Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Můj syn nedokončil střední odbornou školu. Nyní pracuje. Hledám informace o možnosti studovat dálkově nějaký učební obor od školního roku 2018/2019.
Můžete mi poradit, kde hledat přehled všech možností?

Doporučujeme podívat se na portál Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce www.infoabsolvent.cz. Zde můžete získat informace o povolání a všech oborech vzdělání, které pro příští školní… celá odpověď

V rámci oprav ŠVP se s kolegou nemůžeme shodnout na obsahovém výkladu následujícího odstavce v RVP, který se týká týdenní hodinové dotace na okruh Přírodovědné vzdělávání. V rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání je jako minimální týdenní dotace na tento okruh stanoveno 6 hodin a v poznámkách je uvedeno:

“Přírodovědné vzdělávání ve ŠVP vychází z varianty A fyzikální složky a z varianty B chemické složky v RVP. Z důvodu specifických potřeb oboru se fyzikální složce vzdělávání věnují z RVP stanoveného minimálního počtu týdenních vyučovacích hodin 3 týdenní hodiny.” (RVP 18-20-M/01 Informační technologie a další technické obory – Strojírenství, Mechanik elektrotechnik…)

Dle jednoho výkladu to znamená, že na fyzikální složku vzdělávání připadají právě tři hodiny, přičemž na chemické vzdělávání a biologické a ekologické vzdělávání tím pádem připadají zbylé tři hodiny. Pokud chceme posilovat fyzikální vzdělávání na 4 hodiny, musíme čerpat z disponibilních hodin a 3 hodiny souhrnně na biologii, ekologii a chemii musíme zachovat.

Kolega však namítá (a dokládá to mimo jiné učebními plány náhodně získanými z internetu u ostatních škol), že 3 hodiny fyziky jsou minimální povinná týdenní dotace a že je možné plán učiva stanovit v rámci povinných 6 hodin na 2 hodiny biologické a ekologické vzdělávání a chemické vzdělávání souhrnně, a 4 hodiny fyziky.

RVP stanoví minimální počty povinných vyučovacích hodin, které jsou nepodkročitelné. Tyto minimální časové dotace lze v ŠVP navýšit z disponibilních hodin – viz poznámka č. 2 k Rámcovému rozvržení obsahu… celá odpověď

Chtěl jsem požádat o malinkou konkretizaci refrénu: při řešení úloh žák účelně využívá digitální technologie a zdroje informací. Třeba při řešení rovnic. Stačí jen ťuknout, věřím, že takto nasměrován dokáži věc patřičně rozvinout i do ostatních tematických celků.

Cílem tohoto, jak říkáte “refrénu”, není, aby učitel povinně vyučoval ICT. Jedná se zde o ukázání žákům takové možnosti softwaru, který je pro danou oblast nejvhodnější. Není nutné vyučovat celou kapitolu… celá odpověď

Ráda bych se zeptala na nějaké tipy na pomůcky-speciální učebnice nebo počítačové aplikace pro nadaného žáka 5. ročníku ZŠ v oblasti matematiky a prostorového uvažování.Můžete nám poradit, kde máme hledat?

Konkrétní náměty pro rozvoj nadání naleznete např. v publikaci Rozvíjíme matematické nadání žáků – náměty pro 1. stupeň ZŠ(/. Využít lze také přehled metodických materiálů na webu talentovani.cz (http://talentovani.cz/metodicke-ma… celá odpověď

PROSÍM O INFORMACI, ZDA V OBORU AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) A OBORU EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (16-01-M/01) MUSÍ BÝT VYUČOVÁNY DVA CIZÍ JAZYKY. A POKUD ANO, TAK MNE JEŠTĚ ZAJÍMÁ, ZDA MUSÍ BÝT DVA CIZÍ JAZYKY VŽDY V 1,2,3,4. ROČNÍKU, NEBO JE MOŽNÉ JINÉ ROZLOŽENÍ.

V RVP obou oborů vzdělání – Agropodnikání i Ekologie a životní prostředí je v tabulce Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání uvedeno: cizí jazyk – 10 (320) hodin. Z toho vyplývá, že se jedná o výuku jednoho… celá odpověď

Chci se zeptat, zda středoškolák je žák nebo student, a kde je to zakotveno.

Pojem žák se ve školském zákoně používá pro označení vzdělávajících se v základním a středním vzdělávání, označení student pro vzdělávající se na VOŠ.
Tudíž středoškolák je žák, a to bez ohledu na věk;… celá odpověď

Tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do nejvyšších ročníků 2. stupně,(závazný pro 8. a 9. ročník). Znamená to, že tento okruh musím probírat v 8. i 9. ročníku, nebo stačí pouze v 9. ročníku?

Závazný pro 8. a 9. ročník znamená, že tematický okruh je nutné rozložit do obou ročníků. Nezavazuje to školu realizovat tento tematický okruh pokaždé celý školní rok, jinými slovy je možné ho realizovat… celá odpověď

Ráda bych měla bližší představu o vydání nových RVP v souvislosti s účiností zákona 201/2017 Sb. od 1. 9. 2017. Konkrétně mě zajímá § 37 Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví.

Předpokládá se, že RVP pro nové obory vzdělání Masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví a Praktická sestra budou vydány příští rok s platností od 1. září 2018. Předpokladem… celá odpověď

Dne 1.1.2014 došlo ke sloučení naší ZŠ se školou praktickou. Od té doby se potýkáme se “sjednocením” ŠVP. Dle posledních změn RVP by se i tyto děti měly vzdělávat podle platného RVP, tedy v souladu s naším ŠVP. Je možné pro třídy speciálního oboru upravit učební plán tak, že disponibilní časová dotace by byla využita jinak než ve třídách běžných? Měli bychom tedy dva různé učební plány v rámci jedné školy.

Ano, toto možné je.
Pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona je možné v souladu s podkapitolou 8.2 RVP ZV vypracovat školní vzdělávací program (ŠVP) např. s jiným nastavením disponibilní… celá odpověď

Hovořili jsme s vedením školy o názvu našeho ŠVP – nějak se s ním po těch letech nedokážeme úplně ztotožnit. Je vůbec možnost tento název změnit (případně jaké další věci jsou s tím spojené)?

Název ŠVP je povinnou součástí struktury stanovené v RVP ZV. Dalším doporučeným údajem je motivační název ŠVP. Pokud se týká názvu ŠVP, není na něm celkem vzato nic k ztotožňování. Vychází z toho, že je… celá odpověď

předchozí   1234567891011121314  další