Newsletter - 5/2011 | rvp.cz
Newsletter - 5/2011
Newsletter-VUPlogonuov

Newsletter Metodického portálu

číslo 5 měsíc/rok červen/2011

Vybíráme z Metodického portálu

Co se děje v projektu Metodika II

Cestování s Metodickým portálem
Cestování může být tématem rozhovorů nejen ve sborovnách. Pokusíme se vás o tom přesvědčit tímto malým vstupem.
propojení komunitních modulů nepotřebujeme pas, kufr ani mapu. Stačí se podívat, o čem píší autoři blogů. Zajímavou inspiraci můžeme najít v zahraničí, jak vyplývá z článků Z mého pobytu v USA a Flat Stanley. Možná nás čeká překvapení na konci cesty. Kde hledat štěstí? Ptáme se společně s Marcelou Zajíčkovou.
Je také možné, že nás cestování po kuličkových drahách donese až na povrch neznámých planet, jak se můžeme přesvědčit v modulu Wiki.
Jsme při našem cestování připraveni na všechno? Odpovědi bychom mohli najít v modulu Digifolio: Výchova ke zdraví pro ZV, Ochrana člověka za mimořádných okolností, dopravní výchova a první pomoc.
A úplně nejlepší je, když si o svém putování můžeme popovídat. Nabízí se diskuze Tipy na školní výlet, Školka v přírodě nebo fórum Výuka mimo třídu.
Příjemnou cestu s Metodickým portálem

Publikujte články!

Vážená kolegyně, vážený kolego, Metodický portál www.rvp.cz slouží učitelům už šestým rokem. Za tu dobu jste vy a vaši kolegové vložili na portál tisíce článků, DUMů a odkazů. Živě zde diskutujete, vyměňujete si informace, vzájemně se inspirujete. Věříme, že v této debatě budete pokračovat. Profese učitele přináší spousty rozmanitých situací, neočekávaných výzev a jedinečných okamžiků, o které stojí za to se podělit. Nenechávejte si je pro sebe. Předávejte své jedinečné zkušenosti, seznamte kolegy s projekty, na kterých s žáky pracujete, s přístupy, metodami či aktivitami, které se vám ve výuce osvědčily. Publikujte články na Metodickém portálu RVP! Odměnou vám bude nejen autorský honorář (průměrně ve výši 300 Kč za normostranu), ale hlavně získání zpětné vazby k vaší práci, obohacení ostatních kolegů vašimi zkušenostmi a zapojení se do živé komunity autorů, která společně pracuje na zlepšení kvality výuky v českých školách.

Banner clanky

Důležité informace pro autory naleznete ZDE.

Na další vynikající spolupráci se těší Mgr. Petr Valenta Manažer aktivity Obsah

Nepřehlédněte

Studujte s E-learningem Hledáte inspiraci do výuky? Chcete nejen učit, ale také učit „se“? Rádi byste poznali nové kolegy, kteří vyučují stejný obor? Metodický portál poskytuje české učitelské veřejnosti podporu v mnoha oblastech, a jednou z nich je také DVPP. Širokou nabídku kurzů zájemcům nabízí E-learning na Metodickém portálu www.rvp.cz. elearnV tomto měsíci pro vás chystáme opakované otevření žádaného kurzu: Moderní metody ve výuce AJ pro 1. st. ZŚ.

Těší se na vás noví spolužáci, osvědčení lektoři a vždy pohotový tým E-learningu Metodického portálu.

Kurikulum G

VÚP informuje

Virtuální hospitace - revoluce po francouzsku

Další virtuální hospitaci jsme natočili na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Kvartáni, kteří se učí francouzsky druhým rokem, si pod vedením vyučující Mgr. Aleny Literové vyvodí pravidlo pro tvoření passé composé některých sloves a získané znalosti procvičují. Více informací a fotografií najdete také v Digifoliu. Jak probíhá výzkum školské reformy

Diskusní Kulatý stůl se bude konat ve čtvrtek 23. června 2011 ve Velkém sále PedF UK (na adrese M. D. Retti- gové 4, Praha 1) od 10,30 do 13 hodin. Výzkumný tým vedený doc. PhDr. Tomášem Janíkem, Ph.D., M.Ed., seznámí přítomné s výsledky 3. fáze výzkumu Kvalitní škola a představí publikaci Kurikulární reforma na gymnáziích – případové studie tvorby kurikula.

Účast je zdarma a přihlásit se můžete u B. Neklanové na tel. 245 001 437.

Připravili jsme pro vás novou publikaci!

Zveřejnili jsme ke stažení ve formě PDF novou publikaci z naší produkce, a to srovnávací analýzu Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí. Autorky Mgr. Šárka Kocourková a PaedDr. Markéta Pastorová z VÚP zevrubně analyzují kurikula Finska, Anglie, Irska a Nového Zélandu tak, aby byly vystihnuty všechny důležité aspekty zpracování problematiky klíčových kompetencí. Zájemci si mohou publikaci ve formě PDF zdarma stáhnout.
obalka_Pojeti_klicovych_kompetenci

logo 3

manažer projektu Lukáš Križko krizko@rvp.cz +420 245 001 433
asistentka projektu Eva Renzová renzova@rvp.cz +420 245 001 437

Newsletter Metodického portálu vydává VÚP v Praze Senovážné nám. 4; 110 06 Praha1 www.vuppraha.rvp.cz, www.rvp.cz ISSN: 1802-4785

Portál www.rvp.cz je součástí projektu Metodika II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2010-05-04_Logolink-NEW