Newsletter - 07/2011 | rvp.cz
Newsletter - 07/2011

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

logonuv

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ www.rvp.cz

číslo 7; měsíc/rok září/2011

Co se děje v obsahové části portálu?

Vybíráme z komunity

DUM opět přibývají

Od 1. 9. jsme na Metodickém portálu znovu otevřeli modul DUM pro příjem do sekcí základního, gymnaziálního, speciálního a jazykového vzdělávání. Jen za prvních deset dní přišlo od vás – autorů – již více než 250 digitálních učebních materiálů. Děkujeme!

Hledáme recenzenty pro interaktivní tabule

V průběhu srpna a na začátku září mnoho z vás vyslyšelo naši výzvu ke spolupráci při recenzování článků a DUM pro Metodický portál. Za vaši iniciativu vám velmi děkujeme. Stále ovšem postrádáme recenzenty, kteří umějí pracovat s formáty interaktivních tabulí, jako jsou InterWrite, ActivBoard a další. Zájemci o recenzování tohoto druhu digitálních učebních materiálů se mohou obracet na adresu: sperl@rvp.cz.

Připravil Petr Valenta

Začal školní rok!

Začal nám další školní rok a každý pedagog musí udělat některé stále se opakující činnosti, např. dozdobit třídu, připravit tematické plány, zjistit všechny potřebné údaje o žácích a vyplnit příslušné kolonky (ať už v papírové nebo v elektronické podobě), a třeba i reagovat na zjištěné informace studiem. V čem všem vám může Metodický portál pomoci? Na výzdobě vašich tříd a sboroven pracujeme pilně celé září – rozesíláme nástěnný kalendář všem, kteří s námi dlouhodobě spolupracují nebo si o něj napíší. Podle počtů, které jsme rozeslali, to vypadá, že bude kalendář viset téměř v každé třídě. Děkujeme za váš zájem. Tvorba tematických plánů patří mnohdy k nezáživným činnostem. Kdybyste ji ale propojili s vytvořením tematických kolekcí materiálů z Metodického portálu, během roku byste měli přípravu o mnoho jednodušší. A nyní máte možnost podělit se o své kolekce v soutěžní hře MISS KOLEKCE a získat třeba i nějakou drobnou odměnu! Navštivte Klub v modulu Diskuze a neváhejte hodnotit a vkládat! Víte například, že vznikla nová sekce v Kabinetě modulu Wiki s názvem Dětská literatura a tematické vyučování, že v modulu Digifolio najdete tematické vstupy k průřezovým tématům či klíčovým kompetencím nebo že v modulu Blogy vzniká deníček Začínající učitelka 2011?

Jen samé příjemné učitelské zážitky v novém školním roce vám přeje Pavlína Hublová, manažerka aktivity Komunita.

Jednou větou

Něco navíc

V září se zapojte na stránkách Metodického portálu do dotazníkového šetření, které zjišťuje kvalitu služeb Metodického portálu. Stále máte možnost přihlásit se na  konferenci s názvem Metodický portál – příležitost pro učitele, která proběhne 9. 11. 2011 v Praze. Speciální stránku o portále najdete i na Facebooku a Twitteru, kde se denně objevují novinky ze všech modulů. Sledujte s námi každým den očekávaný 1000. jubilejní příspěvek v blozích!

Nový modul již brzo!

Nový audiovideo modul otevřeme již velmi brzo. Pro nedočkavé  představujeme jeho maskota – pana Klapku.

modulAV

Tip na měsíc září

Vyzkoušejte Tematické vstupy Metodického portálu. Je to složka se zajímavými pedagogickými tématy, kterou naleznete i na titulní straně Metodického portálu, mezi modrými bannery vpravo. Jedná se o soubor digifolií, které integrují odkazy na veškeré informace k daným tématům z portálu i mimo něj.

Kurikulum G

VÚP informuje

Národní konference projektu KURIKULUM G

Projekt KURIKULUM G připravuje závěrečnou Národní konferenci, která se uskuteční 30. listopadu 2011 v Praze. Konference bude ohlédnutím za třemi roky realizace projektu na podporu učitelů gymnázií. Seznámí účastníky s výstupy výzkumné aktivity Kvalitní škola, která sleduje zavádění kurikulární reformy na gymnáziích, prezentovány budou i výstupy projektu z oblasti metodické podpory určené pro učitele gymnázií a zkušenosti pedagogů, kteří se do projektu zapojili. Více o programu a přihlášku najdete zde.

Připravili jsme novou publikaci

Klíčové kompetence ve výuce na ZŠ a gymnáziu Seznamte se s novou metodickou příručkou, zaměřenou na metodickou podporu v oblasti klíčových kompetencí. Autoři nabízejí způsob, jak postupovat při plánování a rozvíjení klíčových kompetencí, a ilustrují jej na řadě výukových situací na 1. a 2. stupni základní školy i na gymnáziích. V příručce naleznete ukázky z českého jazyka a literatury, matematiky, přírodopisu/biologie, fyziky, chemie, výtvarné výchovy,

hudební výchovy a tělesné výchovy.

Ve formátu PDF si ji můžete stáhnout zde.

klicovakompetence

logo 3

manažer projektu Lukáš Križko krizko@rvp.cz +420 245 001 433
asistentka projektu Jana Plachá placha@rvp.cz +420 245 001 437

Newsletter Metodického portálu vydává Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV); divize VÚP

Senovážné nám. 4; 110 06 Praha1 www.vuppraha.rvp.cz, www.rvp.cz ISSN: 1802-4785

Portál www.rvp.cz je součástí projektu Metodika II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2010-05-04_Logolink-NEW

Tento email Vám byl zaslán na základě Vašeho souhlasu s odběrem newsletteru Metodického portálu www.rvp.cz. Pokud nechcete nadále newsletter Metodického portálu www.rvp.cz odebírat, klikněte prosím na tento odkaz.