RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 1784

Kdo si hraje – nezlobí

Hry mají nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání nejen na 1. stupni základní školy. Mají své místo ve všech předmětech a s jejich pomocí dokážeme dosáhnout skvělých výsledků u všech žáků – jak žáků nadaných, tak i…

Hana Fišerová, publikováno 18.4.2011 14:29, zhlédnuto 12009×, hodnocení: Hodnocení: 2

Jazyková hra Mám rád/a

Jazyková hra, která rozvíjí myšlení žáků. Žáci jsou vedeni, aby sami objevili pravidla hry. Aktivita vede k rozvoji slovní zásoby, k rozvoji čtenářské gramotnosti. Učitel děti vede, kontroluje, potvrzuje správnost jejich…

Milena Zikešová, publikováno 18.4.2011 14:24, zhlédnuto 9006×, 1 komentář, hodnocení: Hodnocení: 2

Kamarádi

Pracovní list – vystřihovánka. Slouží k činnostnímu učení – určování slovních druhů.

Mgr. Miroslava Menčíková, publikováno 18.4.2011 10:44, zhlédnuto 5001×, hodnocení: Hodnocení: 1

Číslovky

Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení.

Mgr. Petra Mudrová, publikováno 15.4.2011 14:17, zhlédnuto 11796×, hodnocení: Hodnocení: 2

Čtyři domina

Materiál procvičuje pomocí klasické hry domino 4 typy dovedností: přiřazení obrázku k prvnímu a poslednímu písmenu ve slově, ke slovům a k první slabice.

Mgr. Tereza Chaloupková, publikováno 15.4.2011 9:58, zhlédnuto 3525×, hodnocení: Hodnocení: 2

Domovní znamení

Pracovní listy k procvičení znalostí z českého jazyka (určování slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves, synonyma, antonyma) a písemného odčítání v matematice, vhodné jako výchozí text pro…

Mgr. Štěpánka Tomanová, publikováno 15.4.2011 9:50, zhlédnuto 5412×, hodnocení: Hodnocení: 2

Okřídlená sousloví

Materiál je vhodný pro žáky 8. a 9. ročníku pro skupinovou práci. Činnost spočívá v doplňování neúplných sousloví do tabulky (slovní obraty přejaté z Bible a ze starořeckých bájí) a přiřazení významu těchto sousloví.

Mgr. Zdeňka Slezáčková, publikováno 15.4.2011 9:05, zhlédnuto 8406×, hodnocení: Hodnocení: 2

Párové souhlásky v-f, h-ch, z-s, ž-š - karty

Materiál obsahuje sadu karet (obrázkových a textových) určených k vyvození a procvičení učiva o spodobě znělosti na konci a uprostřed slov.

Mgr. Renata Nogolová, publikováno 14.4.2011 14:08, zhlédnuto 12864×, hodnocení: Hodnocení: 2

Zájmena

Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou formou. Obsahuje 7 různorodých aktivit. Obsahuje také jejich řešení.

Mgr. Petra Mudrová, publikováno 14.4.2011 13:38, zhlédnuto 8385×, hodnocení: Hodnocení: 2

Na prázdninách – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přivlastňovacích přídavných jménech a jejich skloňování. Žák je bude vyhledávat, určovat jejich gramatické kategorie a srovnávat je s GK podstatných jmen, vyluští…

Mgr. Petra Cemerková Golová, publikováno 14.4.2011 12:37, zhlédnuto 8306×, hodnocení: Hodnocení: 2

731 — 740 z celkem 1784


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
27.3.2020 13:31
Maminka
Dobrý den, přečetla jsem si příspěvky učitelů, a konečně pochopila, proč teď, během…
28.3.2020 11:10
Umí mé děti psát výpisky? Tato otázka se objevila na sociální síti a posléze v jedné…
28.3.2020 18:39
Wiki se v článku vyskytuje jen jednou. Pravděpodobně bychom mohli tento fenomén doby…
26.3.2020 17:40
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Chceme podpořit žáky, studenty a učitele v této nelehké situaci, a proto jsme se rozhodli…
26.3.2020 7:19
Ano, vedení může určit, kde nepřímá činnost bude prováděná, pracovní doba je 8 hodin…
27.3.2020 18:37
Vážení kolegové, vážené kolegyně, milí učitelé a učitelky z mateřských i…
28.3.2020 6:53
Téma je velice zajímavé. Některá doporučení a tvrzení jsou přinejmenším diskutabilní.…
26.3.2020 12:23
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Pomoc při organizaci zápisů do 1. ročníků ZŠ (nebo zápisů do MŠ).
25.3.2020 21:21
fórum Aktuality
v systému inkluzivního vzdělávání - online setkání - středa 1. 4. 2020, 20:00…
26.3.2020 16:55
Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou…
25.3.2020 22:04
To jestli zvolit vývoj v nativním jazyce či hybridu je dobře popsáno zde v tomto…
26.3.2020 12:16
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Už více než 10 let vyvíjíme metody výuky moderních dějin založené na digitálních…