Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Newsletter – 03/2010

Newsletter-VUP

Newsletter Metodického portálu

číslo 3 měsíc / rok červen / 2010

Vybíráme z Metodického portálu

Co se děje v projektu Metodika II

Ve spotu na titulce článků se zabydlel nový maskot

Tento modul nabízí recenzované články,
v nichž nabízejí učitelé své praktické
i teoretické zkušenosti. Více článků naleznete na stránkách modulu: http://clanky.rvp.cz.

Výtvarné inspirace – jsou didaktickou pomůckou pro pedagogy v mateřských školách. Jejich pomocí lze u dětí předškolního věku rozvíjet jemnou motoriku, estetické vnímání
a vzájemnou kooperaci.

Internet nahradí babské tlachání

Pod tímto titulem vychází jeden ze dvou článků, který bude publikován v červnovém čísle časopisu Moderní vyučování. Věnuje se diskuzím, tedy i těm, které přináší Metodický portál.

Diskuze na Metodickém portálu

Dítě s ADHD na ZŠ – “Nedávno jsem seděla na jednom semináři s psychologem a dětí
s ADHD prý hrozně přibývá. Máte ve třídě takové děti?”

Co je inkluze? – Otvíráme téma, které je
v současné době velmi diskutované. Je to příležitost? Ohrožení již zabudovaných procesů?

Pro zájemce o publikování na Metodickém portálu www.rvp.cz připravujeme kurzy

Tento kurz je určen potenciálním, popř. začínajícím autorům příspěvků. Jeho cílem je poskytnout základní informace o Metodickém portálu a požadavky provozovatele portálu na publikované příspěvky.

Kurz je pojat činnostně s důrazem na rozvoj praktických dovedností autorů. Skládá se z jednotlivých lekcí, které jsou zaměřeny na jednotlivá témata související se strukturními a obsahovými pravidly a také s požadavky směřujícími k tvorbě kvalitního příspěvku. Závěrečná lekce je věnována Editu, tedy administrativnímu prostředí, ve kterém je příspěvek vytvářen a následně vkládán na portál.

Pro více informací o kurzech můžete kontaktovat regionální koordinátory Metodického portálu ve svém kraji. O termínech kurzů vás budeme informovat
v našem Newsletteru a na www.rvp.cz. Předpokládá se, že první běhy kurzů se uskuteční podle vašeho zájmu v přípravných týdnech nebo na začátku školního roku 2010/2011.

informace pro autory >>

V obsahové části portálu naleznete více než 3000 článků
a 3000 DUMů

Metodický portál je uznávaným zdrojem inspirace a jeho nejobsáhlejší části, modul Články a Digitální učební materiály (DUM), nabízí dohromady úctyhodných 6 tisíc příspěvků. Do obsahové části přibyl také nový modul
s recenzovanými odkazy, kterých už je přes 300. Publikování všech příspěvků prochází recenzním systémem a korekturami. Vzhledem k různorodosti příspěvků tento proces zabere poměrně dost času, a proto bychom chtěli všechny potenciální i současné autory požádat o jistou dávku shovívavosti
a trpělivosti při publikování jejich příspěvků.

Nepřehlédněte

Setkávání k Inspiromatu 2010 pokračovalo
i v květnu

Během května proběhla čtyři setkání v regionech v rámci tohoto projektu a s potěšením musíme říct, že byla velmi úspěšná. Tématem setkání v Pardubicích, Liberci (s lektorkou Mgr. Ivanou Kočovou) a Plzni (s lektorem PhDr. Josefem Slowíkem, Ph.D.) byla inkluze. Ukázalo se, že je to z pohledu jejího začleňování do naší společnosti velmi aktuální téma do diskuzí. V Teplicích proběhlo setkání k  tématu emoční inteligence (s lektorkou PhDr. Renatou Hajnou, Ph.D.). Ta má co do činění s našimi emocemi  i prožitky při vstupu do společnosti, a ve vzdělávání si proto zasluhuje velkou pozornost.

Červnovým tématem je kužel zkušenosti

Kužel učení nebo Daleův kužel učení je odkazem amerického učitele a profesora pedagogiky Edgara Dalea (1900-1985), který model Kuželu zkušenosti vyvinul. Dale věřil, že abstraktním symbolům a myšlenkám člověk lépe porozumí (a tudíž si je pak i lépe uchová v paměti), když jsou podloženy konkrétní zkušeností. V dnešní době se nám toto tvrzení může zdát velmi banální, vždyť každý učitel tento princip zná. Musíme si ale uvědomit, že Dale se svou myšlenkou přišel v roce 1946, kdy při výuce převládal pasivní přístup.

Kužel zkušenosti ve WIKI >>

PICT0034-Teplice

Setkání k emoční inteligenci (27. 5. v Teplicích)

Kurikulum G

VÚP informuje

Pilot ZUŠ

Virtuální hospitace – Jak rozvíjet vypravování?

Pojďte se s námi podívat do hodiny českého jazyka a literatury, která je zaměřena na vypravování. „Vyučovací hodina, kterou nám umožnila zhlédnout paní doktorka Palkovská, patří podle mého názoru k těm nejlepším, které byly dosud v rámci projektu Virtuální hospitace zveřejněny, a může být mnohým vyučujícím českého jazyka a literatury inspirací, jak v praxi konkrétně naplňovat požadavky RVP,“ říká PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

U tohoto článku došlo k oboustranné shodě při jeho kladném hodnocení recenzenty i uživateli portálu.virtuální hospitace v Digifoliu >>

Vysvětlení k dotazům na téma zařazování dvouletých dětí do mateřských škol

Návrh na zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol vznikl jako jedno z mnoha opatření na podporu rodiny. Cílem těchto podpůrných opatření je nabídnout rodičům pomoc v péči o dítě do tří let věku, a umožnit jim tak sladit profesní a rodinný život. Tato potřeba souvisí nejen
s doporučeními Evropské komise, ale i s proměnou hodnotové orientace současných mladých rodin.
více informací >>

Rámcový vzdělávací program pro ZUŠ byl schválen

V srpnu tohoto roku obdrží všechny Základní umělecké školy v České republice dokument Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV).
V průběhu následujících dvou let budou ve všech krajích probíhat školení ředitelů a pedagogů základních uměleckých škol tak, aby v září 2012 byly všechny školy připraveny začít podle svých školních vzdělávacích programů vyučovat.
více informací >>

2010-05-04_RVP-NEW

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

manažer projektu
Lukáš Križko
krizko@rvp.cz

+420 245 001 433

asistentka projektu
Eva Renzová
renzova@rvp.cz

+420 245 001 437

Newsletter Metodického portálu vydává VÚP v Praze
P. O. Box 1422; 111 21 Praha 1

www.vuppraha.rvp.czwww.rvp.cz

ISSN: 1802-4785

2010-05-04_Logolink-NEW