kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 204 (0,003 sekundy)
Články 173
Digitální učební materiály 21

Dřevo stokrát jinak

Žáci se zrakovým postižením se prostřednictvím projektu seznamují se dřevem a jeho významem. V příloze článku najdou učitelé praktické ukázky pracovních listů.

Věra Reisová, publikováno 8.10.2008 14:04, zhlédnuto 10895×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Výpravy do přírody

Projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.

Alžběta Palatinová, publikováno 31.10.2008 14:35, zhlédnuto 19774×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Jaká stopa po nás zůstane?

Příspěvek představuje tři navazující vyučovací hodiny na téma nakupování a ekologické stopy, které byly vytvořeny v rámci programu Ekoškola (www.ekoskola.cz). Všechny hodiny jsou vytvořeny dle třífázového modelu učení – evokace – uvědomění si významu…

Petra Šebešová, publikováno 30.3.2009 0:00, zhlédnuto 9820×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Starám se o svoji řeku

Žáci se během projektu seznamují s okolní flórou, faunou, ekosystémem lužního lesa a s celkovou funkcí krajiny. Poznávají složitou propojenost přírodních systémů a vnímají, že narušení jedné složky může vést ke zhroucení celého systému.

VÚP Praha, publikováno 10.9.2008 0:00, zhlédnuto 10123×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Možnosti environmentální výchovy a Agenda 21

Příspěvek se zabývá možnostmi, jak může vlastivědné vyučování přispět k environmentální výchově a k myšlenkám a praxi místní Agendy 21.

Alena Matušková, publikováno 19.1.2005 0:00, zhlédnuto 6969×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Úvod do studia chemie

Jedná se o první díl seriálu článku Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Článek obsahuje zadání kratší verze úlohy č. 1 a zadání širší verze úlohy č. 2 včetně uvedení správného řešení obou verzí.

RNDr. Svatava Janoušková PhD., publikováno 23.12.2010 14:12, zhlédnuto 6914×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Angličtina Garbage and your birthday party

Žáci a žákyně si procvičí práci s dvojjazyčným slovníkem. Slovní zásoba je spojena s tříděním odpadu.

Petra Boháčková, publikováno 30.11.2009 8:10, zhlédnuto 1407×, 1 komentář, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Svět knížek

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tematický blok "Svět knížek" podle alternativního programu Začít spolu je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii. Očekávané…

Markéta Kratochvílová, publikováno 13.6.2006 0:00, zhlédnuto 15183×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Odpadový dotazník

Žáci pracují ve skupinách, v nichž mají za úkol oslovit nejméně 20 respondentů a zjistit jejich znalosti týkající se třídění odpadu. Získaná data žáci statisticky vyhodnotí.

Mgr. Dagmar Suchá, publikováno 10.6.2010 14:53, zhlédnuto 4020×, hodnocení: Hodnocení: 4, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Ekoškola

Ekoškola je flexibilní vzdělávací program Sdružení Tereza vhodný pro jakoukoli základní či střední školu. Cílem programu je posun teoretické výuky environmentální výchovy k praktickým činnostem zaměřeným na ekologizaci školy a ochranu a zlepšení životního…

Jitka Krbcová, publikováno 4.5.2007 0:00, zhlédnuto 10070×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

51 — 60 z celkem 204
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»