Aktuality ze vzdělávání ke dni 24. 1.

Minecraft i roboti ve výuce. Školy zavádějí nové trendy, ale jde to pomalu

S nástupem digitálních technologií a očekávanou robotizací je změna školních osnov nevyhnutelná. Shodli se na tom odborníci na vzdělávání na konferenci DigiMap, kterou pořádala Praha 12 v sídle Microsoftu. Některé školy už na to reagují tím, že zavádějí inovativní výukové metody, kdy učí děti pomocí robotů nebo počítačových her.

„Digitalizace jako proces sociální transformace společnosti má zásadní dopady i na vzdělávání a týká se nás všech, učitelů zejména. Strategie a koncepce máme, ale musíme je umět naplňovat. Evropské peníze na to nestačí. Mnohé inovace ve vzdělávání existují, ale jen na některých školách nebo jen u některých učitelů. Problém je, že se velmi obtížně šíří dál,“ říká odborník na vzdělávání Ondřej Neumajer, který se zabývá inovacemi a využíváním digitálních technologií ve vzdělávání.

Více zde.

Markéta Krčmářová: Ohlašovat nebo neohlašovat písemné práce?

Ráda bych se vyjádřila k diskusi, zda písemné práce, testy a ostatní nástroje používané k hodnocení žáků mají být oznámeny předem či je učitel může užívat nahodile. Učiteli je prostřednictvím RVP, potažmo ŠVP konkrétní školy, umožněna široká škála metod výuky a způsobů hodnocení. Ale přece jenom platí nějaké zákonitosti. Každý kantor prošel psychologickým vzděláváním a Maslowova pyramida potřeb staví nad fyziologické potřeby potřebu jistoty a bezpečí. Co brání učiteli, aby žákovi jistotu poskytl?

Jsem přesvědčená, že my, učitelé, milujeme také jistotu. Plně si toto uvědomuji, když se účastním různých seminářů, konferencí a workshopů. Místnosti vždy obsazujeme odzadu. Pokud se lektor na něco dotáže, nejsme moc sdílní. Když náhodou zadá test na doplnění, jsme zděšení, neradi říkáme odpovědi či výsledky. Představuji si, jak by asi reagovaly pedagogické sbory na skutečnost, kdyby ředitel na pedagogické radě nečekaně zadal test znalostí školské legislativy, školního řádu, pravidel hodnocení, zásad práce s dětmi s SVP apod. Vždyť toto musí každý učitel znát a kdykoli!

Více zde.

František Tichý: Zkoušení před tabulí u nás vůbec neprobíhá

Publikujeme rozhovor s Františkem Tichým, ředitelem Gymnázia Přírodní škola. Přírodní školu, která čerpá mnohé z principů, podle kterých fungují skautské oddíly, založil František Tichý již v devadesátých letech. Svoje poznatky a zkušenosti shrnul v knize Výchova jako dobrodružství, která vyšla koncem minulého roku. Popisuje v ní jak inspirační zdroje, které ho ovlivnily, tak praktické příklady i úskalí, která přináší přístup založený na významné účasti samotných studentů na chodu školy.

„Učitelů, kteří by to chtěli dělat jinak, je dnes opravdu hodně. I dobrých ředitelů je hodně. Problém je, že se to málokdy potká. My se snažíme, aby ti lidé u nás fungovali již nějakou dobu předtím, aby s námi jezdili na akce, byli tu na praxi, aby věděli, do čeho jdou. Naše děti jsou kreativní a jsou fajn, na druhou stranu odvrácenou mincí svobody je, že zvlášť během dospívání, zkoušejí hranice a snadno si zvykají na dobré a chtějí víc a víc a ideálně hned. Ale to platí asi obecně pro dnešní společnost,“ říká František Tichý, ředitel Gymnázia Přírodní škola v Praze.

Více zde.

Nakopněte svoji školu. Festival vzdělávání v Litomyšli 18.–20. 2. 2018

V Litomyšli v areálu Zámeckého návrší se 18.–20. února 2018 uskuteční festival vzdělávání Nakopněte svoji školu. Hlavními tématy akce bude jak vést školu budoucnosti, vztahy ve škole jako nástroj podpůrného klimatu a inspirace do výuky. Registrace je otevřena do 4. února 2018.

Více zde.

Další příspěvky