RSS kanál aktuálního výběru

Zobrazit:
Celkový počet příspěvků: 158

Karetní hra pexeso - hudební nástroje

Hra, při které si žáci formou obrázků a příslušného textu procvičují znalosti o hudebních nástrojích. Součástí je návod a pravidla.

Mgr. Marek Killar, publikováno 30.5.2011 9:28, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Pexeso - hudební nástroje

Pracovní list slouží k procvičování názvů hudebních nástrojů.

Renata Bachtíková, publikováno 16.5.2011 13:07, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

K pedagogickým otázkám tradiční lidové zpěvnosti – 2. část

Téma vymezené titulem příspěvku je zde úžeji zaměřeno na mapování dosavadního teoretického poznání této oblasti a na jeho další možné směřování a uplatnění. První část textu se zaměřuje na otázku…

Petr Drkula, publikováno 3.5.2011 12:45, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Rytmické pexetrio

Žáci hledají ve hře pexetrio trojici: rytmický řádek, slovo a obrázek. Pracovní list obsahuje 18 kartiček.

Magdalena Málková, publikováno 15.4.2011 14:43, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Hudební teorie

Pracovní list obsahuje opakovací cvičení na hudební teorii. Jednotlivá cvičení řeší teoretické i praktické problémy.

Lenka Vrzáňová, publikováno 14.4.2011 13:13, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Wolfgang Amadeus Mozart

Obsahem pracovního listu jsou cvičení, která se zaměřují na osobnost Wolfganga Amadea Mozarta.

Lenka Vrzáňová, publikováno 13.4.2011 14:13, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

K pedagogickým otázkám tradiční lidové zpěvnosti – 1. část

Téma vymezené titulem příspěvku je zde úžeji zaměřeno na mapování dosavadního teoretického poznání této oblasti a na jeho další možné směřování a uplatnění. První část textu se zaměřuje na otázku…

Petr Drkula, publikováno 11.4.2011 14:10, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Domino - hudebněvýrazové prostředky

Pracovní list seznamuje žáky s některými hudebními pojmy. Klasické domino, při kterém žáci spojují názvy hudebně výrazových prostředků s jejich stručnou charakteristikou, a obměna - pojmový diktát.

Mgr. Radka Kozlová, publikováno 6.4.2011 13:35, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Osvobozené divadlo

Pracovní list je tematicky zaměřen na divadelnictví – Osvobozené divadlo. Žáci mají za úkol nejen klasicky odpovídat na otázky, doplňovat text, ale mají pracovat se slovníkem a vyrobit pozvánku na první hru Osvobozeného divadla.

Lenka Vrzáňová, publikováno 24.3.2011 10:52, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

Divadlo Semafor

Pracovní list slouží k opakování získaných znalostí o divadle Semafor. Materiál obsahuje správné řešení jednotlivých úkolů.

Lenka Vrzáňová, publikováno 23.3.2011 9:45, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno

51 — 60 z celkem 158
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»


         
Nejnovější příspěvky ve wiki Nejnovější diskuze Nejnovější blogy Nejnovější komentáře Nejnovější digifolia
14.7.2018 11:41
Tazatel
Co je vlastně cílem školy? Učitelé jsou jen zaměstnanci, Zdá se ale že bez vlastní…
12.7.2018 8:51
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je činnostně orientovaná, spojená s tvořivostí…
16.7.2018 23:31
1) Kdo jsou ti zloději slov, kteří ukradli původní gramotnost a místo ní nastrčili tu…
16.7.2018 23:16
Skupina Výročí
12.7.2018 7:57
mona
Co dělat, když zaměstnavatel rozepíše do rozvrhu málo nepřímé práce a pak za…
11.7.2018 11:17
Už jste si někdy položili otázku, jaké profesní kvality má superučitel? Takový…
13.7.2018 16:12
Kdo jsou ti zloději slov, co nám (komu konkrétně?) ukr ad li původní gramotnost a místo…
26.6.2018 10:55
Skupina Metodický portál RVP.CZ
Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky na letní školu Lidé a místa. Síla…
3.7.2018 14:33
marketkaaa_
Na začátek vám řeknu trochu o sobě. Jsem učitelka na základní škole a do nedávna jsem 3…
10.7.2018 12:42
Podívejte se na výběr nejnovějších/ne jús pěšnějších příspěvků Metodického…
12.7.2018 0:27
Gramotnost bývalo cosi elementárního a nezbytného. Mezi nejrůznějšími vymezeními pojmu…
21.6.2018 11:08
Skupina OČMU
Tato příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a široké veřejnosti. Je zde podrobně…