Archiv kategorie „Aktuality“

Přispějte fotografiemi do galerie Cestujte s námi!

Vážení uživatelé,

dovolujeme si vás pozvat do naší celoroční fotogalerie CESTUJTE S NÁMI. Již standardně Vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých letech zaplnili téměř 470 „cestovními hádankami“.

Jak na to? Vložte fotografii s nadpisem či popiskem, který zajímavým způsobem napoví, kde byla fotografie pořízena. Prohlížejte vložené fotografie a zkuste prostřednictvím komentářů uhodnout, co je na fotografii zobrazeno.

Podělte se i Vy s ostatními o Vaše skvělé prázdninové fotografie!  Speciály NPI ČR na podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) pro vás pravidelně připravuje Speciály na podporu výuky na dálku. Kromě programu webinářů, které institut chystá vždy na konkrétní týden, a aktuálního programu vysílání ČT2 UčíTelka, na jehož přípravě a realizaci se NPI ČR organizačně a metodicky podílí, zde naleznete nejen řadu užitečných informací pro školy, učitele a rodiny, ale i další zajímavé odkazy.

Dostupné Speciály na podporu výuky na dálku naleznete zde:

Speciál č. 1
Speciál č. 2
Speciál č. 3
Speciál č. 4
Speciál č. 5
Speciál č. 6
Speciál č. 7
Speciál č. 8
Speciál č. 9

Speciál č. 10
Speciál č. 11
Speciál č. 12
Speciál č. 13
Speciál č. 14
Speciál č. 15, příloha

Doufáme, že se námi nabízené příspěvky, materiály a informace stanou trvalou inspirací nejen pro vaši distanční výuku!Aktuality ze vzdělávání

Občas mi říkají „časem na to přijdeš, jaké ty děti doopravdy jsou“, říká vítěz letošního ročníku učitelského ocenění

Václav Fiala je učitel druhého stupně Základní školy Brigádníků v Praze a čerstvý vítěz letošního ročníku českého kola prestižního učitelského ocenění Global Teacher Prize. Ve svých předmětech, chemii a biologii, učí děti objevovat, ale také číst a psát. Láme si hlavu nad spravedlivým hodnocením a již se mu stalo, že musel žáky učit, jak správně zavírat dveře. Co ho dokáže vytočit? „Věčná otázka ´k čemu mi to bude?´“

Když dostanu třídu v osmém ročníku, která mě předtím nikdy neměla a zná hlavně to, že se během hodiny píše do sešitu, není zvyklá se zapojovat, tak je náročné ty děti „rozbádat“. Docela se mi stává, že si všechno vysvětlíme, já jim řeknu výhody, oni se zdají být nadšení, hlavně z toho, že nebude klasické zkoušení, že si budou „hrát“, ale ve chvíli, kdy přijde ten moment, že se mohou zvednout a jít bádat, samozřejmě na určité téma a s mými podklady, tak najednou sedí a vyčkávají. A já jím říkám „tak už můžete“. A oni „no, a co přesně?“ (směje se). Takto vypadají naše první hodiny.

Více zde.

Ondřej Neumajer: Doba vzdělávání na dálku je plná příležitostí

Jako člověk, který se celý svůj profesní život zabývá rozvojem digitální gramotnosti, bych asi mohl vítězoslavně (a cynicky) konstatovat: „Já vám to říkal.“ V plné nahotě a v přímém přenosu do obývacích pokojů se dnes ukázalo, že dostatečné digitální dovednosti pro řízení výuky na dálku má jen část učitelů. Ostatní teď mají problém. Ve skutečnosti ale čelíme spíše jiným problémům a současná situace přináší i netušené příležitosti.

Řídit si vlastní učení je náročná dovednost i pro kognitivně a volně vyzrálé dospělé, vyžadující schopnost ovládat vlastní motivaci, pozornost, své emoce, zvládat neúspěchy, učit se z vlastních chyb… V případě žáků, kteří byli dosud vedeni svými učiteli převážně instruktivně, se jedná o zcela novou situaci. A právě to je jedna z největších výzev dneška.

Více zde.

Markéta Popelářová: Musíme se naučit počítat s neuvěřitelnými scénáři

Organizace Otevřeno je uskupení lidí, kteří věří, že cestou ke změně je inovativnější příprava a vzdělávání pedagogů. Jak Otevřeno zasáhla pandemická krize a jaký byl rok 2019? Další z rozhovorů pro výroční zprávu České spořitelny.

V Otevřenu jsme si uvědomili, že jsme schopni reagovat na vnější okolnosti a aktuální situaci poměrně pružně a že umíme naši práci uzpůsobit situaci. Co se týče celé společnosti, věříme v pozitivní dopad na školství. Pro všechny učitele, ale i školy jako celky, je současný stav velkou výzvou, který snad povede k přehodnocení doposud používaných metod. Byli bychom moc rádi, kdyby školy tyto měsíce využily jako čas k přemýšlení a přehodnocování, aby si našly prostor k tomu zamyslet se, jak nejlépe vzdělávat děti v dnešním světě – ať již osobně, nebo přes internet.

Více zde.

Jan Straka: Jediná jistota je teď nejistota

Další z rozhovorů pro výroční zprávu Nadace České spořitelny je se spoluředitelem organizace Učitel naživo. Jak pandemie ovlivnila jejich činnost, jak ji ovlivní do budoucna?

Pokud disrupce školství potrvá, je jasné, že bude důležité směřovat ještě více energie do výuky, setkávání a sdílení na dálku a přes online nástroje, což byla v Učiteli naživo i Řediteli naživo dosud spíše okrajová záležitost. Teď jsme si ověřili, že jsme schopni velmi rychle vytvořit modely fungování, díky kterým takový způsob učení dává smysl. Je to výzva, ale naplňuje nás velkou radostí, když vidíme, jak se do toho učitelé a školy opírají, jak vymýšlejí způsoby zapojování znevýhodněných žáků, jak se snaží ulehčit přetíženým rodičům, s jakou poctivostí teď promýšlejí jaké typy zadání a aktivit posilují motivaci, spolupráci a autonomii dětí.

Více zde.Rozcestník MŠMT s nástroji pro online vzdělávání

Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Pomáháme učitelům učit. Propojujeme žáky se školou.

Přechod k online výuce je velmi náročným procesem. Existujících materiálů je mnoho, jsou často roztříštěné a jejich kvalita může být různá, stejně tak existuje i mnoho způsobů, jak spolu můžeme v digitálním prostoru komunikovat. Tento web si klade za úkol poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití napomáhá vzdělávat se s pomocí digitálních technologií.

Na tomto webu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání. K dispozici jsou též odkazy na weby, kde je možné si procvičovat učivo v rozličných oblastech. V neposlední řadě zde naleznete odkazy na metodické weby a portály s výukovými materiály.
Výběr konkrétních materiálů a nástrojů online výuky je na úvaze každého učitele. Tento web bude průběžně doplňován.

https://nadalku.msmt.cz/csSYPO – Webináře a blog na podporu distanční výuky ve školách

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) od 17. 3. 2020 realizuje sérii navazujících webinářů věnovaných problematice distančního vzdělávání. V rámci těchto webinářů se věnujeme praktickým a využitelným postupům a návodům, jak mohou školy online výuku v průběhu karantény realizovat, jak složité a časově náročné to je, jaké konkrétní technologie mohou k online výuce využít.

V rámci této série webinářů, kdy jeden webinář trvá přibližně půl hodiny, si zveme různé hosty, kteří nám ukazují příklady dobré praxe. Webináře jsou přenášeny živě na YouTube projektu SYPO, záznamy jsou umístěny na webu www.projektsypo.cz. A to není všechno. Nově je k dispozici i blog se zajímavými příspěvky. Nechte se inspirovat!

Na jaké webináře se tento týden můžete těšit?

24. 6. 2020, 14:00
Název: Praktické tipy pro pro výběr vybavení k online výuce
Lektor: Václav Maněna

Představíme tipy a triky k výběru vybavení pro online výuku a poradíme, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. Předvedeme vám zařízení, která mohou usnadnit tvorbu materiálů a přípravu na výuku, a upozorníme na mobilní zařízení vhodná pro učitele i žáky při online i klasické výuce.

Záznamy již realizovaných webinářů sledujte na webu: http://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html.Aktuality ze vzdělávání

Jitka Polanská: Aktivní děti – známka dobré výuky

V rozhovoru s Jitkou Polanskou přibližuje učitelka Monika Olšáková kouzlo badatelského způsobu vyučování a důležitost kolegiálního mentoringu. Monika Olšáková získala 2. místo v ceně Global Teacher Prize CR za rok 2019.

S mým pražským kolegou Danem Pražákem – oba jsme na Facebooku ve skupině Učitelé přírodovědných předmětů – jsme uzavřeli sázku, že budeme učit výhradně konstruktivisticky neboli povedeme děti, aby si na věci přišly samy, a zcela se obejdeme bez frontální výuky. V přírodopise jsme hodinu postavili na tom, že děti budou ve skupinách obhajovat, která buňka je „nejdůležitější“. V čem je jedinečná rostlinná buňka a v čem zase živočišná a bakteriální…

Více zde.

Petra a Slávek: Video ve výuce fyziky

Dnes jen krátce námět na jednu dálkovou hodinu fyziky. Žáci se šesté třídy se teď budou zabývat elektrickým proudem. Aby hodiny přežili, bude dobře, když budou vědět něco o zásadách správného zacházení s elektrickými zařízeními. Jsem si jistá, že už něco vědí, protože jsou na hodině, zřejmě je rodiče uchránili před strkáním předmětů nebo rukou od elektrických zásuvek.

Více zde.

Naučíme se lépe používat elektroniku… Dokonce mi už schází i školní jídelna. Žáci 5. B hodnotili výuku #nadalku

Stesk po kamarádech, ale i cesta k větší samostatnosti. Žáci páté třídy ze ZŠ a MŠ Červený vrch z Prahy 6 dostali za úkol zamyslet se nad pozitivy a negativy výuky na dálku. Učitelka Marie Hofmanová během koronavirové krize pořádá například videokonference, děti během výuky vzájemně spolupracují. Aby svým žákům alespoň částečně nahradila exkurze či výlety, připravila pro ně přírodovědnou a pohádkovou hru s úkoly v Divoké Šárce. Odborníci činnost pedagožky, která učí teprve první rok, chválí.

„Myslím, že se paní Hofmanové uvedenými aktivitami skvěle povedlo rozvíjet kreativitu a tvůrčí schopnosti u žáků pomocí sdílených zážitků. Pro mě je vždy důležité společně se žáky objevovat tu formu, která je nejvíce baví a pomáhá jim co nejvíce rozvinout jejich kreativitu,“ ocenil mimo jiné podobu on-line výuky středoškolský učitel Jaroslav Mašek, který je zároveň editorem portálu Spomocnik.rvp.cz.

Více zde.

Global Teacher Pedagogika aneb O čem přemýšleli finalisté GTP CZ 2020

Čtvrtý ročník české verze Global Teacher Prize, ceny [cituju] „pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice“, je zdárně uzavřen! Vyhlášení výsledků sice teprve bude (11. VI. 2020), ale už teď (1. VI.) tu píšu o některých tématech probíraných v rozhovorech s finalisty. Bylo jich 11 (7 žen a 4 muži ), s každým proběhly 2 online rozhovory (posuzovalo se ale, samozřejmě!, i skrze jiné důkazy a zdroje), tedy 22 rozhovorů. Trvaly cca od 30 do 70 minut. Došlo na různá témata. Na některá po našich otázkách, k jiným se zpovídaní dostali sami (a ne všichni mluvili ke všem tématům).

Více zde.Aktuality ze vzdělávání

Jak si učitelé a rodiče poradili s distančním vzděláváním? Poslechněte si debatu o českých a slovenských zkušenostech

Ve čtvrtek 30. dubna proběhla první ze série česko – slovenských online debat o zkušenostech s distančním vzděláváním v průběhu koronavirové krize. První debatu, která se věnovala schopnosti adaptace učitelů na novou situaci a online výuku z pohledu učitelů i rodičů, moderoval Tomáš Feřtek (EDUin). Přinášíme souhrn nejzajímavějších podnětů, které z jeho pohledu debata přinesla a záznam celé diskuse. Debaty pořádá SKAV.

Zatímco v běžné výuce známkování nabízí možnost žáka donutit, aby dělal v hodině to, co učitel chce, v on-line světě to nefunguje. Do značné míry se rozpadl mocenský model vyučování a krize zdůraznila nutnost posilování demokratického rozhodování ve školství. (Viktor Križo)

Více zde.

Zuzana Hronová: „Je jiná situace, musíme i jinak učit“

…Město Trmice leží pět kilometrů od Ústí nad Labem a je známé jako jedna z vyloučených lokalit Ústecka. Jenže právě Základní škola Trmice je tu považována za malý zázrak. Její ředitelce Marii Gottfriedové se totiž podařilo skrze pečlivou a trpělivou komunikaci s problémovými rodinami získat si jejich důvěru i přijetí pochopení, proč je vzdělávání důležité.

Trmická základní škola se snaží dbát na přiměřenost obsahu i frekvenci domácí práce tak, aby žáky a rodiče nezahltila. Pamatují také na instruktážní materiály pro rodiče, aby věděli, jak s dětmi konkrétní úkoly plnit, na co dát pozor a jak jim efektivně pomáhat. Nabízejí i osobní kontakt zprostředkovaný asistentem pedagoga nebo učitelem.

Více zde.

Lucie Kocurová: Mít, kam jít – i když nikam nemůžete. Nový portál pomáhá dětem dělat, co měly rády. Chybí to i lektorům

Chybí vašim dětem škola? Nejspíš ano. Co jim ale určitě chybí moc, jsou jejich kroužky a zájmové aktivity. Ať už se věnují sportu, chodí do dramaťáku nebo tancovat, nejspíš už se jim pořádně stýská. A po dětech se stýská i jejich lektorům z domů dětí a mládeže a středisek volného času. Alespoň trochu by teď všem mohl pomoct jeden portál…

„Když se zavřely školy a s nimi i DDM a SVČ, první týdny jsme všichni využili k administrativě a plánování, co dál. Velmi brzy jsme ale zjistili, že nám děti chybí a chceme s nimi být nějakým způsobem v kontaktu,“ vysvětluje Libor Bezděk, předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice. „Přemýšleli jsme, jak se také zapojit do online vzdělávání a nabídnout kvalitní trávení volného času. Lekce hudby se jakžtakž online dělat dají, třeba s atletikou je to ale horší. Brzy nám ale došlo, že spousta DDM disponuje pěknými videi a materiály, které lektoři vytvářeli pro své kroužky. A tak jsme si řekli, že by bylo dobré je propojit a nabídnout je všem, kdo o ně budou mít zájem.“

Více zde.

Slávek Hora: Pracovní list – jedině elektronicky

Na podzim 2019 jsme byli v rámci CKP Bruntál na exkurzi v londýnských školách. Na dvou ze čtyř mě překvapila rozmyšlená koncepce IT. Ta první měla vše nastavené na nástrojích Google, ta druhá zase měla svůj systém propracovaný na nástrojích Apple. Nezaujala mě ta vyhraněnost k platformám, ale spíš úspory v oblasti papíru a toneru. Jedna škola měla propočteno, že uspoří ročně 10 000 liber, ta druhá dokonce 16 000 liber.

Několik let se zamýšlím nad tím, jestli musím materiály pro žáky tisknout, nebo jestli je opravdu stačí distribuovat pomocí cloudových úložišť, když máme ve škole počítače, tablety, využíváme mobilní telefony. Rozmýšlím si opravdu, co vytisknu, jestli je opravdu nutné pracovní list prohnat kopírkou. Jak to žáci dále využijí, jestli si list vloží do svého portfolia, jestli nenastal čas organizovat si elektronické portfolio. nechám to na každém z Vás, abyste si to rozmysleli, naplánovali a realizovali. Budoucnost této planety máme ve svých rukách.

Více zde.Aktuality ze vzdělávání

Měla jsem vždycky jasný pocit, že škola musí být digitalizovaná, říká ředitelka, kterou online výuka nezaskočila. Technologie ovládají všichni učitelé i děti

Když v březnu školy musely téměř ze dne na den začít učit na dálku, pro mnohé z nich to znamenalo velký problém. Výjimky ale existují. Na základní škole ve Stehelčevsi u Kladna ovládají potřebné technologie všichni učitelé, od druhé třídy se žáci učí informatiku a v posledních dvou týdnech už se proškolili i prvňáčci. „Byli jsme na tuhle situaci připraveni, aniž bychom věděli, že přijde. Měla jsem vždycky jasný pocit, že škola musí být digitalizovaná. Dnešní děti už se rodí do digitální doby a my jako učitelé to přece nemůžeme odmítat,“ říká ředitelka školy Šárka Holečková.

Když k nám nastoupí nový kolega, já osobně ho proškolím, naučím ho pracovat s našimi systémy a dál si pak znalosti doplňuje sdílením s dalšími učiteli. Takže to, s čím pracujeme teď v karanténě, není pro nikoho nové.

Více zde.

Radko Sáblík: Proč projektová výuka v době uzavření škol

Asi mnoho učitelů nezažilo, aby školy byly na delší dobu zavřené. Aby byli okolnostmi nuceni vymyslet způsob, jak své žáky a studenty vzdělávat na dálku. Na druhé straně i pro ně tato situace může přinést nové poznatky, nové zkušenosti, které pak mohou zúročit v klasickém vzdělávacím procesu.

Osobně se domnívám, že vymyslet pro skupiny studentů střednědobý projekt, třeba i s prvky nové látky, je velmi vhodný způsob pro současnou situaci ve všech předmětech. Studenti budou muset hledat informace, ty vyhodnocovat, komunikovat mezi sebou, využívat je k vytvoření řešení. Učitelé jim pak různou formou mohou radit, být pro ně konzultanty, mentory. Včetně využití různých forem on-line komunikace.

Více zde.

Výuka po koronaviru? Vzal bych žáky na hory a nechal je povídat, říká učitel roku

Tomáš Chrobák (36) je učitel roku 2019, jenž se dostal do semifinále celosvětové soutěže. Z 12 tisíc pedagogů ze všech koutů světa jich po několika dalších kolech vybrali padesát včetně kantora z Bašky u Frýdku-Místku. „V současné on-line výuce se trápím. Moje hodiny jsou založené na vzájemné komunikaci a pomoci spolužáků, a to jde nyní velmi těžko,“ říká.

Na úplném začátku jsem se skoro až zaradoval, že aspoň dodělám to, co nestíhám. Ale teď už mě to opravdu štve, chybí mi děti, kolegové a samotné učení. Když jsem viděl, jak je mnozí učitelé zahltili úkoly, natočili jsme s Monikou Olšákovou webinář a popsali jsme, jak k on-line výuce přistupovat, aby se naše snaha ve výsledku neobrátila proti nám – abychom si nevyrobili přehlcené žáky a naštvané rodiče. Vytváříme také stránkách H-edu on-line kurzy pro žáky. Nyní jsem s profesorem Hejným vytvořil Zlomky s porozuměním nebo Inspiromat, kde sdílíme s učiteli kreativní materiály.

Více zde.

Nový nástroj pro online výuku: Učíme se

Stovky učitelů z celé republiky se nám svěřily se svými aktuálními problémy s online výukou. Na základě jejich zpětné vazby jsme připravili nový výukový nástroj Učíme se. Je zdarma a dále na něm pracujeme. Můžete přidat své nápady. Mezi hlavní benefity pro učitele patří to, že se žáci nemusí registrovat, není nutné stahovat žádné aplikace.

Žáci vidí učitele a materiály, s kterými pracuje. Učitel má možnost mezi materiály v průběhu přenosu přepínat. Žák se může kdykoli během vyučování přihlásit o slovo. Učitel mu může vyhovět, čímž se žák v živém přenosu zobrazí vedle něj. Učitel může kdykoli v průběhu vyučování připojit žáka do živého přenosu. Učitel může kdykoli během vyučování nahrávat jakékoli soubory a odkazy. Žáci mají k materiálům přístup po zahájení vyučování.

Více zde.Profil Učitel21 – prosíme o zpětnou vazbu

Máte pro příští rok předsevzetí, že vylepšíte své digitální dovednosti, abyste obohatili výuku, aby vám moderní technologie lépe sloužily při práci ve škole? Nabízíme online nástroj Profil Učitel21, který vám pomůže zmapovat vaše digitální kompetence a zorientovat se v tom, na co byste se mohli soustředit.
Prosíme vás o zpětnou vazbu k Profilu Učitel21, budeme pak lépe vědět, co byste v aplikaci ocenili, co by se vám hodilo. Děkujeme!Aktuality ze vzdělávání

Doporučení SKAV školám k online výuce

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) vydala sadu doporučení pro online výuku, včetně pojmenování problémů a návrhů na jejich řešení. V závěru dokumentu můžete najít řadu tipů pro online vzdělávací zdroje využitelné při výuce i sebevzdělávání.

Nucený přechod škol k distanční výuce v době globální pandemie vyvolává mnoho otázek a problémů – například úbytek příležitostí pro učení prostřednictvím přímých sociálních kontaktů a přímých zkušeností s okolním světem. Můžeme na něj nahlížet i jako na příležitost posunout kvalitu vzdělávání skokově vpřed.

Více zde.

Michal Komárek: Teď bychom se mohli učit o koronavirové krizi

Co a jak učit během „koronavirových prázdnin“? Diskuse mezi učiteli, rodiči a odborníky jsou vypjaté a emotivní. A často i bezvýchodné. Přesto, zdá se, řešení existuje.

Rodiče, vržení ze dne na den do neznámého terénu domácího vyučování, který se navíc prolíná s jejich prací z domova, často postupu učitelů nerozumějí. Mají pocit, že děti, a tedy i je samotné, zbytečně zahlcují úkoly. Že nejsou schopni vymyslet způsob učení, který by odpovídal současné zvláštní, neznámé situaci.

Více zde.

Tereza Kamenická: Jak přistupuje Gymnázium Jana Palacha k výuce v této době?

„Po týdnu „nouzového režimu“ se všichni učitelé sešli na online poradě, aby zhodnotili výuku v jednotlivých předmětech. Třídní učitelé předtím zjišťovali od studentů, jestli výuku zvládají, kolik jim zabere času, s čím mají problémy a co by jim pomohlo. To nám umožnilo vidět situaci očima studentů a postup v jednotlivých předmětech nastavit tak, aby jim vyhovoval,“ píše Tereza Kamenická z Gymnázia Jana Palacha na serveru Učíme online.

Výuka bude i nadále probíhat kombinací samostatných úkolů a online hodin v Microsoft Teams, což v následujícím období využije více učitelů. Účast na online výuce je pro studenty povinná, ale vyučující má možnost vše nahrát a student si tak látku doplní později.

Více zde.

Václav Maněna: Online výuka, GDPR a ochrana osobních údajů

Už jsem to psal mockrát, online výuka je neuvěřitelně složitá a komplexní věc, na kterou neexistuje rychlý a snadný recept. Když do toho zamícháme ještě ochranu osobních údajů, všechno se komplikuje daleko víc a je snadné se v tom ztratit. Tento text vůbec nemá snahu nahradit nějakou právní příručku a už vůbec to není komplexní manuál. Nečekejte prosím odkazy na paragrafy. Jde hlavně o to rychle předat školám varování před problémem, který může způsobit strašně moc zla a který si možná školy kvůli vyplňování nesmyslných dotazníků a jiných povinností teď neuvědomují.

Představte si, že třeba paní učitelka během nákupu v samoobsluze potkala známou maminky nějakého nezbedníka kterého učí a řekla (tak aby to všichni slyšeli): “Paní Nováková, ten váš Martin je na matiku machr, bude mít jedničku! Zato ten Maněna je pěknej trotl, no víte kterej ne? Bude rád, když mu dám čtyřku.” Jestli vám to nepřipadá špatně, můžete klidně přestat číst.

Více zde.