kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 204 (0,002 sekundy)
Články 173
Digitální učební materiály 21

Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí

Článek představuje hlavní principy projektů Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita v mateřské škole. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje…

Barbora Vítová, BBA, publikováno 24.1.2019 10:07, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

EKO-KOM

Stránky společnosti Ekokom - manuál, jak třídit odpady pro školy, veřejnost i instituce. Součástí činnosti je vydávání elektronického zpravodaje.

Martin Klzo, publikováno 17.5.2010 14:45, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Ekologický kurz Ekologie v regionu

Základní náplní kurzu Ekologie v regionu jsou zejména praktické činnosti spojené s poznáváním brněnského regionu. Žáci mají možnost prakticky se seznámit s botanickými a zoologickými pozorováními, dále s chemickými rozbory vody a půdy, se sledováním terénu, prací…

VÚP Praha, publikováno 15.9.2008 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Závěrečná miniolympiáda II.

Prostřednictvím her a soutěží si děti ověří své znalosti a dovednosti, které získaly v jednotlivých měsíčních programech celoročního programu environmentálního vzdělávání.

Miroslava Strakatá, publikováno 12.8.2008 11:45, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Čištění studánek

Článek představuje úryvek z knihy Environmentální výchova v mateřské škole autorky Elišky Leblové. Ukázka přináší inspiraci pro práci učitelky mateřské školy v jarních měsících školního roku.

Eliška Leblová, publikováno 19.3.2012 9:10, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Bylinky pro zdraví

Příspěvek vychází z celoročního programu seznamujícího děti s živočišnou i rostlinnou přírodou. Ukazuje, jak lze vést děti k bližšímu poznání a využití různých druhů bylin.

Miroslava Strakatá, publikováno 12.8.2008 9:34, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Muzeum Českého krasu v Berouně

Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje…

Muzeum Českého krasu, publikováno 14.5.2009 9:41, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Škola pro udržitelný rozvoj – výzva všem

Příspěvek představuje mnohé aktivity a vydařené akce, které byly uskutečněny v rámci projektu Škola pro udržitelný rozvoj, jenž byl zaměřen na zlepšování životního prostředí. Stěžejní byla v tomto projektu spolupráce školy a obce. Článek se také zmiňuje o…

Hana Kühnlová, publikováno 14.5.2008 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Učíme se od předků – Stará řemesla

Ukázka projektové výuky vedoucí k netradičnímu a přitažlivému způsobu rozvoje profesionální orientace žáků s LMP prostřednictvím využití starých řemesel našich předků, konkrétních námětů a činností.

Vlasta Geryková, publikováno 8.10.2008 14:30, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Zkušenosti ZŠ Máj II České Budějovice s průřezovými tématy

Zpracování Osobnostní a sociální výchovy a Environmentální výchovy do soustavy projektů pro 1. a 2. stupeň ZŠ ve vazbě na rozvíjení klíčových kompetencí a týmovou práci učitelů.

Marie Nedvědová, publikováno 22.3.2007 0:00, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

81 — 90 z celkem 204