• Čtení (nejen) na prázdniny

  avatar blogpost          Ta dvoudílná publikace vyšla poprvé v roce 1997, opakovaně pak s odstupem dvaceti let  loni. Obě vydání – z roku 1997 i 2017 – mají za titulní stranou pod emblémem prezidenta republiky vepsaná slova Václava Havla s vročením: v Praze 22. října 1996:          Hledat poučení v minulosti je v českých zemích rozšířeným zvykem. Bohužel se tak často děje bez skutečné znalosti historie, což zvláště platí o minulosti zcela blízké, době první Československé republiky. Mám před sebou rukopis knihy, která se pokouší především na základě pramenných...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nej… z měsíce května

  avatar blogpost Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nebe, peklo, ráj – vyjmenovaná slova

  avatar material Materiál je možné zvětšit na formát A3, vytisknout na bílé papíry (doporučuji papíry větší gramáže, aby tisk neprosvítal a hra byla pevnější) a podle čar složit skládačku "Nebe, peklo, ráj". Pomůcka po složení slouží při výuce českého jazyka ve 3. ročníku základní školy při procvičování a upevňování učiva "vyjmenovaná slova". Hraje se jako klasická hra "Nebe, peklo, ráj", kde pravidlem je určit, jaké i, í, y, ý chybí ve vybraném slově. Správnou odpověď pak hráč najde po odklopení příslušného políčka. Materiál obs...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Téma měsíce – žáci s PPO nyní skládají jednotné závěrečné zkoušky

  avatar portfolio Od školního roku 2015–2016 je závěrečná zkouška v tzv. učebních oborech ve školách uskutečňována podle jednotného zadání pro každý obor vzdělání. 

  Zobrazit celý příspěvek

 • Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (4. část a závěr)

  avatar clanek Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje počet dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol a PAS jsou navíc z hlediska edukačního procesu nejobtížněji uchopitelné a průběh vzdělávacího procesu bývá často nepředvídatelný a nejistý, je věnován tento seriál tomuto tématu.

  Zobrazit celý příspěvek

 • O Tam a Cam

  avatar material Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

  Zobrazit celý příspěvek

 • ONLINE SETKÁNÍ: S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek

  avatar audiovideo Cílem setkání bylo pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné, resp. zvýšit kompetence učitelů v rozvoji předškoláků v oblastech sluchového a zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky a systematické přípravě dětí na vstup do ZŠ. Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. Podrobnosti k setkání včetně odkazů a prezentace lektorky nabízíme v modulu Digifolio: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14302

  Zobrazit celý příspěvek

 • Taxonomie a demografický model podle spirálového kurikula ve vyšších ročnících gymnázia

  avatar clanek Článek je zařazený do seriálu Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. Geografické téma demografického modelu je v tomto textu rozvinuto ze základního vzdělávání do gymnaziálního vzdělávání. Rozvíjí koncept spirálového kurikula a SOLO taxonomie o obsahovou dimenzi (Malthusova teorie).

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2017/2018:

Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Setkání je zaměřeno na analýzu chování, které je pedagogickým personálem vnímáno jako problémové. Mapování a identifikaci motivace žáka k nestandardním projevům. Vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování. Algoritmy řešení – prevence, krizový plán, odměnový systém, práce s rodinou, spolupráce se školským poradenským zařízením. Lektor: Mgr. et Bc. Julius Bittmann.

Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované

Hlavním cílem výuky angličtiny je příprava zdatného uživatele jazyka, tedy člověka schopného se domluvit v cizím prostředí za pomoci angličtiny. Přesto se zdá, že komunikační kompetence se v hodinách angličtiny rodí jen obtížně. Proč je tomu tak? Jak na tento problém? Co jej způsobuje a jak se s nedostatkem komunikace vypořádat? Jsou hodiny konverzace tím nejlepším řešením? Jak žáky zaujmout? Odpovědi nám pomáhala hledat Mgr. Sylvie Doláková.

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Žáků s poruchou autistického spektra v individuální integraci na běžných školách stále přibývá. V praxi se v mnoha případech setkáváme s obavami a mýty, které se s autismem často pojí. Co může škola udělat, aby byla integrace úspěšná? Jak by se měl na vstup takového dítěte do třídy připravit pedagog? Je třeba v každém případě nadstandardně pracovat s kolektivem spolužáků a jejich rodiči? Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová.

Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky

V rámci setkání jsme se věnovali formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny - jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje nebo jaké můžeme využít techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku. Lektoři: Vítek Hrbáček a Petr Bureš – CEDU (Centrum pro demokratické učení).

Autorské právo ve vzdělávání – co je nového?

Setkání se bude zabýval aktuální právní úpravou v oblasti autorského práva a souvisejícími odvětvími. Nejprve představilo obecné zákonitosti, a zaměřilo se na novinky, které přinesla loňská novela autorského zákona. Byly představeny změny, které umožňují udělování licencí kolektivním správcem pro užívání autorských děl ve vzdělávání. Součástí byly praktické tipy, jak správně a nejjednodušeji postupovat, aby veškeré užívání autorských děl proběhlo v souladu se zákonem. Lektorka: Lucie Straková.

Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Fenomén Khanovy školy jistě není českým učitelům neznámý. Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídly pohled do zákulisí tohoto volně dostupného projektu a přidají i pár užitečných rad pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ. Co je Khanova škola a Khan Academy, kam směřují a jak je může využít český učitel a jeho student? Jak se mohou studenti učit tím, že překládají výukové video? Vyzkoušený hardware a software pro tvorbu vlastních výukových videí?

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

 • Čtení (nejen) na prázdniny
  Alžběta Peutelschmiedová, 17.06.2018

  Ta dvoudílná publikace vyšla poprvé v roce 1997, opakovaně pak s odstupem dvaceti let loni. Obě vydání – z roku 1997 i 2017 – mají za titulní stranou pod emblémem prezide...

 • Komentář k článku Škola jako místo pro práci
  E Kocourek, 16.06.2018

  Děkuji, pane Tišl, za velice zajímavou odpověď. Budu vděčný, když některé aspekty rozvedete. "Třída jako místo pro práci na různých typech projektů" -- A nebojíte se ztráty času nu...

 • Interaktivní programy o Bibli
  Skupina Interaktivní dílny série Duchovní dědictví, 15.06.2018

  ...

 • Staleté kořeny
  Skupina Interaktivní dílny série Duchovní dědictví, 15.06.2018

  České studny z. s., KAM, Hope4kids pro Vás připravili interaktivní vzdělávací program k 100. výročí založení Československé republiky v roce 2018. Staleté kořeny (pro 7.-9. ročník)...

 • Komentář k článku Naštvaní ptáci ve 4. třídě

  Ano, hry Angry Birds nejsou příliš vhodné pro výuku dětí - existuje jen málo logických úkolů, matematika a gramatika. Za tímto účelem jsou vhodnější hry Friv s více hádankami a uži...

 • Komentář k článku Škola jako místo pro práci
  Petr Tišl, 15.06.2018

  Vážený pane Kocourku. Kdybch uvedený obnos peněz měl. Vybudoval bych třídu inspirovanou FCL v tom smyslu, že by byla především místem pro práci na různých typech projektů. Předevší...

 • Nej… z měsíce května
  Ivo Krobot, 15.06.2018

  Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen....

 • Komentář k článku Škola jako místo pro práci
  Petra Boháčková, 15.06.2018

  Musím říct, pane Kocourku, že já mám o šílencích víceméně jasno. ...

 • Komentář k článku Škola jako místo pro práci
  E Kocourek, 14.06.2018

  Tak určitě, je dobře, že FCL existuje. Jednou za čas tam můžete vyvézt vědátory - třeba pak dají "doma" pokoj. Každopádně jedno FCL v Evropě bohatě stačí. Hypotetický dotaz na pana...

 • Téma měsíce – žáci s PPO nyní skládají jednotné závěrečné zkoušky
  Skupina Společné vzdělávání, 14.06.2018

  Od školního roku 2015–2016 je závěrečná zkouška v tzv. učebních oborech ve školách uskutečňována podle jednotného zadání pro každý obor vzdělání. ...

 • ONLINE SETKÁNÍ: S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek
  Jiří Hájek, 14.06.2018

  Cílem setkání bylo pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné, resp. zvýšit kompetence učitelů v rozvoji předškoláků v oblastech sluchového a zrakového vní...

 • Komentář k článku Škola jako místo pro práci
  Petr Tišl, 14.06.2018

  Taky mě mrzí, že jsem se nemohl setkání zúčastnit. Dokonce jsem dostal i pozvánku, ale znáte to, cestování učitelů po akcích v tomto hektikckém období má svá omezení. O to více, že...

 • Online setkání: S PŘEDŠKOLÁKY TEMATICKY - OBLEČENÍ, NÁBYTEK
  Skupina Metodický portál RVP.CZ, NÚV, 13.06.2018

  Online setkání se konalo ve středu 13. 6. 2018. Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezenta...

 • Čtenářská gramotnost
  Skupina Čtenářská gramotnost, 13.06.2018

  Podpora práce učitelů (PPUČ) Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání >> více o projektu...

 • Komentář k článku Boti v roli výukových asistentů
  Bořivoj Brdička, 13.06.2018

  To všechno je samozřejmě pr...

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.