kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 33 (0,002 sekundy)
Články 17
Digitální učební materiály 14
Digifolio 1

Geometrie, GeoGebra a potřeba přesnosti

Cílem článku je představit možnosti prostředí dynamické geometrie (konkrétně programu GeoGebra) na příkladu konstrukce kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Článek se zaměřuje na výhody dynamického prostředí a možnosti využití výpočetní techniky (včetně…

Antonín Jančařík, publikováno 19.4.2012 13:40, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

5.5.2 Vzdělávací obor - Výchova k občanství - doporučení

                                                                                                                                                                                               …

Skupina Průvodce upraveným RVP ZV, publikováno 25.2.2016 10:00

Využití dynamické geometrie při výuce v 9. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 9. ročníku ZŠ na jednom konkrétním příkladu z tematického celku Rovnice, Soustavy rovnic,…

Miroslava Huclová, publikováno 30.11.2011 8:46, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 8. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 8. ročníku ZŠ na jednom konkrétním příkladu z tematického celku Kruh, Kružnice. Článek…

Miroslava Huclová, publikováno 23.8.2011 11:06, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 6. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 6. ročníku ZŠ na dvou příkladech z učiva osová souměrnost a trojúhelník.

Miroslava Huclová, publikováno 24.2.2011 9:13, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Dynamický matematický software GeoGebra

Seznámení s programovým prostředím GeoGebry a popis základních vlastností tohoto programu.

Petr Švarc, publikováno 28.8.2008 10:58, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 7. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 7. ročníku ZŠ na třech příkladech z učiva středová souměrnost, rovnoběžník a shodnost…

Miroslava Huclová, publikováno 30.3.2011 13:16, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Možnosti využití GeoGebry při výuce matematiky

Cílem článku je seznámit čtenáře s bezplatným programem pro dynamickou geometrii v rovině GeoGebra. Součástí článku je seznámení s širokými možnostmi využití tohoto softwaru ve výuce a také zamyšlení nad výhodami a nevýhodami otevřených zdrojů v obecné rovině.

Tomáš Kopec, publikováno 6.5.2010 13:42, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití programu GeoGebra při výuce finanční gramotnosti

Příklad dobré praxe seznamuje čtenáře s konkrétní vyučovací hodinou, která proběhla v Gymnáziu Omská v Praze 10 – Vršovicích v rámci volitelného semináře Praktická matematika. Semináře se účastnili žáci třetího ročníku. Téma finanční gramotnost je zde…

Mgr. Libuše Šobrová, publikováno 9.1.2013 11:27, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití programu GEOGEBRA pro tvorbu interaktivních aplikací, které nemají s matematikou nic společného

Pro tvorbu interaktivních aplikaci je hojně využívána výuková aplikace GeoGebra. Tuto aplikaci i práci s ní již popisují články na tomto portálu. GeoGebra je vnímána jako nástroj pro matematiku, fyziku. Dovolte, abych se podíval na tento program a jeho využití ve výuce…

Jaroslav Zavadil, publikováno 14.7.2011 15:09, zhlédnuto ×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

1 — 10 z celkem 33
1 2 3 4 » »»