Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

 • Společně to dokážeme (7. díl) – „To je moje tělo“

  avatar clanek Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Revidované RVP ZV v oblasti ICT

  MŠMT zveřejňuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2021.

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č…

  Zobrazit celý příspěvek

 • Jíme zdravě a s chutí – pracovní sešit pro žáky 1.–3. ročníků ZŠ

  avatar material Jedná se o pracovní sešit, který vznikl jako praktická pomůcka k výukovému programu „Jíme zdravě a s chutí“. Téma zdravé výživy a prevence před onemocněními, která z jejího nedodržování plynou, tak pokrývá věkové skupiny mladších i starších dětí. Pracovním sešitem, v němž uvedené úkoly obsah programu „Jíme zdravě a s chutí“ procvičují a doplňují, provázejí děti Honzík a Eva, kteří jednotlivé úkoly uvádějí. Postupně proberou tři témata: Odkud potraviny pocházejí, Co potřebujeme jíst a pít, abychom byli zdraví a Jak s potravinami bezpečně zacháze…

  Zobrazit celý příspěvek

 • Langoš (videorecept)

  avatar material Pomůcka je určena pro obory kuchař a gastronomie se zaměřením na obor kuchař, předmět technologie a praktická výuka, téma videorecept. Jejím autorem je Lubomír Javůrek a Lubomír Vanek. Video ukazuje názorně a krok po kroku přípravu langošů.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Otevíráme ZOO!

  avatar clanek Aktivita se snaží zpestřit výuku vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na prvním stupni ZŠ. Propojuje Tělesnou výchovu s tématem zvířata v zoologické zahradě. Cílem aktivity je intenzivně zapojit mladší žáky do výuky tělesné výchovy a připomenout jim prvky zdravého životního stylu. Aktivita propojuje digitální prostředí s reálným a je využitelná i v distanční výuce. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitáln…

  Zobrazit celý příspěvek

 • Dotazy k revizím RVP v oblasti ICT

  Hledáte informace či konkrétní dotazy a odpovědi k problematice revizí RVP v oblasti ICT?

  V našem Konzultačním centru shromažďujeme dotazy na toto téma, na které reagují formou garantovaných odpovědí odborníci na danou problematiku.

  Vyhledejte si i Vy odpověď na to, co Vás ohledně revizí RVP v oblasti ICT zajímá…

  Zobrazit celý příspěvek

 • Společně to dokážeme (6. díl) – „Postavíme Čínskou zeď“

  avatar clanek Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Netradiční (distanční) olympijské hry

  avatar clanek Aktivita se snaží o zpestření a zatraktivnění výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Využívá k tomu motivaci olympijských her a digitální nástroje. Cílem je vzbudit u žáků větší zájem o pohyb (sport) a zapojit je zábavnou formou do vytváření vlastních pohybových soutěží, výzev a dalších nápadů. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedago…

  Zobrazit celý příspěvek

Zveme vás na webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech i videozáznamy proběhlých webinářů najdete v modulu Webináře.

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2020/2021:

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

Také přemýšlíte o tom, jak pro matematiku získat děti, které s ní tak trochu bojují? Jak rozvíjet u dětí matematické a logické myšlení zábavnou formou? Lektorka: Štěpánka Baierlová.

Psychohygiena rodiče pro 21. století

Letošní školní rok byl náročný nejen pro učitele a žáky, ale také pro rodiče. Jak se vyhnout stresovým situacím? Jak pracovat s relaxačními metodami? Lektor: Mgr. Roman Pešek.

Prevence a řešení problémového chování ve škole

Setkání se zaměřilo na obvyklé příčiny a spouštěče problémového chování u žáků základní školy (porucha autistického spektra, porucha chování, ADHD, intaktní jedinci). Také jsme se věnovali prevenci afektů a možnostem jejich krizového řešení. Lektor: Mgr. et Bc. Julius Bittmann.

Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

Představili jsme si postupy, jak rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní třídě, jak je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky. Součástí webináře bylo i představení konkrétních výukových metod, které respektují odlišné potřeby žáků a využívají diferencovaný přístup v řízení učebních činností žáků. Lektor: Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

Stěžejní část webináře tvořily praktické zkušenosti při práci s dětmi s ADHD, a to jak z pohledu pedagoga, tak i terapeuta a rodiče, ale i dítěte. Lektorka: Mgr. Jana Divoká.

Hodnocení v předškolním vzdělávání

Proč používat formativní hodnocení v mateřské škole a co tím dítě získá? Co potřebuje umět a znát učitel v mateřské škole, aby dokázal efektivně uplatňovat principy a techniky formativního hodnocení? Jak poskytovat dětem srozumitelnou zpětnou vazbu? Umíme vést děti k vzájemnému učení a sebehodnocení? Lektorky: Mgr. Alena Kroupová, Mgr. Jana Smolková.

Výběr z modulu Burza

Video týdne

Online setkání: Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na portáluRSS

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.