Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

 • Meandry – mizející tvary

  avatar material Materiál podporuje výuku tématu hydrosféra. Zaměřuje se na přirozené vytváření říčních zákrut, z nichž se vytvářejí meandry. Jedná se o celkem aktuální téma, protože nepřirozený stav vodních toků (zejména jejich napřimování) je považován za jednu z příčin rychlého odtoku vody z krajiny a má svůj vliv i na zrychlení průběhu povodňových situací. Žáci jsou vedeni k jednoduché úvaze nad možností výpočtu stupně meandrovitosti, využívají mapový portál k vyhledávání předem nastíněné situace a aktivitu aplikují na vlastních příkladech. Práce probíhá ve...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Systémové změny podle Kevina Starra

  avatar clanek Informace o činnosti šéfa Mulago Foundation a teoretika systémových změn, který se snaží definovat podmínky jejich úspěšné realizace.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Online setkání: Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS

  avatar audiovideo - odlišnosti a specifika v chování a komunikaci dětí, žáků a studentů s PAS - možnosti rozvoje emočních, komunikačních a sociálních dovedností těchto žáků ve škole - techniky práce s kolektivem spolužáků jako prevence šikany a podpora zapojení žáka s PAS do kolektivu; vysvětlení výjimek, výhod, podpůrných opatření - spolupráce s rodiči žáka s PAS a rodiči spolužáků Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová Podrobnosti k webináři včetně prezentace lektora: https://webinare.rvp.cz/webinar/544

  Zobrazit celý příspěvek

 • Revidované RVP ZV v oblasti ICT

  MŠMT zveřejňuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2021.

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č....

  Zobrazit celý příspěvek

 • Prostředí a vybavení MŠ a ZŠ pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení dětí a žáků

  avatar clanek Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze vzdělávání

  Z obsahu:

  - EDUin: Příprava českých učitelů musí reagovat na měnící se cíle vzdělávání
  - Pavel Bobek: Ani minuta nesmí přijít nazmar. Explicitní hodina, díl první – úvodní část hodiny
  - Jitka Kunčarová: Čtyři oblasti sebereflexe práce učitele pro zlepšení výuky
  - EDUcast: O wellbeingu s Lenkou Felcmanovou

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nástroje pro rozvoj vědecké gramotnosti: kvalitativní studentský výzkum na střední škole (1. část)

  avatar clanek Příspěvek se zaměřuje na nástroje, které může učitel se svými studenty na střední škole používat k tomu, aby efektivně prováděli kvalitativní výzkum. Konkrétně se zaměřuje na nástroje pro práci s rozhovory a videem. Nabízí aplikace pro přepis a kódování rozhovorů nebo videa. Cílem příspěvku je dát učiteli k dispozici přehled aplikací, které může použít pro rozvoj odborného bádání u svých studentů.

  Zobrazit celý příspěvek

 • EMA vám pomůže vyhledat zajímavé příspěvky do výuky

  Katalog EMA vám pomůže vyhledat volně dostupné materiály do výuky nebo inspirativní články na webech partnerů. Výběr je bohatý – 38 000 materiálů!

  Využijte vyhledávací pole a zúžení výsledků podle stupně vzdělávání nebo podle typu materiálu.

  Zobrazit celý příspěvek

Zveme vás na webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech i videozáznamy proběhlých webinářů najdete v modulu Webináře.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

 

Výběr z modulu Burza

Video týdne

Online setkání: Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na portáluRSS

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.