kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 1817 (0,007 sekundy)
Články 1488
Diskuzní fórum 233
Digifolio 33
Blogy 28
Digitální učební materiály 18
AudioVideo 3

Učebnice anglického jazyka – zábava, nebo promarněná příležitost? Část 2.

Článek představuje druhou část textu, jehož ústředním tématem je analýza, která zjišťuje, jaké příležitosti poskytuje učebnice New English File (2005–2008) pro rozvoj vědomostí, schopností a postojů žáků v oblastech průřezových témat Výchova k myšlení v…

Zdeněk Hromádka, publikováno 29.11.2018 11:34, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Smysluplná škola - tvorba učebních osnov

Jaká má být formulace očekávaných výstupů? Jsou zadána nějaká kritéria výstupů? Co bychom měli dodržet při rozpracování učiva? Jakým způsobem smysluplně naplňovat průřezová témata?

Jan Korda, publikováno 12.10.2007 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Studentské volby se dotýkají většiny průřezových témat RVP

Článek se zabývá realizací projektu Studentské volby na školách, zejména jeho návaznosti na průřezová témata a klíčové kompetence. Dále v článku zmiňuji, jak lze tento projekt využít při výuce společenskovědních předmětů. Projekt Studentské volby je…

Filip Worm, publikováno 1.4.2014 9:36, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Plánování Multikulturní výchovy v ŠVP

Materiál shrnuje práci vzdělavatelů, učitelů a ředitelů škol, kteří se zabývají vývojem školních vzdělávacích programů. Obsahuje řadu praktických rad, jak včleňovat průřezové téma Multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů. Zároveň…

Hana Košťálová, publikováno 29.7.2004 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Průřezové téma OSV jako samostatný vyučovací předmět Já a My

Článek poskytuje inspiraci na rozpracování Osobnostní a sociální výchovy, dále zkušenosti z realizace OSV a ukázky vyučovacího bloku.

Eva Rybárová, publikováno 8.12.2006 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Průřezové téma Výchova demokratického občana ve školní praxi

Článek nabízí několik námětů, jak je možno začít pracovat s žákovským parlamentem. Je určen především pro ty, kteří chtějí na své škole vytvořit podmínky pro žákovskou participaci.

Marek Václavík, publikováno 23.11.2008 20:12, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Klíče, dobrovolníci, kontakty...

Lenka Černá byla jednou z vůdčích osob Evropského roku dobrovolnictví v České republice. Kromě toho je také krajskou kooridnátorkou a konzultantkou v rámci průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví projektu Klíče pro život. Jak se dívá na svoji činnost v rámci…

Martina Strašáková, publikováno 28.2.2012 18:04, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Jde to … aneb integrace v zájmovém vzdělávání v praxi

Jak probíhá pilotáž vzdělávací programu v průřezovém tématu „Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ z projektu „Klíče pro život“v keramickém kroužku DDM v Ústí nad Labem.

Danuše Netolická, publikováno 29.3.2012 21:49, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

K pojetí vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV

Autorka v příspěvku rozpracovává možné způsoby výuky chemie. Dále se věnuje průřezovým tématům a hodinové dotaci tohoto vzdělávacího předmětu. V závěru příspěvku jsou uvedeny užitečné odkazy pro výuku chemie.

Svatava Janoušková, publikováno 28.7.2005 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Multikulturalita není zaklínadlo

Mezi průřezovými tématy, kterým se věnuje vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, je i "multikulturalita". Téma módní i výbušné. Oč vlastně jde - nebo má jit?

Jiří Zajíc, publikováno 18.8.2011 12:26, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

71 — 80 z celkem 1817