RVP PV

rvpOd 1. září 2007 musí všechny mateřské školy tvořit své školní vzdělávací programy podle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (PDF) (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 48 s. [cit. 2020-02-28]. ISBN 80-87000-00-5. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf>.
).

 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vytvořil metodické materiály, podle kterých lze tento dokument lépe zavádět do praxe:

 

Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu (ŠVP) mateřské školy (PDF) (jak citovatzavřít
Jak citovat:
Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Druhé vydání. [online].  Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 28 s. [cit. 2020-02-28]. Dostupné z WWW: < http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-MS.pdf>. ISBN 80-87000-01-3.
)

Příloha – tvorba ŠVP ve speciální mateřské škole (PDF)

Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd ve ŠVP (PDF)

RVP PV v angličtině (upravený) (PDF)

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV (PDF) + obsah CD ke stažení (ZIP)

Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy (PDF)

Autoevaluace mateřské školy (PDF)

Inventáře (PDF)