Aktuality ze školství ke dni 9. 1.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil za minulý rok výzvy za více než 40 miliard korun

casual group of peopleMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 miliard korun (zahrnuta je vždy pouze výše podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů a národní spolufinancování). Celkem bylo od schválení operačního programu v roce 2015 vyhlášeno již 31 výzev s finančním objemem dosahujícím téměř 53 miliard korun, což představuje 70 % finančních prostředků OP VVV.

„V převážné většině se jedná o zjednodušené projekty mateřských a základních škol podávané formou tzv. šablon. Školy mohou díky těmto projektům využít již téměř 700 mil. Kč. Velká část peněz na šablony je však stále k dispozici a mateřské a základní školy mohou své žádosti o podporu podávat až do 30. 6. 2017. Obdobnou výzvu s alokací 1 miliardy korun jsme na konci minulého roku vyhlásili také pro střední a vyšší odborné školy,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více zde.

V africké třídě bývá i osmdesát dětí, slabikáře mají i díky pomoci z Plzně

Deset měsíců vyučoval děti v jedné z nejchudších zemí světa Plzeňan Vojtěch Bílý a obyvatelům Středoafrické republiky pomáhá dál. I díky němu krajské město přispělo na nákup slabikářů pro africké děti.

„Myslím, že kdejaký evropský učitel by nad touto realitou nevěřícně kroutil hlavou. Středoafričtí učitelé jsou nuceni poradit si s tím, co mají, musí umět improvizovat a mít svatou trpělivost. Jsou to ale lidé, kteří vyrostli v režimu cukr a bič, téměř nikdo nemá vysokoškolské vzdělání, velká část z nich nemá ani maturitu, a tak i přes jejich obrovskou odvahu pouštět se do tak zodpovědného úkolu jsou výsledky jejich snažení nevalné,“ konstatuje Bílý.

Více zde.

„Malotřídní škola má své kouzlo, kvalitu i vybavení“

Malotřídní školy, v nichž se vzdělávají děti ze dvou či více ročníků společně, mají v České republice dlouhou tradici. I když za minulého režimu byla snaha malotřídky zrušit, na vesnicích existují dodnes. A v našem vzdělávacím systému rozhodně nejsou žádnou Popelkou…

„Role ředitele na obecní škole spočívá v povinnostech také svého zástupce, účetní, hospodáře a správce budovy v jedné osobě. Také nové prostředí, velký objem povinností, odpovědnosti a úkolů, ale také určité odtržení od dětí, i když jsem byl ještě 2 roky i třídní učitel. Abych byl však k dětem blíž, vedu zájmový kroužek florbalu a rád s nimi jezdím na výlety a sportovní akce,“ říká ředitel ZŠ v Bohousové Petr Skulbaševský.

Více zde.

Další příspěvky