Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

RVP PV

rvpOd 1. září 2007 musí všechny mateřské školy tvořit své školní vzdělávací programy podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (PDF) (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 48 s. [cit. 2021-09-22]. ISBN 80-87000-00-5. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf>.
).

 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vytvořil metodické materiály, podle kterých lze tento dokument lépe zavádět do praxe:

 

Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu (ŠVP) mateřské školy (PDF) (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Druhé vydání. [online].  Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 28 s. [cit. 2021-09-22]. Dostupné z WWW: < http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-MS.pdf>. ISBN 80-87000-01-3.
)

Příloha – tvorba ŠVP ve speciální mateřské škole (PDF)

Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd ve ŠVP (PDF)

RVP PV v angličtině (upravený) (PDF)

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV (PDF) + obsah CD ke stažení (ZIP)

Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy (PDF)

Autoevaluace mateřské školy (PDF)

Inventáře (PDF)