Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Učitelé mají možnost studovat zadarmo

Autor: VÚP Praha – 8. 12. 2010

Začátkem příštího roku bude v přímo řízené organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) zahájen první e-learningový kurz, který bude využívat prostředí Moodlu. Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) plánuje, že do konce roku 2011 proběhne zhruba patnáct kurzů, přičemž téma každého kurzu bude v předstihu inzerováno na stránkách Metodického portálu www.rvp. Na portálu si budou moci zájemci o e-learningové vzdělávání zjistit informace o autorech nebo lektorech kurzu, o obsahu, komu je kurz určen a jaké vstupní znalosti a technické vybavení kurz vyžaduje.

Velkou výhodnou e-learningových kurzů je individuální tempo každého účastníka. Textové materiály nemusí nikde shánět, najde je přímo na portálu. Atraktivita kurzu spočívá v interaktivním prostředí Moodlu, kde jsou umístěny on-line videopřednášky a chaty s lektorem i spolužáky. Učitel komunikuje se studenty na Moodlu, na Skype konferencích a elektronickou poštou. V předem určené konzultační hodiny jej mohou účastníci kurzu zastihnout i na telefonu.

Tématem prvního e-learningového kurzu je „Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků“. Cílem kurzu je uvědomit si svou práci v hodině a uvažovat o ní z hlediska rozvíjení klíčových kompetencí. „Během 17 týdnů proběhne osm lekcí, při kterých bude kladen důraz na trénink,“ říká Daniela Růžičková, specialistka z VÚP. „Kdo bude mít o tento nebo některý z následujících kurzů zájem, může se na stránkách našeho Metodického portálu přihlásit do tzv. čekárny, aby byl upozorněn na termín zahájení.“

Začátkem příštího roku bude v přímo řízené organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) zahájen první e-learningový kurz, který bude využívat prostředí Moodlu. Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) plánuje, že do konce roku 2011 proběhne zhruba patnáct kurzů, přičemž téma každého kurzu bude v předstihu inzerováno na stránkách Metodického portálu www.rvp. Na portálu si budou moci zájemci o e-learningové vzdělávání zjistit informace o autorech nebo lektorech kurzu, o obsahu, komu je kurz určen a jaké vstupní znalosti a technické vybavení kurz vyžaduje.

Velkou výhodnou e-learningových kurzů je individuální tempo každého účastníka. Textové materiály nemusí nikde shánět, najde je přímo na portálu. Atraktivita kurzu spočívá v interaktivním prostředí Moodlu, kde jsou umístěny on-line videopřednášky a chaty s lektorem i spolužáky. Učitel komunikuje se studenty na Moodlu, na Skype konferencích a elektronickou poštou. V předem určené konzultační hodiny jej mohou účastníci kurzu zastihnout i na telefonu.

Tématem prvního e-learningového kurzu je „Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků“. Cílem kurzu je uvědomit si svou práci v hodině a uvažovat o ní z hlediska rozvíjení klíčových kompetencí. „Během 17 týdnů proběhne osm lekcí, při kterých bude kladen důraz na trénink,“ říká Daniela Růžičková, specialistka z VÚP. „Kdo bude mít o tento nebo některý z následujících kurzů zájem, může se na stránkách našeho Metodického portálu přihlásit do tzv. čekárny, aby byl upozorněn na termín zahájení.“