Otázky a odpovědi

Učím v Montessori třídě zřízené při malotřídní škole. Jako Montessori třída máme svůj vlastní ŠVP. Nedávno jsme měli inspekci. Musím říci, že jsem s přístupem inspektorek byla velmi mile překvapená a můj dotaz rozhodně není mířen z pocitu vzdoru či rozhořčení.
Narazili jsme na dvojí pohled na větu v závěru RVP – že si výstupy zpracuje každá škola do jednotlivých ročníků, případně delších období. ŠVP naší třídy je koncipováno skutečně jen do 2 období – tedy ročníkové výstupy pro splnění výstupu jsou všude uvedeny 1. – 3. nebo 4.-5. – Tato koncepce odpovídá našemu individuálnímu postupu dětí vedených způsobem odpovídajícímu našemu zaměření. Dle mého názoru je takové zpracování ŠVP plně v souladu s RVP. Nebo je opravdu třeba zpracovat výstupy pro každý ročník zvlášť?

RVP je v tomto ohledu velmi stručný a kromě Vámi uváděného pravidla v kapitole 11.1 – Struktura ŠVP pro základní vzdělávání distribuci a rozpracování očekávaných výstupů výstupů z RVP ZV dále nespecifikuje. Z uvedeného plyne, že rozpracování očekávaných výstupů do delších časových období v ŠVP je možné.

Zpět k seznamu otázek a odpovědí.