kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 1817 (0,007 sekundy)
Články 1488
Diskuzní fórum 233
Digifolio 33
Blogy 28
Digitální učební materiály 18
AudioVideo 3

Rozvojová spolupráce - pro a proti (integrace průřezového tématu VMEGS)

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné VMEGS. V…

Ondřej Nádvorník, publikováno 27.12.2006 0:00, zhlédnuto 8003×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Projekt ENVI GAME

Školní výuka průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo ni s využitím multimediálních i mobilních technologií.

Jiřina Svobodová, publikováno 6.5.2010 8:49, zhlédnuto 3984×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Učebnice anglického jazyka – zábava, nebo promarněná příležitost? Část 1.

Článek představuje první část textu, jehož ústředním tématem je analýza, která zjišťuje, jaké příležitosti poskytuje učebnice New English File (2005–2008) pro rozvoj vědomostí, schopností a postojů žáků v oblastech průřezových témat Výchova k myšlení v…

Zdeněk Hromádka, publikováno 27.11.2018 9:21, zhlédnuto 889×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Výchova demokratického občana – Paragraf 11/55

V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS materiál věnující se problematice průřezového tématu Výchova demokratického občana. Jeho součástí je rozbor průřezového tématu VDO, dále…

Aisis o.s., publikováno 19.11.2008 13:35, zhlédnuto 9977×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – I. část

První ze série článků k Výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech, který se zaobírá politickými a pedagogickými východisky tohoto průřezového tématu.

Eliška Walterová, publikováno 27.10.2005 0:00, zhlédnuto 10681×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - tematický okruh Globalizační a rozvojové procesy

Text představuje jednu z možností, jak do výuky zařadit tematický okruh Globalizační a rozvojové procesy, který tvoří část průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pro vybraná témata a k nim přiřazené cíle je pro inspiraci…

Regina Dlouhá, publikováno 19.4.2006 0:00, zhlédnuto 7626×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Environmentální výchova prostřednictvím hry

Školní výuka průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo ni s využitím multimediálních i mobilních technologií.

RNDr. Jiřina Svobodová, publikováno 17.3.2010 10:22, zhlédnuto 8175×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Představujeme o.s. Hestia

Seznamte se s občanským sdružením Hestia, které se již na podzim roku 2009 stalo dodavatelem vzdělávacích a organizačních služeb v průřezovém tématu Výchova k dobrovolnictví.

Jiří Tošner, publikováno 27.3.2011 23:15, zhlédnuto 2688×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Environmentální výchova – inspirace k realizaci průřezového tématu

Environmentální výchova umožňuje kromě tradičního frontálního způsobu výuky využití jiných výukových postupů. Při její realizaci lze využít zkušeností různých neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají.

Svatava Janoušková, publikováno 3.9.2004 0:00, zhlédnuto 7101×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Charakteristika ŠVP - příklady zpracování - začlenění průřezových témat

Ukázky zpracování doplněné krátkým komentářem.

VÚP, publikováno 22.9.2009 0:19, zhlédnuto 4114×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

81 — 90 z celkem 1817