Otázky a odpovědi

Na této stránce najdete otázky a odpovědi z Konzultačních center NÚV. Pokud potřebujete poradit s tvorbou či výukou podle ŠVP, můžete kontaktovat Konzultační centrum a vyplnit elektronický formulář. Vaše zodpovězená otázka bude na této stránce zobrazena anonymně.

Filtrování otázek a odpovědí


Vyhledávání podle klíčového slova


Je povinností(a od kdy) mít vypracovaný ŠVP pro Domov mládeže? A od kdy musí být v ŠVP doplněna finanční gramotnost?

a) Povinnost vypracovat ŠVP pro školské ubytovací zařízení – domov mládeže vyplývá ze školského zákona §5 odst. 2, kde je také popsán jeho obsah. Protože ŠVP pro domov mládeže se neváže na RVP, není… celá odpověď

Rád bych se informoval, jakým způsobem by mohla naše společnost začít spolupracovat se školami. Jednalo by se o poskytování stáže či praxe.

Odkazujeme Vás na materiály, které byly vytvořeny v projektu Pospolu. Jsou k dispozici zde a týkají se toho, jak spolupráci navázat a co firmě přináší- např. daňové úlevy apod. a tedy co by mělo zajímat… celá odpověď

Je možno iniciovat vznik nového RVP? Pokud ano, co je nutno učinit a jak postupovat?
Konkrétně se jedná o zřízení tříletého učebního oboru H jako alternativy k velmi problematickému oboru L.

Existující varianta:
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/01 Kosmetické služby
Nová alternativa:
69 Osobní a provozní služby
například: 69-41-H/01 Kosmetička

Základní podmínkou pro tvorbu RVP je existence povolání, na které vzdělávací program připravuje.Každé RVP musí připravovat na výkon alespoň jednoho povolání.
Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje… celá odpověď

Jaké jsou povinné úpravy v ŠVP odborných středních škol týkající se inkluze?

Na webu MŠMT nebo NÚV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (SOV) je zveřejněno opatření ministryně školství k úpravám RVP SOV. Podle tohoto opatření a nové kapitoly RVP Vzdělávání… celá odpověď

Učím prvním rokem “Základy společenských věd”. Jednu hodinu týdně máme v třídě vždy společnou a jednu dělenou na dvě skupiny (semináře).
Chci se zeptat, zda předmět a seminář mohou mít společné ŠVP, nebo je nutné vypracovat ŠVP pro předmět a seminář zvlášť (přestože tematické okruhy jsou zcela stejné)?
Zajímá mě také, zda je možné známky ze semináře evidovat jako součást známkování samotného předmětu (tak aby na vysvědčení byla pouze jedna známka ze ZSV a nikoliv dvě)?

Rozhodující je, jak máte předmět Základy společenských věd uveden v učebním plánu ŠVP.

Jestliže ho tam máte uveden způsobem: 1 hodina týdně výuka (název konkrétního vyučovacího předmětu) + 1 hod. týdně… celá odpověď


Existuje nebo vznikne upravený RVP 2016 pro střední odborné vzdělávání, který zahrne úpravy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

V tomto případě se jedná se o Dodatek k RVP pro střední odborné vzdělávání. Ministryně tímto dodatkem změnila RVP pro obory SOV v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Změna se týká vzdělávání… celá odpověď

Je možné 15letého žáka, který absolvoval první stupeň na zobcovou flétnu a nově se přihlásil na saxofon, zařadit do přípravného studia II. stupně? Technika hry je zcela jiná, proto nám připadá nelogické zařazovat jej do 1. ročníku II. stupně.

Problematika zařazování žáků do přípravného studia je v současnosti řešena v § 1 odst. 4, kde se říká, že „pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium… celá odpověď

Prosím o informaci, zda je možné dle školského zákona §16 odst. 9 zřídit třídu E oboru (a s ní korespondující ŠVP) s názvem: Třída pro žáky s jiným znevýhodněním?

RVP oborů E jsou svým charakterem koncipovány pro žáky s určitým druhem znevýhodnění a není tedy a priori nutné výslovně v názvu ŠVP uvádět, že se jedná o třídu se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),… celá odpověď

Obracím se na vás s dotazem, zda osnovy cizích jazyků v ŠVP mají být uvedeny v příslušném cizím jazyce nebo v českém jazyce? Dosažené výstupy žáků musí být uvedeny česky, to je celkem logické, ale tematické celky?

Ano, je možné, aby tematické celky byly v ŠVP uvedeny v příslušném cizím jazyce.

Odpověď na dotaz zpracována 29. 9. 2016…. celá odpověď


Prosím o zaslání informací ke změnám ŠVP PV týkajícím se systému péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. Do kdy je změna ŠVP nutná a jakým způsobem?

Upravený RVP PV vstupuje v platnost 1. 9. 2016. Dle opatření ministryně školství musí školy upravit své ŠVP nejpozději do 1. 9. 2017.
S dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby, se bude v tomto… celá odpověď

předchozí   12345678910111213141516  další