kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 204 (0,001 sekundy)
Články 173
Digitální učební materiály 21

Angličtina Fyzikální a jiné hračky z odpadu

Nepřeberná a stále se rozrůstající zásobárna námětů na výrobu jednoduchých hraček a originálních experimentů z odpadu a levného materiálu, který je všude okolo nás. Fotografické návody krok za krokem doplněny šablonami a instruktážními videi.

Jaroslava Pachlová , publikováno 19.4.2011 10:29, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji

Článek seznamuje učitele s odbornými východisky a důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji. Zabývá se tématy jako ekologická krize, stres ekosystému, nosná kapacita prostředí a altruismus. Text tvoří teoretický rámec pro praktický příspěvek „Výchova k…

Kateřina Jančaříková, publikováno 7.6.2010 12:56, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Co jsme poznali a kam míříme?

Účelem tohoto článku je jednak seznámit veřejnost s první polovinou přednášky dr. Ledermana zabývající se přístupem k výuce přírodovědných předmětů ve Spojených státech a jednak porovnat americký a český přístup.

Martin Rusek, publikováno 11.12.2009 11:30, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Článek celostně popisuje téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj - od historického nástinu přes jeho vazbu s environmentální výchovou až po metodiku výuky.

PhDr. Tereza Vošahlíková, publikováno 30.6.2011 14:09, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Proč les v noci nespí

Děti se v tomto bloku blíže seznamují s lesními zvířaty a jejich způsobem života.

Miroslava Straková, publikováno 9.1.2009 8:39, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Co se děje v babím létě

V tomto bloku, jenž vychází z celoročního programu environmentálního vzdělávání, se děti seznamují s ročním obdobím podzim, tzv. babím létem a přírodními jevy s ním spojenými.

Miroslava Strakatá, publikováno 17.12.2008 12:31, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Dny Země (školní projekt)

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání…

Jaroslava Kopecká, publikováno 20.9.2005 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Barevný podzim

Prostřednictvím her v přírodě a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností se děti seznamují s charakteristickými znaky podzimu, a to smyslovým vnímáním a především prožitkovým učením. Děti si například sami vyzkoušejí, jak se ptáci orientují…

Miroslava Strakatá, publikováno 1.12.2008 10:10, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Recyklohraní

Školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, do něhož se mohou zapojovat základní a střední školy.

Miroslava Gardoňová, publikováno 2.2.2011 16:38, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití komplexních úloh ve výuce chemie

Přírodovědné vzdělávání, tak jak je pojato v RVP ZV, resp. RVP G, vyžaduje v současnosti od učitelů poměrně specifický přístup ke vzdělávání v těchto oborech, a to zejména v rovině integrací jednotlivých vzdělávacích oborů a průřezových témat do…

Mgr. Michaela Havlová, publikováno 3.3.2010 9:29, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

91 — 100 z celkem 204