Vyjádření ředitele NÚV

Vážení,

dovoluji si oslovit všechny, které zajímá budoucí provoz Metodického portálu RVP.CZ. V poslední době se kolem něho rozpoutala vlna kritiky, kterou si naše úsilí podle mého názoru nezaslouží. Ukončení projektu Metodika II, v jehož rámci je Metodický portál RVP.CZ provozován, je plánováno na 6. leden 2012. Jsem zastáncem jasných řešení, proto telegraficky uvádím kroky, které jsme museli pro další činnost portálu učinit.

  1. Říjen 2011: Padlo rozhodnutí o pokračování portálu.
  2. Při slučování VÚP s NÚOV a IPPP bylo v nástupnické organizaci, jíž je Národní ústav pro vzdělávání, vytvořeno jedno místo na plný úvazek pro pracovníka IT, který se bude věnovat technickému zabezpečení provozu portálu.
  3. Listopad 2011: MŠMT uvolnilo v rozpočtu na rok 2012 částku 3,5 milionu korun na provoz portálu, který bude provozovat Národní ústav pro vzdělávání v rámci rezortního úkolu.
  4. Listopad 2011: Současnému vedení projektu jsem zadal  vypracovat materiál, který popisuje jednotlivé úkoly nutné k tomu, aby portál mohl bezproblémově přejít od projektového provozu k provozu nedotovanému z ESF. Všechny kroky se odehrávají tak, aby období tohoto přechodu bylo co nejkratší.

Jen těžko si lze představit, že by financování běžného provozu portálu bylo stejně velkorysé, jako v době, kdy probíhal projekt, na nějž z 85 % přispíval Evropský sociální fond. Za poslední 3 roky bylo na portál vyčerpáno téměř 60 mil. korun a je nemyslitelné, aby byla taková částka ročně uvolňována ze státního rozpočtu, jehož finanční prostředky jsou – jak všichni dobře víme – velmi limitované.  Za evropské peníze vzniklo mnoho dobrých věcí a každá má své právo na život. Pokud by měl tedy portál dostat více prostředků, bylo by to na úkor jiných projektů.

V současnosti máme k dispozici peníze na 400 metodických článků a 1000 digitálních učebních materiálů ročně, což se mnohým pedagogům jeví jako nedostatečné. Velmi mne mrzí, že učitelská veřejnost neocenila fakt, že bude portál dále fungovat.

Přesto jsme rozhodnuti provoz portálu zabezpečit. Částku 3,5 milionu korun, která na něj byla uvolněna, považujeme za základní sumu a já věřím, že se nám podaří získat další prostředky z komerční sféry.  K tomu musíme vynaložit poměrně velké úsilí, nicméně pokud se to podaří, tak se provoz portálu jistě obohatí.

Mgr. Václav Hořejší
Ředitel Národního ústavu pro vzdělávání

Další příspěvky