kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 203 (0,002 sekundy)
Články 172
Digitální učební materiály 21

Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody

Námět na projektový den, který byl podpořen v rámci programu MŠMT ČR Podpora rozvoje EVVO ve školách v roce 2009 a uskutečnil se během školy v přírodě.

Marie Magerová, publikováno 15.12.2009 15:11, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Třídíme odpad

Pracovní list k procvičování znalostí z ekologické výchovy (téma Odpady), rozdělení odpadu do správných skupin, problematika recyklovaného materiálu.

PhDr. Věra Holotová, publikováno 15.9.2009 10:47, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Netradiční využití PET lahví

Způsob, jak mohou žáci upozornit na problematiku nakládání s odpady ve své obci prostřednictvím zajímavého vystoupení pro veřejnost.

Jeanetta Machová, publikováno 22.1.2008 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Iniciativy ve vzdělávání - Ekodomov

Občanské sdružení Ekodomov nabízí výukový program o třídění bioodpadu a kompostování určený pro žáky základních škol Kde je kompost, tam to žije!, pilotní aktivity o bioodpadu a kompostování Kompost žije..., počítačovou hru Odpady útočí, zábavné kvízy a…

VÚP Praha, publikováno 17.8.2006 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Košů není nikdy dost

Příklad dobré praxe zachycuje možnosti zařazení průřezových témat do výuky. Využívá takové metody, formy a postupy práce, které jsou založené na prožitcích a zkušenostech žáků. Jedná se zejména o kooperativní učení (skupinové řešení problémů, diskuse,…

Iva Trefilová, publikováno 31.8.2009 16:44, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Ekologie v naší mateřské škole

Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Našim cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní…

Daniela Daňová, publikováno 27.7.2007 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Kdo kompostuje, nezlobí

Příspěvek se zabývá problematikou zmenšování objemu odpadů tvořených ve škole na školní zahradě, a to tříděním bioodpadu a jeho následným kompostováním.

Petra Boháčková, publikováno 27.8.2010 15:23, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Pracovní list - třídění odpadu

Pracovní list slouží k utřídění základních znalostí o třídění odpadu.

Bc. Pavel Žižka, publikováno 15.3.2011 13:38, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Kolik asi stojí provoz domácnosti?

Materiál pracuje s výdaji domácnosti a návod na jejich výpočet. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, vhodně reagovat na zvyšující se náklady, tímto přispívá k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Doplněno zamyšlením nad možnostmi úspory energií, omezením…

Tomasz Nogol, publikováno 29.6.2011 16:37, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Být přírodě kamarádem

Environmentálně zaměřená lekce pro MŠ a 1. třídu ZŠ, která využívá metod dramatické výchovy.

Antonín Šimůnek, publikováno 23.11.2009 15:46, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

11 — 20 z celkem 203
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»