Metodický portál www.rvp.cz - zdroj informací a zkušeností
Autor: VÚP Praha - 27. 5. 2008 Myšlenka Metodického portálu vznikla před čtyřmi lety, kdy se v rámci podpory pro tvorbu a realizaci ŠVP hledal efektivní způsob přenosu informací. Logická volba padla na elektronické médium a síť Internet, které umožňují rychlý a velmi variabilní způsob pomoci. Hlavními cíli portálu od začátku jsou:
  1. Poskytovat metodickou podporu pedagogům při tvorbě a realizaci vlastních ŠVP.
  2. Nabízet praktické náměty, nápady a postřehy z praxe učitelů a ředitelů.
  3. Zprostředkovávat informace o metodických a didaktických trendech u nás i v zahraničí.
  4. Vytvořit komunikační prostředí pro sdílení zkušeností našich pedagogů.
Od roku 2004 se tak postupně začala vytvářet platforma pro výměnu zkušeností. V následujícím roce byla zpuštěna zkušební verze portálu a od poloviny roku 2006, již v rámci projektu Metodika, financovaného z ESF, se rozběhl jeho ostrý provoz. Obsah Metodického portálu lze představit pomocí následujícího schématu:

Tvorba vzdělávacích programů představuje ty rubriky portálu, které se věnují zkušenostem především pilotních škol s tvorbou školních vzdělávacích programů. Uživatelé zde naleznou ukázky zpracovaných ŠVP, manuál, komentáře, popřípadě RVP pro jednotlivé vzdělávací stupně. V rámci Metodické podpory lze nalézt nápady do výuky pro každý vzdělávací obor. Může se jednat buď o popis zajímavých projektů, náměty, jak pojmout konkrétní témata, až po drobné ukázky motivačních či procvičovacích aktivit. Kromě příspěvků je nově na portálu zprovozněna část tzv. digitálních učebních materiálů, která rozšiřuje metodickou podporu o materiály přímo do vyučovacích hodin. Uživatel zde nalezne pracovní listy, prezentace, testy či audio ukázky, které může ihned nebo po úpravě využít. Uživatelé mají možnost nalézt i příspěvky zaměřené na obecnější témata spojená s učitelskou profesí v části nazvané Profesní podpora. Je zde možné nalézt příspěvky z pedagogiky, didaktiky, psychologie, managementu apod. Obsah nazvaný Informační servis nabízí učitelům nejen informace z MŠMT, ale také přehled zajímavých vzdělávacích projektů NNO, nabídku DVPP, popřípadě zajímavosti ze zahraničí či z naší historie pedagogických hnutí. Kromě členění portálu na jednotlivé rubriky pojednávající o výše zmíněném obsahu jsou vytvořeny i tzv. tematické vstupy, které mají uživatelům umožnit přístup k příspěvkům, přibližujícím aktuální témata, jako jsou např. klíčové kompetence, autoevaluace, až po problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání. Jiný pohled, jak představit portál, je pomocí čísel. K termínu konání konference bylo na portálu 1675 metodických příspěvků a 275 digitálních učebních materiálů od 768 autorů. Denně portál navštíví v průměru 2400 jedinečných IP adres a od spuštění ostrého provozu jej navštívilo celkem 1 040 675 návštěvníků. Proto, aby denně na portálu mohl být nový a kvalitní obsah, je nutné, aby autoři psali o svých zkušenostech. Motivací k tomu jsou i honoráře, které získávají. Vyhledáváním zajímavých příspěvků jsou pověřeni regionální koordinátoři a koordinátoři jednotlivých sekcí portálu. Kvalitu příspěvků zaručuje systém recenzí, kdy každý příspěvek prochází dvěma recenzenty. V rámci projektu se realizují podpůrné aktivity, které mají napomoci propagaci portálu a přilákání jak uživatelů, tak i autorů. V rámci PR se vydali již 3 sborníky s výběrem příspěvků, uskutečnilo se kolem 100 prezentací pro cca 5 000 lidí. V odborném tisku probíhají inzertní kampaně apod. Pravidelně je rozesílán tištěný Zpravodaj a elektronický newsletter, jejichž zasílání zdarma si lze objednat na e-mailu pr@rvp.cz. V rámci projektu byly organizovány 2 konference - Digitální učební materiály v praxi a Učitel21. Snahou realizačního týmu je, aby se z Metodického portálu MŠMT, provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, stal renomovaný živý portál věnovaný podpoře učitelské profese. K tomu je však nutné zapojení všech partnerů, kteří se touto problematikou zabývají.