RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 1750

Tangens

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé prezenční výuky. Odvození funkce tangens v pravoúhlém trojúhelníku na základě znalostí o podobnosti trojúhelníků. Výpočet a tabulka základních funkčních hodnot a…

Mgr. Radomír Macháň, publikováno 22.9.2010 11:43, zhlédnuto 3301×, hodnocení: Hodnocení: 3

Dokresli obrázky

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení osové souměrnosti. Žáci dokreslí druhou polovinu obrázku dle vzoru tak, aby byl výsledný obrazec osově souměrný. K materiálu jsou přiloženy prázdné šablony, aby si žáci…

RNDr. Radomíra Kučerová, publikováno 22.9.2010 11:40, zhlédnuto 9108×, hodnocení: Hodnocení: 2

Sinus

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé prezenční výuky. Odvození funkce sinus v pravoúhlém trojúhelníku na základě znalostí o podobnosti trojúhelníků. Výpočet a tabulka základních funkčních hodnot a…

Mgr. Radomír Macháň, publikováno 22.9.2010 11:40, zhlédnuto 4458×, hodnocení: Hodnocení: 3

Mráčky

Materiál je určen k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Obsahuje 3 pracovní listy, kde žáci hravou formou počítají a zakreslují. Je přiložen pracovní list obsahující prázdné šablony - žáci si…

RNDr. Radomíra Kučerová, publikováno 22.9.2010 11:03, zhlédnuto 6099×, hodnocení: Hodnocení: 1

Pohádky v číslech – O drakovi

Pracovní list propojuje učivo matematiky a českého jazyka. Žák počítá příklady (rozsah do 100), výsledky zapisuje slovy do křížovek a řešení doplňuje do textu pohádky, čímž si ověří čtení s porozuměním. Materiál…

Mgr. Renata Nogolová, publikováno 22.9.2010 10:47, zhlédnuto 4157×, hodnocení: Hodnocení: 2

Lineární funkce - vlastnosti 2

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky umožňuje zopakování základních znalostí a pojmů učiva o funkcích. Zabývá se významem parametru "a" pro graf funkce - funkce rostoucí, klesající,…

Mgr. Radomír Macháň, publikováno 22.9.2010 10:11, zhlédnuto 2835×, hodnocení: Hodnocení: 2

Hra - 5 - Písemné výpočty - násobení

Didaktická hra (test) určená k opakování a procvičování písemného násobení. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku.

Mgr. Radomír Macháň, publikováno 22.9.2010 9:36, zhlédnuto 7009×, hodnocení: Hodnocení: 2

Hra - 5 - Pamětné výpočty s desetinnými čísly

Didaktická hra (test) určená k opakování a procvičování přednosti početních operací s desetinnými čísly - pamětné výpočty. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku.

Mgr. Radomír Macháň, publikováno 22.9.2010 9:34, zhlédnuto 3576×, hodnocení: Hodnocení: 3

Vynásob, seřaď a najdi pohádkové postavy

Pracovní list slouží k procvičení malé násobilky 5, 7 a 8. Žáci si též připomenou řazení čísel dle velikosti. Na závěr každého úkolu vyluští pomocí výsledků jméno (jména) pohádkových postav. Je přiloženo…

RNDr. Radomíra Kučerová, publikováno 22.9.2010 9:33, zhlédnuto 5843×, hodnocení: Hodnocení: 2

Lineární funkce - vlastnosti 1

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky nabízí zopakování základních znalostí a pojmů učiva o funkcích. Funkce lineární - obecná rovnice a závislost koeficintu b a grafu lineární funkce. Ukázky a…

Mgr. Radomír Macháň, publikováno 22.9.2010 9:32, zhlédnuto 3761×, hodnocení: Hodnocení: 2

1001 — 1010 z celkem 1750


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
27.3.2020 13:31
Maminka
Dobrý den, přečetla jsem si příspěvky učitelů, a konečně pochopila, proč teď, během…
30.3.2020 12:08
Jaké to asi je pracovat pro organickou společnost? Společnost, ve které každý nese…
28.3.2020 18:39
Wiki se v článku vyskytuje jen jednou. Pravděpodobně bychom mohli tento fenomén doby…
26.3.2020 17:40
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Chceme podpořit žáky, studenty a učitele v této nelehké situaci, a proto jsme se rozhodli…
26.3.2020 7:19
Ano, vedení může určit, kde nepřímá činnost bude prováděná, pracovní doba je 8 hodin…
28.3.2020 11:10
Umí mé děti psát výpisky? Tato otázka se objevila na sociální síti a posléze v jedné…
28.3.2020 6:53
Téma je velice zajímavé. Některá doporučení a tvrzení jsou přinejmenším diskutabilní.…
26.3.2020 12:23
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Pomoc při organizaci zápisů do 1. ročníků ZŠ (nebo zápisů do MŠ).
25.3.2020 21:21
fórum Aktuality
v systému inkluzivního vzdělávání - online setkání - středa 1. 4. 2020, 20:00…
27.3.2020 18:37
Vážení kolegové, vážené kolegyně, milí učitelé a učitelky z mateřských i…
25.3.2020 22:04
To jestli zvolit vývoj v nativním jazyce či hybridu je dobře popsáno zde v tomto…
26.3.2020 12:16
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Už více než 10 let vyvíjíme metody výuky moderních dějin založené na digitálních…