Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za konferencí „Učitel 21“: Učitel v 21. století – nové výzvy, nové požadavky?

Autor: VÚP Praha – 7. 4. 2008

Výzkumný ústav pedagogický v Praze uspořádal 31. března 2008 na Masarykově koleji v Praze jednodenní národní konferenci určenou pedagogům vysokých škol vzdělávajících učitele.

Konference se věnovala hledání odpovědí na otázky související s učitelskou profesí – Jaké učitele potřebují naši žáci a studenti? Jaké učitele pro své budoucí občany potřebuje česká společnost na počátku 21. století? Snažila se prohloubit spolupráci s VŠ a hledat témata vhodná ke společnému řešení. Věnovala se odbornému hodnocení probíhající kurikulární reformy v souvislosti s přípravou učitelů.

Během konference se podařilo pojmenovat konkrétní problémy. Pedagogové VŠ se shodli na tom, že tzv. strukturované studium přípravu učitelů „deprofesionalizuje” a zdůraznili, že obecnou didaktiku a didaktiku oborů je třeba vnímat jako plnohodnotnou vědní disciplínu. Ocenili možnost setkání, vyjádřili potřebu společné definice učitelské profese a společného výzkumu. Účastníci konference byli seznámeni s výzkumným záměrem Pedf UK, jehož výsledkem by měly být nové trendy v pojetí učitelské profese a nové přístupy k učitelskému vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický nabídl k výměně informací, k zapojení do diskusí, ale také k publikování článků a odborných prací prostor Metodického portálu www.rvp.cz. Zástupci VÚP informovali o přípravě projektů, které by měly být spuštěny od září letošního roku a na jejichž realizaci by se měly podílet také vysoké školy.

Na webových stránkách VÚP ucitel21.vuppraha.rvp.cz je k nahlédnutí: sborník anotací příspěvků z konference, prezentace jednotlivých účastníků a fotogalerie zachycující atmosféru konference, přednášející a účastníky. Sborník v plné verzi, se všemi příspěvky převedenými do textové podoby, bude uveřejněn na těchto stránkách v průběhu dubna.