Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Projekt

Metodický portál RVP.CZ vznikl díky projektům Metodika a METODIKA II. Projekt METODIKA II byl ukončen 6. 1. 2012. Tato stránka obsahuje základní informace o ukončeném projektu. Další informace o projektu naleznete zde.

Informace o ukončeném projektu METODIKA II

Název projektu: Metodická podpora růstu kvality učitelské profese

Zkrácený název projektu: METODIKA II

Příjemce podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Realizátor projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (divize VÚP a NÚOV)

Termín realizace: 7. ledna 2009 6. ledna 2012

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Projekt METODIKA II, který přímo navazuje na projekt Metodika, má přispět ke zvýšení kvality učitelské profese, což je spojeno:

 • se schopností efektivně využívat různých forem a metod učení,
 • se vzájemným sdílením zkušeností,
 • s celoživotním učením pedagogů.

Projekt se proto zaměřuje na:

 • systematickou podporu učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení,
 • rozvoj učících se komunit,
 • efektivní způsoby vzdělávání.

Zmíněná problematika je řešena pomocí internetového média Metodického portálu RVP.CZ.
Portál přinese učitelům:

 • v tzv. obsahové části (moduly DUM, články a odkazy) možnost využívat bezplatně veškeré materiály, které podporují zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) do všech typů škol (teoretické příspěvky, náměty do výuky, učební materiály a pomůcky apod.); materiály budou navíc přehledně tříděny podle různých kritérií (forem výuky, očekávaných výstupů apod.),
 • komunitní části (moduly wiki, diskuze, digifolio, blogy) komunikační prostor pro sdílení zkušeností, výměnu názorů a možnost podílet se na vývoji a zdokonalování obsahu portálu,
 • ve vzdělávací části (modul e-learning) e-learningové kurzy, které budou navázány na uveřejněné materiály a přispějí k dalšímu vzdělávání pedagogů.

Výstupy:

 • 2500 nových metodických příspěvků a 4100 digitálních učebních materiálů.
 • Systém moderních nástrojů (často označovaných termínem Web 2.0) užívaných na Metodickém portálu, který umožní aktivním pedagogům participovat na obsahu dle předem stanovených a zveřejněných pravidel.
 • E-learningové prostředí umožňující vkládat kdykoliv nové kurzy. V průběhu realizace projektu bude vytvořeno celkem 15 kurzů, které budou postupně ověřeny. Pilotními kurzy při ověřování kombinované formy e-learningu v průběhu 3 let projde postupně 500 účastníků. Po pilotním ověření budou všechny kurzy volně k dispozici uživatelům Metodického portálu pro absolvování distanční formou studia.
 • Prezentace pro odbornou veřejnost, kterých se zúčastní cca 6000 pedagogů, 75 publikovaných PR článků o metodické podpoře poskytované portálem a 3 vytištěné propagační sborníky.

Informace pro média >>