RVP JŠ

Finální verze Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy byla schválena v červnu 2009. V září 2009 byl schválen Manuál pro tvorbu ŠVP v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
V září 2009 tedy jazykové školy zahájily tvorbu svých školních vzdělávacích programů, která by měla být dokončena v srpnu 2011. Od září 2011 začnou jazykové školy podle svých ŠVP vyučovat.

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy (PDF)(jak citovatzavřít
Jak citovat:
Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2009. 57 s. [cit. 2019-01-24]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPJS_vup_pv_050509.pdf>.
)

Manuál pro tvorbu ŠVP v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (PDF)(jak citovatzavřít
Jak citovat:
Manuál pro tvorbu ŠVP v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2009. 108 s. [cit. 2019-01-24]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-JS.pdf>.
)