kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 1046 (0,002 sekundy)
Články 1046

Aplikace hudebního softwaru v hudební výchově

Tento článek se zabývá využitím virtuálních hudebních nástrojů a DAW aplikací nejen při výuce hudební výchovy na základní nebo střední škole, ale také při další práci učitelů hudební výchovy, jako je příprava hudebního materiálu či doprovodu k písním,…

Martin Vávra, publikováno 2.8.2011 16:29, zhlédnuto 9270×, 4 komentáře, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Tvůrčí hlediska hudebně poslechových aktivit

Příspěvek přibližuje některé problematické partie hudebně výchovné praxe související s kreativní stránkou hudebního poslechu.

Petr Drkula, publikováno 4.1.2010 9:27, zhlédnuto 5092×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Hudební nástroje v hodinách hudební výchovy

Žáci si během dvou hodin vytvoří přehled o druzích hudebních nástrojů, jejich základních vlastnostech a využití.

Veronika Čížkovská, publikováno 16.2.2007 0:00, zhlédnuto 25660×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání

Možnosti využití notačního programu Sibelius v hodinách hudebního vzdělávání (hudební výchova, hudební nauka, příprava učitele na vyučovací hodinu, notace, kompozice, hudební ukázky, pracovní listy...)

Jaroslav Musil, publikováno 8.2.2011 16:20, zhlédnuto 24597×, 3 komentáře, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Hudební vývoj dítěte v předškolním věku

Rodiče a veřejnost se často dotazují, v jakém věku začíná hudební vývoj dítěte a kdy je dobré začínat se systematickým hudebním vzděláváním – ať v různých hudebních kroužcích, nebo v základní umělecké škole. Málo se ví o tom, že hudební vývoj dítěte…

Marie Slavíková, publikováno 13.3.2012 8:27, zhlédnuto 11974×, hodnocení: Hodnocení: 4, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Didaktické hry v hudebních činnostech

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Program napomáhá dítěti rozvíjet myšlení, hudební schopnosti, podporuje dítě v osobitém projevu, hře s hudebním materiálem, v touze spoluvytvářet elementární hudební formy. Očekávané výstupy: obměňovat hudební prvky,…

Alžběta Palatinová, publikováno 1.3.2006 0:00, zhlédnuto 25796×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Postavení hudební výchovy v RVP ZV a její metodologická východiska

Autor se v příspěvku věnuje problematice postavení hudební výchovy v RVP ZV. Hudební výchova by měla plnit estetické, zábavné, terapeutické funkce. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vede žáka k porozumění…

Alexandros Charalambidis, publikováno 3.8.2004 0:00, zhlédnuto 11977×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Kompozice jako součást hudební výchovy

Příspěvek shrnuje základní teoretická východiska začlenění kompozice do oblasti hudební výchovy, která jsou v každé své vývojové etapě určována jak progresivními, tak i konzervativními koncepčními přístupy.

Petr Drkula, publikováno 10.8.2011 12:30, zhlédnuto 7258×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Hudební výchova 2009 – 6. webová konference

Webová konference katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Magdaléna Štaffová, publikováno 21.1.2010 14:21, zhlédnuto 2739×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Komplexnost hudební výchovy

Autor varuje před úplným potlačením jakékoliv domény hudební výchovy ve vzdělávacím procesu. Možné důsledky demonstruje na příkladu.

Alexandros Charalambidis, publikováno 7.9.2004 0:00, zhlédnuto 8432×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

1 — 10 z celkem 1046
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»