Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

 • Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů

  avatar clanek Tento článek má sloužit pro neslyšící pedagogy z českého prostředí jako inspirace pro výuku českého znakového jazyka. Materiálů pro výuku znakových jazyků není mnoho. Stále neexistují učebnice, které by zohledňovaly všechny potřebné složky výuky a komplexně vykládaly obsah gramatiky, slovní zásoby a dalších jazykových kompetencí. Pedagogové znakových jazyků jsou tak často odkázáni na různé materiály od svých kolegů, které si upravují pro své potřeby, nebo čerpají z informací a materiálů ze zahraničí. Tento článek má přinést inspiraci od kolegů ...

  Zobrazit celý příspěvek

 • 5 důvodů, proč nechat žákům vypnuté kamery

  avatar clanek Neustále vypnuté webkamery žáků během online výuky nemusí být na škodu, právě naopak. Můžeme tím předejít spoustě nežádoucích stavů i mnoha budoucím problémům.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nastavení informací o uživateli v profilu

  avatar blogpost Metodický portál vám bude sloužit lépe, když využijete přihlášení ke svému účtu. Vytvoření uživatelského účtu i přihlášení najdete vpravo nahoře v bílé hlavičce portálu. Po přihlášení na stejném místě uvidíte svého avatara (profilový obrázek). Klepnutím na avatara se dostanete do své osobní stránky. Jde o váš soukromý virtuální školní kabinet a právě tam si také můžete vyladit svůj uživatelský profil. Uživatelský profil má každý uživatel Metodického portálu, je to něco jako vizitka. Některé údaje pomohou ostatním lépe vás poznat, některé způsob...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Kameny vypráví

  avatar clanek Obrázky na kamenech, které mohou být paralelní aktivitou k aktuální celorepublikové facebookové akci Kamínky, startují motivaci ke čtení, vyprávění příběhů a tvoření nových pohádek. Pomocí her s kamennými obrázky si mohou děti v přírodě i v mateřské škole rozvíjet slovní zásobu a tvoření rozvinutých vět. Všechny aktivity lze s dětmi absolvovat jak ve venkovním prostředí (zahrada, les), tak i uvnitř ve třídě. Děti pomocí dramatických činností oživují svět neživé přírody kamenů. Aktivity slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, jemné i hrubé mot...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Hodina s mistrem Janem Husem

  avatar material Žáci se s mistrem Janem Husem seznamují prostřednictvím krátkých filmů vzniklých k výročí 2015 a ukázky hry České nebe. Jeho osobnost reflektují skrze dopis „Johanky z Arku“ a také přemýšlením a diskuzí nad četností a formou vztahování se k Husově odkazu v průběhu uplynulých dvou staletí včetně současnosti. Informace vyhledávají a třídí sami nebo ve skupinkách.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nej... z měsíce prosince

  avatar blogpost Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Jak poskytovatelé MOOC kurzů reagovali na pandemii

  avatar clanek Zpráva o reakcích největších platforem MOOC kurzů na mimořádnou situaci vyvolanou pandemií se zvláštním zřetelem na Čínu.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Historická doplňovačka – profil

  avatar clanek Námět do výuky dějepisu, rozvíjející čtenářskou a digitální gramotnost. Žák získá základní informace o počátcích přemyslovských Čech, že vyhledá informace z dostupných informačních zdrojů. Je schopen definovat zdroj svých informací a posoudit jejich relevanci a spolehlivost. Pokud je informace doplněna chybně, je učitelem veden k správnému řešení, ideálně dle zásad formativního hodnocení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářsko...

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio.
Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

 

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Asertivita učitele

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější články Další články

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.