Aktuality ze vzdělávání ke dni 10. 1.

Angličtina němčinu převálcovala. Po euforii přišlo vystřízlivění, říká učitel

Václav Týml učí cizí jazyky na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích od roku 1980. Může tak porovnávat přístup studentů po čtyři dekády, vzpomínat na minulý režim i hodnotit současný stav českého školství.
Po převratu v roce 1989 jsme se k sobě začali chovat jako lidé tak, jak to cítíme. Zmizela přetvářka, což je dobře. Někdy sice zmizela až příliš, protože je pravda, že dnešní žáci jsou často obhroublí, neslušní a nezdvořilí vůči učitelům. Jsou méně zvladatelní, ale jak říkám, určitě bychom se nikdo nechtěl vrátit do minulé doby. Mladí lidé jsou hrdější, svobodnější, samostatnější. Stali jsme se svobodnou společností se všemi klady i zápory.

Více zde.

 Mladí lidé nepotřebují k cestování skoro žádné peníze, my jsme vybírali kašny, říká učitel z Plzně

Antonín Kolář sedmnáct let učil na Masarykově gymnáziu v Plzni český jazyk a dějepis. Kromě samotného vzdělávání ve škole se snažil své studenty motivovat i k různým mimoškolním aktivitám, zapojoval je do rozličných dobročinných činností a rád s nimi podnikal výlety a expedice. Vloni vstoupil do povědomí nejen plzeňské veřejnosti díky svému přivítání prváků, kdy si na sebe oblékl muslimský oděv. Po rozporech s vedením školy nakonec odešel a nyní učí na soukromém gymnáziu.
Už od začátku třetího ročníku na gymnáziu jsem věděl, že bych rád jednou na gymnáziu učil. Myslím si, že učitel je mnoho povolání v jednom. Cestovatelem je učitel třeba proto, že se svými studenty putuje po rozličných krajinách, třeba i jejich duší, pomáhá jim různé krajiny zřít, soustředit se na detaily, pomáhá jim překonávat všelijaké nástrahy a učí je se s nimi vypořádat. Učitel je v podstatě taková energie ve formě větru, je nutné, aby foukal, do plachet i proti nim. Oboje je potřebné, aby studenti zvládli samostatnou plavbu na oceánu života, naučili se pevně držet kormidlo a především aby studenti naprosto přirozeně chápali, že i když jsou kapitány svých korábů, škunerů i kocábek, mají odpovědnost za posádku, která s nimi pluje.

Více zde.

Bezplatný workshop Migrace a doba postpravdivá pro 8. a 9. ročník

Projekt Encyklopedie migrace pod záštitou Univerzity Karlovy připravila v rámci výuky občanské výchovy pro 8. a 9. ročník bezplatný workshop Migrace a doba postpravdivá, jehož cílem je kritický a otevřený pohled na aktuální společenskou problematiku migrace a mediální prezentace tohoto jevu. Touto cestou se snažíme o větší atraktivitu výuky v rámci podpory kritického přístupu k mediálním informacím v předmětu “Výchova k občanství“ a o autentické učení žáků.
Žáci budou mít možnost porovnat veřejně šířené nepodložené a matoucí informace (hoax) s věrohodnými a verifikovanými zdroji od odborníků na dané téma. Žáci budou vedeni k formulování vlastního názoru a sami si budou moct vyzkoušet na příkladech odlišování propagandy, fámy, hoaxu od ověřených informací a faktů, budou jim vštěpovány základy kritického myšlení.

Více zde.

Naboso i v klobouku. Na pražském gymnáziu se děti učí alternativně

Na pražském gymnáziu Na Zatlance byla loni v září jako vůbec na prvním veřejném gymnáziu otevřena alternativní třída. Nyní má za sebou téměř půl roku fungování a učitelé již plánují, že otevřou další ročník. Žáci jsou tu rovnocenní učitelům, sami si určují, kdy budou mít přestávku a větší volnost mají také v hodinách.
„Chtěla jsem zkusit něco nového, nebavilo mě jen sedět ve škole a poslouchat učitele. Tady nás učitelé respektují, tykáme si s nimi, toho si cením. Sice to může někoho zarazit, ale respekt k učitelům tady není vynucený. Naopak je respektujeme víc, když s námi komunikují na stejné úrovni a můžeme za nimi s čímkoliv přijít,“ říká mi dívka v klobouku, patnáctiletá Magdalena Kriegerová.

Více zde.

Další příspěvky