Aktuality ze vzdělávání

MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 mld., nově podpoří i ZUŠ a zájmové vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připravených 6 miliard korun z fondů EU na podporu škol a školek v celé republice. Peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si mezi sebe rozdělí vedle mateřských a základních škol nově také základní umělecké školy či zařízení nabízející volnočasové aktivity. Získat nemalou finanční podporu umožní jmenovaným institucím právě vyhlášená výzva s názvem Šablony II. Objem peněz v této výzvě vzrostl v porovnání s první vlnou šablon o 1,5 miliardy korun.

„Chceme podporovat smysluplné učení, samostatnost a angažovanost žáků a propojení školy se životem za jejími zdmi. Projektové dny umožní dětem podívat se ze školních lavic přímo do praxe či do prostředí, o kterém se zrovna učí,“ vysvětluje Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Více zde.

Jana Hrubá: Komu prospěje revize RVP?

Poslední dobou kolují různé dohady o rozsahu a zaměření revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Alespoň částečné odpovědi přinesl kulatý stůl SKAV a EDUin 22. 2. 2018 na Pedagogické fakultě UK v Praze, jehož cílem bylo ujasnit záměr a stav revize. Zájem byl značný.

Více zde.

Markéta Popelářová: Proč studenti zapomínají a co s tím můžeme dělat

V jedné hodině se studenti naučí novou látku a v druhé hodině zjistíte, že jim v hlavě zůstalo jen minimum informací. I když samozřejmě problém v tomto případě může ležet na mnoha místech, jedním z důvodů, který je pro náš mozek zcela přirozený, je zapomínání. Již víme, že nezáživné memorování informací vede jen k rychlému zapomínání. Vědci z oblasti neurovědy se proto zabývají tím, jakým způsobem náš mozek zapomíná a v souvislosti i s tím, jak je možné naše vědomosti v hlavě déle uchovat. Jaké výstupy z toho vyplývají pro učitele samotné?

V nedávném vědeckém článku publikovaném v časopise Neuron se neurobiologové Blake Richards a Paul Frankland zabývali predominantní myšlenkou, že zapomínání je proces ztráty – tedy že ztrácíme vědomosti přes naší velkou snahu je v mozku uchovat. Dle vědců Richardse a Franklanda však cílem naší paměti není jen informace uchovávat, ale také optimalizovat naše rozhodování v chaotickém a rychle se měnícím prostředí. Zapomínání je dle jejich teorie evoluční strategie; proces, který běží v pozadí naší paměti, a jenž má na starosti hodnocení a třídění již nepotřebných informací, které už nepřispívají k přežití našeho druhu.

Více zde.

Do akreditovaného ročníku výcviku Učitel naživo je možné se přihlásit do 4. dubna

Pro všechny, kdo mají chuť učit děti a potřebují získat formální kvalifikaci, otevíráme nový ročník ověřeného výcviku Učitel naživo. Studenti v něm získávají sebevědomí učit díky rozsáhlé praxi, sdílení zkušeností a výcviku v komunitě zapálených. Program společně realizují Učitel naživo z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. Výcvik je nově akreditován u MŠMT a v kombinaci s magisterským titulem opravňuje absolventa programu učit. Zájemci se mohou přihlašovat elektronicky přímo na webu www.ucitelnazivo.cz do 4. dubna 2018.

Více zde.

Další příspěvky