RVP G

Na této stránce naleznete Rámcové vzdělávací programy a metodické materiály pro gymnaziální vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze vytvořil Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, podle něhož od 1. září 2009 vyučují všechna gymnázia v České republice. Stejně tak tu najdete Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. Oba dokumenty schválilo dne 24. července 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě toho zde můžete získat i anglickou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (PDF) aktuální znění k 1. 9. 2007 (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>. ISBN 978-80-87000-11-3.
)
anglická verze – Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (PDF) aktuální znění k 1. 9. 2007 (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 103 s. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPGSP-2007-07_final.pdf>. ISBN 978-80-87000-12-0.
)

Opatřením ministryně školství z května 2009 byly u obou RVP pro gymnázia doplněny počty povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Opatření (PDF) ze dne 18.5.2009

Opatření (PDF), kterým se mění stanovení počtu povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G ze dne 25. 11. 2011

K Rámcovým vzdělávacím programům VÚP připravil metodickou příručku: 
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích (PDF).(jak citovatzavřít
Jak citovat:
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 140 s. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-G.pdf >. ISBN 978-80-87000-13-7.
)

Ukazka ucebniho planu skolniho vzdelavaciho programu pro gymnazium (PDF)
Ukázka učebniho planu školniho vzdelavaciho programu pro gymnazium (DOC)

K dispozici tu jsou i v současné době ještě platné učební dokumenty:

Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu (PDF) a Učební dokumenty pro
gymnázia (PDF).

V roce 2009 byla schválena pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze RVP DG vznikla v rámci úkolu „Pokusné ověřování tvorby Rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání ve vybraných (bilingvních) gymnáziích podle vytvořených školních vzdělávacích programů“, který byl schválen v září 2007 pod č. j. 19 242/2007-23 (ve znění změny č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009). Pilotní verzí RVP DG bylo v září 2009 zahájeno pokusné ověřování výuky podle pilotních ŠVP, které potrvá do konce srpna 2015.