RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 2844

Kouzelné balonky II

Žák si hravou formou procvičí přídavná jména. Každé cvičení je bodově ohodnoceno formou balonků, které žák využije na konci pracovního listu.

Mgr. Renata Nogolová, publikováno 18.8.2010 16:37, zhlédnuto 2682×, hodnocení: Hodnocení: 1

Křížovkářské vyprávění

Pracovní list s vyprávěním, ve kterém žáci nahrazují křížovkářské termíny jednoslovnými pojmenováními. V druhé části listu samostatně vymýšlejí legendu k doplňovačce, popř. plní další úkoly.

Mgr. Lenka Mikulášová, publikováno 17.8.2010 16:22, zhlédnuto 7905×, 2 komentáře, hodnocení: Hodnocení: 2

Slova s ou, au s obrázky II.

Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis slov s dvojhláskami. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat dvojhlásky do slov, tvořit slova s dvojhláskami. Součástí materiálu je žákovo sebehodnocení.

Mgr. Renata Nogolová, publikováno 17.8.2010 16:20, zhlédnuto 3924×, hodnocení: Hodnocení: 1

Mluvnické luštění

Pracovní list, v němž žáci luští osmisměrku s tajenkou (samostatně, popř. ve dvojicích) a rozeznávají sousloví.

Mgr. Lenka Mikulášová, publikováno 17.8.2010 16:19, zhlédnuto 6866×, hodnocení: Hodnocení: 2

Angličtina Předložky on, in, under

Prezentace je určena k procvičení předložek „on“, „in“ a „under“ na 1. stupni základní školy. Podle obrázků děti pojmenovávají věci a určují jejich umístění. Přiložen je pracovní list, který mohou vypracovat…

Ludmila Proislová, publikováno 16.8.2010 15:48, zhlédnuto 6417×, hodnocení: Hodnocení: 1

Bingo - vyjmenovaná slova po S

Soutěžní hra skupin, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalost vyjmenovaných slov po „s“ a rozšiřují si slovní zásobu.

Mgr. Dana Bezděková, publikováno 16.8.2010 15:48, zhlédnuto 4600×, hodnocení: Hodnocení: 1

Kouzelné kaštany

Žák si formou dvou nezávislých pracovních listů procvičí číslovky. Motivačním prvkem je zde v obou případech sběr kaštanů, které žák získává za jednotlivá cvičení a nakonec dokresluje do obrázku.

Mgr. Renata Nogolová, publikováno 16.8.2010 15:47, zhlédnuto 3181×, hodnocení: Hodnocení: 1

Vyjmenovaná slova po S

Cvičení slouží k procvičování psaní i, í / y, ý po obojetné souhlásce „s“.

Mgr. Hana Koudelová, publikováno 16.8.2010 15:46, zhlédnuto 3764×, hodnocení: Hodnocení: 1

Kouzelné kuličky

Žák si formou pracovního listu zopakuje předložky. Motivačním prvkem je zde sběr kuliček, které žák dostává za správné odpovědi a nakonec je dokresluje do obrázku.

Mgr. Renata Nogolová, publikováno 16.8.2010 15:44, zhlédnuto 2789×, hodnocení: Hodnocení: 1

Hraní s větami

Anglické věty sloužící k opakování gramatických jevů. Doplňující materiál k Project 1, Chit Chat 1, Chit Chat 2.

Mgr. Michaela Špačková, publikováno 16.8.2010 15:43, zhlédnuto 4062×, hodnocení: Hodnocení: 1

1701 — 1710 z celkem 2844


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
13.9.2020 11:11
fórum Vyučujeme
Hezké dopoledne, Jsem začínající Učitelka v Mš a studentka předškolní pedagogiky. Ve…
21.9.2020 18:03
Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu…
21.9.2020 17:51
Odpovědi z chatu, na které se nedostalo v době webináře, nabízíme v blogovém příspěvku…
18.9.2020 12:13
Skupina PPUČ
Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou…
2.9.2020 15:39
Zdena Velebová
Dobrý den, pokud v textu ŠVP měníme obsah výuky v předmětu a zařazení průřezových…
21.9.2020 17:57
Vymezíme si pojmy pedagogická diagnostika, sumativní hodnocení, formativní hodnocení a…
20.9.2020 10:08
Skutečnost, že znevýhodnění žáci nevystačí s rovným přístupem ke vzdělání bývá v…
14.9.2020 9:29
Skupina PPUČ
Ohlédnutí za společenství praxe Umění a kultura, které se konalo 17.6.2020 a jako…
2.9.2020 9:57
Petr
Dobrý den, jak často musím zařazovat průřezová témata do předmětu tělesná výchova?…
21.9.2020 9:00
Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy…
14.9.2020 10:16

Paní Havířová, děkujeme za upozornění, víme o tom, s problematikou typografie x…

13.9.2020 22:01
Skupina Pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc"
  Portfolio turistického kroužku SVČ Všenory.