.4.2014 10:17, zhlédnuto ×

Kolik K má správný žák?

Článek se zabývá problematikou tvořivého myšlení žáků a jeho podporou.

Blanka Rozehnalová, publikováno 14.12.2011 12:42, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Logická olympiáda

Vyhledávání a práce s nadanými žáky by měla být součástí práce pedagogů. Jednou z cest, jak identifikovat takovéto žáky a studenty je Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR. Nerozhodují v ní naučené znalosti, ale…

Mirka Gardoňová, publikováno 21.7.2011 13:45, zhlédnuto ×

Je kreativita neobyčejná výsada nadaných? – 1. část

Tvořivost představuje samostatný předmět všeobecných diskuzí napříč mezioborovým spektrem, v jehož jednotlivých disciplínách pak nabývá spíše specializovaného a aplikovaného charakteru. Podívejme se, jak se tato debata…

Petr Drkula, publikováno 13.7.2011 8:52, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Přírodovědná inteligence, její diagnostika a podpora

Článek stručně představuje teorii rozličných inteligencí Howarda Gardnera a přírodovědnou inteligenci. Diskutuje o postavení dítěte s přírodovědnou inteligencí ve třídě, škole i v rodině. Upozorňuje na problematiku…

Kateřina Jančaříková, publikováno 1.2.2011 8:01, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Nadaní v přírodních vědách mají novou možnost

V novém školním roce 2010/2011 nabízí vzdělávací projekt Talnet – online k přírodním vědám nadaným a zvídavým žákům v oblasti přírodních věd odborný i osobní rozvoj a přístup k oboru, který je zajímá.

Vojtěch Tutr, publikováno 20.8.2010 14:48, zhlédnuto ×

Nejčastější problémy při výchově a vzdělávání nadaných dětí a žáků

I když se v našem státě postupně zvyšuje informovanost o možnostech vzdělávání nadaných dětí, stále vždy hlavní pomocí zůstává rada a pomoc konkrétnímu žákovi v konkrétní situaci. V roce 2007 jsme na webových…

Jitka Fořtíková, publikováno 20.7.2010 14:25, zhlédnuto ×

Skupinová integrace mimořádně nadaných žáků se segregací na některé předměty

Model péče o mimořádně nadané žáky v běžných třídách se segrací na vybrané předměty napříč ročníkem.

Libuše Vlková, publikováno 14.7.2010 14:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

1 — 10 z celkem 45
1 2 3 4 5 » »»


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
14.7.2018 11:41
Tazatel
Co je vlastně cílem školy? Učitelé jsou jen zaměstnanci, Zdá se ale že bez vlastní…
12.7.2018 8:51
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je činnostně orientovaná, spojená s tvořivostí…
16.7.2018 23:31
1) Kdo jsou ti zloději slov, kteří ukradli původní gramotnost a místo ní nastrčili tu…
16.7.2018 23:16
Skupina Výročí
12.7.2018 7:57
mona
Co dělat, když zaměstnavatel rozepíše do rozvrhu málo nepřímé práce a pak za…
11.7.2018 11:17
Už jste si někdy položili otázku, jaké profesní kvality má superučitel? Takový…
13.7.2018 16:12
Kdo jsou ti zloději slov, co nám (komu konkrétně?) ukr ad li původní gramotnost a místo…
26.6.2018 10:55
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu Lidé a místa. Síla…
3.7.2018 14:33
marketkaaa_
Na začátek vám řeknu trochu o sobě. Jsem učitelka na základní škole a do nedávna jsem 3…
10.7.2018 12:42
Podívejte se na výběr nejnovějších/ne jús pěšnějších příspěvků Metodického…
12.7.2018 0:27
Gramotnost bývalo cosi elementárního a nezbytného. Mezi nejrůznějšími vymezeními pojmu…
21.6.2018 11:08
Skupina OČMU
Tato příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a široké veřejnosti. Je zde podrobně…