Aktuality ze vzdělávání ke dni 29. 11.

Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018

Vyplněná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele, včetně všech povinných příloh, se podává v listinné podobě i elektronicky, a to nejpozději do 28. 12. 2017 do 14 hod. Pro dodržení tohoto termínu je rozhodné datum na poštovním razítku, datum na razítku podatelny MŠMT, nebo datum a podpis zaměstnance oddělení základního vzdělávání.

Více zde.

Ředitelka gymnázia: V alternativní třídě jsou aktivnější studenti

Pražské Gymnázium Na Zatlance v září otevřelo novou třídu s alternativním vzdělávacím programem. Přijalo do ní 30 studentů, které vedení školy vybralo ze 75 přihlášených uchazečů. Navzdory nižšímu zájmu, než byl na standardní část gymnázia, věří vedení školy, že alternativní třída se na škole osvědčí a bude dobře fungovat. Ředitelka gymnázia Jitka Kmentová v rozhovoru s ČTK řekla, že to záleží především na kvalitě učitelů a jejich spolupráci.

Základem efektivního učení žáků je podle Kmentové dobrý učitel, který má možnost se rozvíjet. To znamená, že by se učitelé měli učit nejenom své předměty, ale že by měli promýšlet své postupy a pracovat na sobě, vysvětlila. Učitelé v alternativní třídě spolu hodně spolupracují, sdílejí své zkušenosti a společně hodnotí výsledky své práce.

Více zde.

Pavel Kovařík: Co od nás děti skutečně potřebují?

Když přijde řeč na děti, všichni víme, co by se mělo. Jako rodiče víme, co je pro ně nejlepší. Ve škole vědí, co se děti musí naučit a jak jim to dostat do hlav. Populární psychologové, vychovatelé, dětští lékaři, ti všichni vědí, jak s nimi jednat, co s nimi dělat, kde přitlačit na pilu. Co všichni vědí ovšem nejlépe, je to, co a kdo má z dětí vyrůst.

Co když všechny ty teorie, co bychom měli dělat s dětmi, jsou jako ta tma a chlad ve sklepě? Co když jim tím jen omezujeme přirozené prostředí pro růst? Vezmeme-li brambory a šoupneme je do sklepa, vytrháváme je z jejich přirozeného prostředí. Bereme jim vlastně svobodu. Svobodu růst na slunci, rozvíjet se podle svých potřeb, růst podle svého. Vím, je to nadnesené, ale zkusme to teď pokusně přijmout, abychom se naladili na společné východisko. Pokud tedy přijímáte alespoň pro teď toto podobenství o bramborách, ptejme se společně, co pak všechny ty nároky vznášené na děti, kterými je tlačíme tam, kde je chceme mít? Kde je my chceme mít.

Více zde.

Připraveni učit

V březnu se neusmívej, byla jedna z prvních rad, které jihokorejský učitel Yoon Young Lee dostal při nástupu do zaměstnání. Březen je tamní první měsíc školního roku a rada odkazovala na to, že ze začátku má být učitel přísný a neosobní.

Lee touto citací otevírá na blogu OECD Education Today svůj příspěvek o pocitech a potížích nastupujících učitelů. Největším problémem těch, kteří stojí před žáky poprvé, nepramení podle něj z toho, že neví, co mají učit, ale neví, jak mají naučit to, co ví, a jak přitom zvládnout celou třídu. Potvrzuje to i zpráva OECD o připravenosti začínajících učitelů, tedy těch, kteří nemají delší než tříletou praxi.

Více zde.

Další příspěvky