Program konference 9. listopadu 2011 v Praze

Konferencí vás provede PaedDr. Karel Tomek a Mgr. Martina Kupcová

8.30–9.30 Registrace a přihlášení do tomboly – ukončení registrace 10.30

Dopolední blok:

9.30–9.35 Uvítání účastníků a zahájení konference moderátory

9.35–9.45 Mgr. Václav Hořejší a hosté
ředitel Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV)
Úvodní slovo

9.45–10.00 PhDr. Stanislava Krčková
Krátce k historii a významu Metodického portálu.

10.00–10.30 Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (25 min přednáška – 5 min dotazy)
Vize ve vzdělávání – Směřování vývoje ICT ve vzdělávání

10.30–11.00  PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (25 min přednáška – 5 min dotazy)
Již brzy v našich školách: Tablety a elektronické knihy

11.00–11.20 Ing. E. Grmelová-Rathouská, Mgr. Petr Valenta (15 min přednáška – 5 min dotazy)
Vše k obsahu Metodického portálu. Ze zákulisí tvorby prostředí DUM, článků a odkazů

11.20–11.40 Přestávka na kávu

11.40–12.00 Mgr. Pavlína Hublová (15 min přednáška – 5 min dotazy)
Jak se staví komunita? Zkušenosti projektu s tvorbou komunitních prvků a jejich řízením na Metodickém portále

12.00–12.20 Mgr. Daniela Růžičková, Ing. Vojtěch Hurych (15 min přednáška – 5 min dotazy)
Vzdělávání online na Metodickém portále – Blended learning v našem podání
Praktické zkušenosti s tvorbou a provozem e-kurzů

12.20–12.40 PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Jindřich Strejček (15 min přednáška – 5 min dotazy)
Spolupráce VŠ a Metodického portálu
Jaké jsou možnosti využití Metodického portálu pro přípravu budoucích pedagogů
Konkrétní příklad spolupráce ve Wiki

12.40–13.00 MgA. Lukáš Križko, PaedDr. Karel Tomek (15 min přednáška – 5 min dotazy)
Marketingový průzkum na Metodickém portálu RVP.CZ – vyhodnocení

Odpolední blok:
představení partnerských projektů, panelové diskuze, občerstvení

13.00 Zahájení odpoledního bloku, občerstvení

13.25–13.35 Koučování a virtuální hospitace v projektu KURIKULUM G (10 min)

13.40–14.10 1. panelová diskuze ke komunitě portálu

Moderátoři: Mgr. Pavlína Hublová a Mgr. Lenka Urbanová
Tematicky budou položeny tyto otázky:
Jak je vhodné podporovat komunitu?
Jaká je budoucnost komunity na Metodickém portále

13.45–13.55 Školní vzdělávácí programy v odborném školství – projekt KURIKULUM S (10 min)

14.20–14.50 2. panelová diskuze k obsahu portálu

Moderátoři: Mgr. Petr Valenta a Mgr. Petr Šimek
Tematicky budou položeny tyto otázky:
Jaké jsou možnosti řízení kvality obsahu skrze komunitu uživatelů?
Jaké jsou možnosti změny struktury obsahu a jeho vyhledávání?

14.25–14.35 Využití zahraničních digitálních učebních materiálů – portál LRE (10 min)

14.55–15.10 Losování tomboly

15.10–16.30 Závěrečná diskuze a ukončení konference

>>>ZPĚT NA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU KONFERENCE<<<

Další příspěvky