Otázky a odpovědi

Zajímalo by mne, zda školní výstupy musí být naprosto shodné s očekávanými výstupy v RVP.

Školní (označované někdy také jako dílčí nebo ročníkové) výstupy se s očekávanými výstupy RVP vždy shodovat nemusí. Očekávané výstupy z RVP jsou v osnovách vyučovacích předmětů na úrovni ŠVP distribuovány a rozpracovány do jednotlivých ročníků, případně do delších časových úseků. Pokud jsou rozpracovány, popisují cestu od jednoduššího (výstupu například v prvním ročníku) k očekávanému výstupu v ročníku pátém.

Zpět k seznamu otázek a odpovědí.