Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Newsletter – 04/2011

Newsletter-VUPlogonuov

Newsletter Metodického portálu

číslo 4 měsíc / rok květen 2011

Inspirace a zkušenosti učitelů

Vybíráme z Metodického portálu

Co se děje v projektu Metodika II

Digifolio

Žákovský parlament

Hlavním cílem projektu Model respektujícího žákovského parlamentu je jeho zavedení na základních školách v České republice. Projekt reaguje na potřeby pedagogů v oblasti zřizování a fungování žákovských parlamentů a snaží se vyplnit mezeru v nabídce vzdělávání a metodické podpory v tématech výchovy k aktivnímu občanství. Projekt realizuje tým Centra pro demokratické učení. Odborné konzultace poskytují lektoři Člověka v tísni o.p.s. a britské organizace Involver UK.

Regionální setkání 2011

Jak víte, Metodický portál je především on-line virtuální médium. Jak možná nevíte, připravujeme i osobní živá setkání v regionech ČR. Ty pro Vás připravují regionální koordinátoři. A toto jaro není výjimkou. Témata jsme opřeli o Inspiromaty let minulých, které měly u Vás úspěch. Hradec králové je jedním z měst, kde se setkání konají velmi pravidelně pod vedení regionálního koordinátora Jiřího Hrušky. Počátkem března 2011 proběhlo setkání na téma Čtenářská gramotnost.

Blogy

Dovolujeme si upozornit na dva aktuálně velice zajímavé přípěvky v  blozích. První příspěvek je od autorky Zuzany Loubet del Bayle, ve kterém líčí, jak hodlá svým francouzským studentům přiblížit českou a polskou hymnu.

Za přečtení stojí i příspěvek Ludmily Kovaříkové. Ve svém blogu se zamýšlí nad aktivitami, které umožní žákům pochopit dané dílo ještě před jeho přečtením.

Wiki

Online nástroje

V Kabinetu modulu Wiki byla spuštěna nová stránka Online nástroje! Najdete v ní odkazy na webové aplikace, které skvěle využijete k výuce. Orientace v aktuálním obsahu, který je rozdělen podle sekcí vzdělávání, je jednoduchá. Doufejme, že odkazy budou rychle přibývat. Pokud jste nalezli na internetu nějakou zajímavou, pro výuku užitečnou aplikaci, můžete ji sem okamžitě vložit.

Nepřestaňte se učit – chystají se další kurzy e-learningu

Hledáte inspiraci do výuky? Chcete nejen učit, ale také učit „se“? Rádi byste poznali nové kolegy z vašeho oboru? Metodický portál www.rvp.cz poskytuje české učitelské veřejnosti podporu v mnoha oblastech, jednou z nich je také dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Širokou nabídku kurzů zájemcům nabízí modul E-learning na Metodickém portálu www.rvp.cz.

V příštím měsíci pro vás chystáme opakované otevření nejžádanějších kurzů:

Moderní metody ve výuce AJ pro 1. st. ZŠ

Mimoto bude zahájen i zcela nový kurz:

Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele

Můžete se přihlásit do čekárny kurzů, které plánujeme otevřít v srpnu a září:

Migrace v Evropě: střetávání a prolínání kultur
Moderní metody ve výuce AJ pro 2. st. ZŠ
Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele
Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince
Využití geoinformačních technologií ve výuce
ICT jako nástroj pro tvůrčí činnost, aplikace ICT do výuky výtvarné výchovy
M-learning – využití mobilních technologií ve výuce
Příprava digitálních textových a grafických materiálů
Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole
Vyhledáváme rozumově nadané žáky
Vzdělávací technologie pro 21. století
Základy finanční gramotnosti
Teaching English – CLIL Essentials
Environmentální výchova v předškolním vzdělávání
Vlastní hodnocení mateřské školy v praxi

S výjimkou dvou posledních jsou všechny e-kurzy na Metodickém portálu www.rvp.cz pedagogickým pracovníkům z České republiky k dispozici zdarma.

Těší se na vás noví spolužáci, osvědčení lektoři a vždy pohotový tým E-learningu Metodického portálu.

Nepřehlédněte

Objevujte modul Blogy v novém kabátě

Modul Blogy na Metodickém portálu se po delších přípravách prezentuje v nové podobě. Autory jednotlivých příspěvků poznáte okamžitě díky zvětšené fotografií. Byl zajištěn trvalý vzhled úvodní strany, nyní již není zapotřebí nastavovat zalamování textu. Navíc nabízí modul různá automatická vyhledávání a umožní uživatelům například hodnotit zajímavost příspěvků. Hlavním cílem bylo zkvalitnit vzhled a vytvořit jej uživatelsky co nejpříjemnější.

blog

Virtuální hospitace z francouzského jazyka

Od 16. května je na Metodickém portálu www.rvp.cz k vidění virtuální hospitace z francouzského jazyka. Hlavním tématem hodiny, které svým žákům přiblížila Mgr. Veronika Holíková, bylo nakupování. Hospitace se konala v sekundě Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně. Výuka je zaměřena na prohlubování znalostí slovní zásoby a osvojování dovedností vyjadřovat preference u žáků, kteří letos s francouzštinou začali.

Ukázka je doplněna autoevaluací vyučujícího a odbornou analýzou hodiny, kterou zpracovala Mgr. Irena Eibenová z Ostravské univerzity. Online diskuze k této hospitaci, které se můžete zúčastnit a diskutovat jak s vyučující, tak i s expertkou, proběhne v úterý 31. května 2011 od 16 do 16,45 hodin. Více informací o výuce, pracovním listu pro žáky, odkazech na literaturu a fotografiích najdete rovněž v Digifoliu.

Diskuze

Smlouva mezi školou a rodiči

Dne 4. 4. 2011 se v konferenčním sále MŠMT uskutečnila Informativní konference MŠMT „Smlouvy s rodiči – Individuální výchovný plán“. Cílem konference bylo zahájení odborné a veřejné diskuse k dané problematice. Této diskuze se můžete zúčastnit i nadále přímo zde na Metodickém portálu.

Jaký smysl má učit se češtinu – jak to vysvětlit žákům?

Toto téma diskuze je míněno trochu nadneseně. Často totiž učitelé pátrají po smyslu výuky toho kterého tématu v mluvnici i literatuře. Protože nejsme všichni schopni vědět všechno, zveme Vás všechny, které trápí stejný problém, abyste s námi o tomto tématu zde diskutovali.

Konference: Finanční gramotnost v praxi

Dne 26. května 2011 se v konferenčním centru City uskuteční první ročník celodenní konference Finanční gramotnost v praxi. Pořadatelem akce je finanční server Měšec.cz. Cílem konference je upozornit na stále nedostatečné vzdělání v běžných každodenních situacích občana-spotřebitele. Na konferenci vystoupí Alena Hesová z Výzkumného ústavu pedagogického, která představí možnosti podpory finanční gramotnosti prostřednictvím Metodického portálu.


Kurikulum G

VÚP informuje

fff

Přijeďte na klubové setkání koordinátorů nebo minikonferenci!

Klubové setkání proběhne dne 15. června 2011 na Mensa gymnáziu, o. p. s., které sídlí v Praze – Řepích a specializuje se na vzdělávání mimořádně nadaných dětí. S tím souvisí i tematické zaměření celé akce. Minikonference, na kterých budete moci získat aktuální informace ze školství, se budou konat dne 16. června 2011 na Gymnáziu Zlín Lesní čtvrť a 21. června 2011 na pražském gymnáziu Na Zatlance. Budete si na nich moci například vyměnit zkušenosti s maturitními zkouškami. Více informací o klubovém setkání včetně přihlášky najdete tady, informace o minikonferenci zde.

Konzultační centrum Výzkumného ústavu pedagogického

Nejen učitelé, ale v poslední době čím dál tím více studentů, kteří se připravují na svoji učitelskou dráhu, začalo využívat poradenství, které poskytuje Konzultační centrum Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Obrátit se sem mohou buď prostřednictvím zaslání dotazů v elektronické podobě, anebo telefonicky.

Pokud jsou dotazy jednoduché, odpovídají na ně přímo pracovníci VÚP do tří pracovních dnů. Ve složitějších případech, kdy jsou nutné konzultace s jinou organizací či pracovištěm, je termín o trochu delší. Kdo nerad komunikuje přes počítač a nemá chuť vyplňovat formulář, který je k tomu určen, může zavolat v určené dny a hodiny na telefon uvedený v kontaktech.

Pracovníci Konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se realizace kurikulární reformy v předškolním, základním, základním uměleckém, speciálním a gymnaziálním vzdělávání.

Těšíme se na Vaše dotazy.


gggf


2010-05-04_RVP-NEW
Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
manažer projektu
Lukáš Križko

krizko@rvp.cz
+420 245 001 433
asistentka projektu
Eva Renzová
renzova@rvp.cz
+420 245 001 437
Newsletter Metodického portálu vydává VÚP v Praze
P. O. BOX 1422; 111 21 Praha 1
www.vuppraha.rvp.cz, www.rvp.cz; ISSN: 1802-4785

Pokud nechcete dostávat tento newsletter, klikněte zde.

Newsletter-ESF