Projekt Metodika – inspirace a prostor pro učitele
Autor: VÚP Praha - 14. 10. 2008 V září 2008 ukončil první etapu své činnosti systémový projekt Metodika, který jako partner Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Tento systémový projekt byl financován z prostředků ESF a ČR a jeho cílem bylo poskytnout metodickou pomoc pedagogům při tvorbě školních vzdělávacích programů a při jejich zavádění do výuky. Nejvýznamnějším výstupem projektu byl Metodický portál www.rvp.cz.  Ten nabídl učitelům a ředitelům škol 1511 recenzovaných příspěvků a 503 digitálních učebních materiálů od zhruba 800 autorů. Navíc v posledním roce projektu vzniklo tzv. úložiště digitálních učebních materiálů, které poskytovalo učitelům „pomůcky" přímo do výuky - např. pracovní listy, prezentace, testy, videa a zvukové ukázky. Portál měl zároveň propracovaný systém vyhledávání, různé komunitní a komunikační funkce. Na stránkách www.rvp.cz mohl publikovat každý, kdo se chtěl podělit se svými pedagogickými zkušenostmi. Bylo potěšitelné, že po prvním roce fungování portálu se autoři příspěvků začali hlásit sami. V průběhu projektu vyšly tři tištěné sborníky příspěvků určené hlavně učitelům, kteří neměli možnost běžně pracovat s internetem, a stolní i elektronické kalendáře (Inspiromat 2007 a 2008). Ty byly rozeslány na všechny  plně organizované základní školy a gymnázia. K významným akcím projektu patřily také dvě konference („Digitální učební materiály v pedagogické praxi aneb Pomáháme si růst" a konference pro učitele vysokých škol „Učitel21: Učitel v 21. století - nové výzvy, nové požadavky?") a sedm regionálních minikonferencí, jejichž součástí byly i pracovní dílny na aktuální téma. Začínajícím autorům byly nabídnuty semináře Tvořivého psaní. Metodický portál byl představen na 110 veřejných prezentacích, kterých se zúčastnilo cca 5000 lidí. Důležitým prostředkem propagace portálu bylo 12 čísel elektronických newsletterů, které byly pravidelně rozesílány na téměř 16 tisíc e-mailových adres učitelů. Newslettery přinášely aktuální odkazy na příspěvky  a informace v jednotlivých sekcích portálu. Přehlednou metodickou pomůckou byl plakát - Průvodce portálem, na kterém byla představena základní struktura www.rvp.cz. Projekt Metodika nabídl učitelům základních škol a gymnázií inspiraci do výuky a prostor pro jejich příspěvky a pro vzájemnou komunikaci. Všechny podstatné informace mapující činnost projektu Metodika najdete  v části O portálu / ke stažení v elektronickém sborníku projektů ESF realizovaných VÚP .