Sloučení VÚP s NÚOV a s IPPP

S platností od 1. července 2011 dochází ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).

Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). V jejím čele stojí RNDr. Miroslav Procházka, CSc., který dosud vedl NÚOV. Dosavadní ředitelka VÚP PhDr. Stanislava Krčková a ředitelka IPPP PhDr. Jana Zapletalová budou působit jako ředitelky divizí VÚP a IPPP.

Národní ústav pro vzdělávání bude řešit otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také bude zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

Sídlem NÚV je dosavadní sídlo Národního ústavu odborného vzdělávání (Praha 10, Hostivař, Weilova 1271/6). Všechny tři sloučené instituce budou v průběhu přechodného období až do konce roku 2011 fungovat dále na svých původních adresách jako divize nově vzniklé organizace.

Další příspěvky