Otázky a odpovědi

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při vyplňování vysvědčení pro naši žákyni 4. ročníku. Daná žákyně patří mezi mimořádně nadané děti a v rámci předmětů 4. ročníku absolvuje matematiku 5. ročníku a navíc angličtinu 7. ročníku.

Nevíme, jak tuto skutečnost promítnout do vysvědčení. Je samozřejmé, že kromě předmětů 4. ročníku bude mít na vysvědčení předměty matematika a anglický jazyk. Ale netušíme, “jak se z vysvědčení pozná” (co je tam potřeba uvést), že matematiku absolvuje s páťáky a angličtinu se sedmáky.

Váš postup je zcela správný. Žákyně bude mít na vysvědčení uvedeno hodnocení ve všech předmětech, které na základě doporučení školského poradenského zařízení a IVP absolvovala.

V souladu s principy společného vzdělávání a dokumentem MŠMT Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-skolach-od-4) žádná další informace o tom, že žákyně byla vzdělávána dle IVP, na vysvědčení uvedena nebude. Musí však být zachycena v osobní dokumentaci žáka, kterou je škola povinna vést.

Odpověď na dotaz byla zpracována 14. 4. 2018.

Zpět k seznamu otázek a odpovědí.