Otázky a odpovědi

V rámci studijních účelů pro svou diplomovou práci sháním staré učební plány pro základní a gymnaziální vzdělávání (konkrétně pro období od r. 1945 až do r. 2000). Disponuje Váš ústav těmito materiály?
Konkrétně pro výzkum sháním učebnice dějepisu a zeměpisu, podle kterých se v té době vyučovalo, nevíte, kde by se tyto informace daly sehnat?

Národní ústav pro vzdělávání nedisponuje systematickou archivací učebních dokumentů, ani sběrem vydávaných učebnic. Některé kolekce, zejména z posledních let, jsou tu k dispozici, nelze ale hovořit o úplnosti. Doporučuji se obrátit v tomto směru na Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského v Praze.

Dovoluji si Vás odkázat také na titul, který dokumentuje ve svém přehledu kurikulární dokumenty pro základní vzdělávání:
Tupý Jan: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání 1989-2013. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Masarykova univerzita, Brno, 2014. ISBN 978-80-210-6740-0.

Odpověď zpracována dne 29. 11. 2018

Zpět k seznamu otázek a odpovědí.