Aktuality ze vzdělávání

Případný zákaz mobilů ve školách odporuje obecnému trendu i Strategii digitálního vzdělávání

V médiích se znovu objevila politická diskuse o zákazu mobilů ve školách. Jde o kontroverzní téma, které naráží na obecný trend vysoké míry digitalizace a nutného vzdělávání v této oblasti, jež by pomohlo řešit možné negativní aspekty digitalizace mezi dětmi a dospívajícími. V českém vzdělávacím systému by byl takový zákaz v přímém rozporu se Strategií digitálního vzdělávání, která předpokládá využití zařízení žáků v rámci vytvoření dostatečné digitální infrastruktury ve školách.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Vysoká penetrace společnosti digitálními zařízeními a prolínání života s digitální dimenzí vyžaduje pozornost, kterou je třeba tomuto fenoménu věnovat ve vzdělávání. Měli bychom logicky uvažovat o tom, jak digitální existenci do vzdělávání přirozeně zahrnout, nikoliv ji vytěsňovat. Ostatně oficiální a platný dokument rozvoje českého vzdělávání to předpokládá. Signál typu ‚jde to i bez mobilů‘ si může řada učitelů i rodičů vykládat tak, že spolu snad digitální fenomén a vzdělávání nesouvisí. To by ovšem byl tragikomický omyl…

Více zde.

Iva Málková: Chybovat se smí

Jana Šulistová se s lektorkou vědomé pedagogiky Ivanou Málkovou zamýšlela nad stavem současného školství.

Představte si pedagoga, který učí něco, co ho nebaví, nebo toho z dané oblasti ví méně než jeho žák. Jak je na tom se sebejistotou? Pracuje sám na sobě, aby se cítil lépe? Dokáže říct řediteli školy, že chce raději učit předmět, ve kterém je jako ryba ve vodě? Představte si naopak učitele, který si je vědom svých kvalit a dokáže je zužitkovat ve vyučování. To je to, co děti osloví a přitáhne. Já takové lidi potkávám. Znám pedagoga, který hraje na saxofon v kapele a napsal pro děti divadelní hru. Žáci se naučili pestré množství dovedností od replik textů, tvorby kostýmů a kulis až po propagaci a organizaci divadelního představení. Při takové aktivitě „učit se text nazpaměť“ totiž dávalo smysl.

Více zde.

Bohuslav Hora: Málo se ptáme dětí, co chtějí. Ony by nám to řekly, ale my je nechceme poslouchat

Chtěl být krejčím nebo strojvůdcem. Otec ho poslal na zemědělku a málem z něj byl sládek v pivovaru. Nakonec si ale vybral něco úplně jiného. Bohuslav Hora je učitel. Roky se snaží zbořit zažitý systém českého školství a učit prostě jinak.

Učitel by podle něj neměl tolik učit, ale spíš vytvářet podmínky pro učení. „My vůbec neučíme děti, jak se mají učit. Ani se jich na to moc neptáme. Ony se přitom v ideálním případě učí samy, je to intimní proces v jejich mozku. Musí mít naplněné primární potřeby, musí chtít něco dokázat a pak dojde k zázraku učení. Náš úkol je dodat jim motivaci a naučit je se soustředit,“ přemýšlí Bohuslav Hora.

Více zde.

Zajímavé vzdělávací aplikace – 2. díl

Rádi bychom Vám představili další zajímavé vzdělávací aplikace. V tomto díle se zaměříme na děti ve věku 5-9 let.

Více zde.

Další příspěvky