• Metoda Batti Strauss

  avatar clanek Příspěvek seznamuje čtenáře s metodou Batti Strauss, která je nazývaná jako metoda aktivního poslouchání hudby. Tato metoda spojuje různé formy aktivit: poslouchání hudby, hru na hudebních nástrojích, tanec, zpěv s užitím prvků pantomimy, prvky dramatické výchovy či výtvarné činnosti.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Český jazyk – interaktivní procvičování vyjmenovaných slov po V

  avatar material Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po V. Žáci doplňují do textu y, ý, i, í správným kliknutím na označené klávesnici. Pokud kliknou na správnou klávesnici, klávesnice se zabarví zeleně. Při chybném označení se zabarví červeně.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Online setkání: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II.

  avatar portfolio Online setkání se konalo ve čtvrtek 6. 12. 2018.   Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze.  Těšte se na zajímavá témata!

  Zobrazit celý příspěvek

 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – nouzové přežití

  avatar clanek Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci....

  Zobrazit celý příspěvek

 • Italská gramatika IV – postavení osobních zájmen, ci a ne ve větě

  avatar material Tato kapitola se zabývá postavením osobních zájmen, jakož i slovíček ci a ne v italské větě.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Využití mobilních zařízení na táboře

  avatar clanek Mobilní zařízení se v dnešní době dostávají do popředí a mladí „táborníci“ s nimi umí neuvěřitelné věci. Mobilní zařízení však lze využít i prospěšně. V tomto příspěvku nalezneme „ochutnávku“ aplikací, které jsou na táboře využitelné.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nemáme rádi agresi, preferujeme přátelství

  avatar clanek Článek se zabývá agresivním chováním u předškolních dětí. Jeho hlavní část přináší nápady na aktivity, které napomáhají k prevenci agresivity u dětí, k rozvíjení jejich vzájemných pozitivních vztahů, k rozvíjení sociálních dovedností u dětí, k rozvoji dovednosti ventilovat vztek, agresi žádoucím způsobem.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Životní cyklus motolice jaterní

  avatar material Materiál je doplňkovou aktivitou zaměřenou na vývojový cyklus motolic. Kromě běžného „biologického“ cíle se zaměřuje na uvědomění si délky a složitosti procesu, který vedl k rozklíčování jejich života. Začíná se diskusí o správnosti či nesprávnosti tvrzení o ploštěncích, dále je vhodné pokračovat ve dvojicích či malých skupinkách. Žáci porovnávají dodaný text (mohou ho dostat pouze jeden do skupiny) s obrázkem vývojového cyklu a informace do něj doplňují.

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio.
Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

 

Výběr z modulu burza

Video týdne

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – Mgr. Petr Vysuček

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější články Další články

Nejnovější DUM Další DUM

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.