kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 203 (0,002 sekundy)
Články 172
Digitální učební materiály 21

Ekodomov

Stránky sdružení Ekodomov. Pro školy využitelné z hlediska problematiky třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů. Součástí je i on-line hra Odpady útočí.

Mgr. Petra Boháčková , publikováno 11.5.2010 19:40, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Jaká stopa po nás zůstane?

Příspěvek představuje tři navazující vyučovací hodiny na téma nakupování a ekologické stopy, které byly vytvořeny v rámci programu Ekoškola (www.ekoskola.cz). Všechny hodiny jsou vytvořeny dle třífázového modelu učení – evokace – uvědomění si významu…

Petra Šebešová, publikováno 30.3.2009 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Výpravy do přírody

Projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.

Alžběta Palatinová, publikováno 31.10.2008 14:35, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Starám se o svoji řeku

Žáci se během projektu seznamují s okolní flórou, faunou, ekosystémem lužního lesa a s celkovou funkcí krajiny. Poznávají složitou propojenost přírodních systémů a vnímají, že narušení jedné složky může vést ke zhroucení celého systému.

VÚP Praha, publikováno 10.9.2008 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Možnosti environmentální výchovy a Agenda 21

Příspěvek se zabývá možnostmi, jak může vlastivědné vyučování přispět k environmentální výchově a k myšlenkám a praxi místní Agendy 21.

Alena Matušková, publikováno 19.1.2005 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Úvod do studia chemie

Jedná se o první díl seriálu článku Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Článek obsahuje zadání kratší verze úlohy č. 1 a zadání širší verze úlohy č. 2 včetně uvedení správného řešení obou verzí.

RNDr. Svatava Janoušková PhD., publikováno 23.12.2010 14:12, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Svět knížek

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tematický blok "Svět knížek" podle alternativního programu Začít spolu je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii. Očekávané…

Markéta Kratochvílová, publikováno 13.6.2006 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Ekoškola

Ekoškola je flexibilní vzdělávací program Sdružení Tereza vhodný pro jakoukoli základní či střední školu. Cílem programu je posun teoretické výuky environmentální výchovy k praktickým činnostem zaměřeným na ekologizaci školy a ochranu a zlepšení životního…

Jitka Krbcová, publikováno 4.5.2007 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj

V roce 2005 OSN vyhásila Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, v roce 2008 vláda ČR přijala Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Článek se zamýšlí nad často diskutovanými vztahy mezi environmentální výchovou, vzděláváním pro udržitelný rozvoj a…

Danuše Kvasničková, publikováno 30.6.2010 10:28, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická škola dvouletá: ruční práce

Jako ukázku závěrečné teoretické zkoušky oboru vzdělání Praktická škola dvouletá poskytujeme téma z odborného předmětu ruční práce. Téma prověřuje znalosti žáků o vybavení polytechnické dílny.

Renata Votavová, publikováno 9.7.2014 9:39, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

51 — 60 z celkem 203
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»