Digifolio: Národní konference projektu KURIKULUM G

Účastníci konference měli příležitost seznámit se s výstupy projektu, zejména s výsledky aktivity Kvalitní škola – rozsáhlého výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích. Představeny byly také některé aktivity projektu z oblasti metodické podpory a profesního rozvoje učitelů.

Projekt KURIKULUM G byl jedním z projektů MŠMT a byl realizován Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (od 1. 7. 2011 součást Národního ústavu pro vzdělávání) v letech 2009–2011. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další příspěvky