RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 155

Rytmické pexetrio

Žáci hledají ve hře pexetrio trojici: rytmický řádek, slovo a obrázek. Pracovní list obsahuje 18 kartiček.

Magdalena Málková, publikováno 15.4.2011 14:43, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Hudební teorie

Pracovní list obsahuje opakovací cvičení na hudební teorii. Jednotlivá cvičení řeší teoretické i praktické problémy.

Lenka Vrzáňová, publikováno 14.4.2011 13:13, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Wolfgang Amadeus Mozart

Obsahem pracovního listu jsou cvičení, která se zaměřují na osobnost Wolfganga Amadea Mozarta.

Lenka Vrzáňová, publikováno 13.4.2011 14:13, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

K pedagogickým otázkám tradiční lidové zpěvnosti – 1. část

Téma vymezené titulem příspěvku je zde úžeji zaměřeno na mapování dosavadního teoretického poznání této oblasti a na jeho další možné směřování a uplatnění. První část textu se zaměřuje na otázku…

Petr Drkula, publikováno 11.4.2011 14:10, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Domino - hudebněvýrazové prostředky

Pracovní list seznamuje žáky s některými hudebními pojmy. Klasické domino, při kterém žáci spojují názvy hudebně výrazových prostředků s jejich stručnou charakteristikou, a obměna - pojmový diktát.

Mgr. Radka Kozlová, publikováno 6.4.2011 13:35, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Osvobozené divadlo

Pracovní list je tematicky zaměřen na divadelnictví – Osvobozené divadlo. Žáci mají za úkol nejen klasicky odpovídat na otázky, doplňovat text, ale mají pracovat se slovníkem a vyrobit pozvánku na první hru Osvobozeného divadla.

Lenka Vrzáňová, publikováno 24.3.2011 10:52, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Divadlo Semafor

Pracovní list slouží k opakování získaných znalostí o divadle Semafor. Materiál obsahuje správné řešení jednotlivých úkolů.

Lenka Vrzáňová, publikováno 23.3.2011 9:45, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Experimental Music in Schools – sluch, barva a struktura ve školních zvukových experimentech

Příspěvek charakterizuje klíčové aspekty hudebněvýchovné práce Briana Dennise Experimental Music in Schools, jejíž těžiště spočívá v kompozičních a improvizačních experimentech se zvukem a volném hudebním projevu.

Petr Drkula, publikováno 15.3.2011 8:08, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Výroba pastevecké píštaly

Reflexe tvůrčí dílny s výrobcem lidových hudebních nástrojů, která může být přínosným podnětem i pro takto zaměřenou náplň hodin hudební výchovy.

Petr Drkula, publikováno 25.2.2011 10:09, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Lidová tvořivost jako estetický základ a podněcovatel hudební kreativity žáků a studentů

Příspěvek nastiňuje některá klíčová teoretická východiska pro podporu hudebně tvůrčí práce v hudební výchově zaměřené na lidový umělecký projev.

Petr Drkula, publikováno 23.2.2011 16:29, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

51 — 60 z celkem 155
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
17.2.2018 15:26
Adam
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyplnění "super"krátkého dotazníku, který se…
17.2.2018 19:58
Druhý díl “konverzací v angličtině” bude opět využívat získaných zkušeností…
17.2.2018 10:32
Connie Malamed logicky propojuje empatii s tvořivým myšlením: How To Use Design Thinking In…
15.2.2018 19:29
Skupina Metodický portál RVP.CZ, NÚV
Online setkání se konalo ve čtvrtek 15. 2. 2018.   Metodický portál RVP.CZ využívá…
16.2.2018 20:07
Nemyslím si, že zajímavá výuka dokáže zajistit kázeň, tedy určitě ne, u těch, který…
15.2.2018 10:37
Podívejte se na výběr nejnovějších/ne jús pěšnějších příspěvků Metodického…
12.2.2018 10:32
Paulo Freire (1921—1997)užit eč ný zdroj pro další studium této osobnosti v Internetové…
15.2.2018 18:02
Skupina MŠMT: konference, semináře, informace
Praha, 14. února 2018 Se zaváděním digitálních technologií do výuky se mění nejen…
16.2.2018 18:16
Na škole řešíme používání znamének mínus v průběžné klasifikaci, samozřejmě i…
8.2.2018 19:14
První díl “konverzačníh o” webináře Mgr. Sylvie Dolákové jistě naváže na…
12.2.2018 9:12
Potvrzuji, skutečně se jedná o snahu povýšit online komunikaci výrazně nad rámec…
15.2.2018 11:04
Skupina Metodický portál RVP.CZ