• Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

  avatar portfolio Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy. Návrhy cílů, dílčích výstupů a učiva jsou pouze doporučené. Je na ...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Návyková angličtina

  avatar blogpost Ve škole jsme s žáky probírali prezentace. Jaké vybrat v ICT téma? Klasikou je téma hardware, software či jiné téma z oblasti ICT. Sem také spadá dost opomíjená část: mobilní telefony. Téměř každý žák má chytrý mobilní telefon, který používá. Nejčastěji zřejmě k chatování, smskování, hraní her, prohlížení sociálních sítí či jiných skupin, ale jen málo z nich napadne, aby ho používal k podpoře výuky.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Egypt

  avatar clanek Základem je text, který se zabývá širšími kulturními, dějepisnými a filozofickými souvislostmi.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Doplň komiks

  avatar material Materiál je možné vytisknout na bílé papíry a žáci samostatně, ve dvojicích či ve skupinách doplňují vhodný text do komiksových bublin. V další části materiálu naopak žáci doplňují ilustrace k vyplněným komiksovým bublinám.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě? – 4. díl

  avatar clanek Příspěvek nabízí poutavé aktivity, které rozvíjí předmatematické dovednosti předškoláků s využitím sněhových koulí či šišek, postav samotných dětí, přírodnin, geometrických tvarů i pěnových kostek.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Sitno

  avatar material Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Jak na výročí aneb propojujeme historické a občanské vzdělávání

  avatar clanek Článek představuje zajímavé zamyšlení nad potenciálem výuky historických výročí, zároveň poukazuje na některé praktické aktivity s nimi spojené.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Portugalština – podobná portugalská a španělská slovní zásoba

  avatar material Učební materiál se zaměřuje na podobnosti v portugalské a španělské slovní zásobě, které způsobují u studentů časté chyby. Soubor obsahuje přehled několika portugalsko-španělských příkladů s českým překladem a dvě cvičení na dané téma.

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2017/2018:

Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Setkání je zaměřeno na analýzu chování, které je pedagogickým personálem vnímáno jako problémové. Mapování a identifikaci motivace žáka k nestandardním projevům. Vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování. Algoritmy řešení – prevence, krizový plán, odměnový systém, práce s rodinou, spolupráce se školským poradenským zařízením. Lektor: Mgr. et Bc. Julius Bittmann.

Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované

Hlavním cílem výuky angličtiny je příprava zdatného uživatele jazyka, tedy člověka schopného se domluvit v cizím prostředí za pomoci angličtiny. Přesto se zdá, že komunikační kompetence se v hodinách angličtiny rodí jen obtížně. Proč je tomu tak? Jak na tento problém? Co jej způsobuje a jak se s nedostatkem komunikace vypořádat? Jsou hodiny konverzace tím nejlepším řešením? Jak žáky zaujmout? Odpovědi nám pomáhala hledat Mgr. Sylvie Doláková.

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Žáků s poruchou autistického spektra v individuální integraci na běžných školách stále přibývá. V praxi se v mnoha případech setkáváme s obavami a mýty, které se s autismem často pojí. Co může škola udělat, aby byla integrace úspěšná? Jak by se měl na vstup takového dítěte do třídy připravit pedagog? Je třeba v každém případě nadstandardně pracovat s kolektivem spolužáků a jejich rodiči? Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová.

Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky

V rámci setkání jsme se věnovali formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny - jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje nebo jaké můžeme využít techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku. Lektoři: Vítek Hrbáček a Petr Bureš – CEDU (Centrum pro demokratické učení).

Autorské právo ve vzdělávání – co je nového?

Setkání se bude zabýval aktuální právní úpravou v oblasti autorského práva a souvisejícími odvětvími. Nejprve představilo obecné zákonitosti, a zaměřilo se na novinky, které přinesla loňská novela autorského zákona. Byly představeny změny, které umožňují udělování licencí kolektivním správcem pro užívání autorských děl ve vzdělávání. Součástí byly praktické tipy, jak správně a nejjednodušeji postupovat, aby veškeré užívání autorských děl proběhlo v souladu se zákonem. Lektorka: Lucie Straková.

Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Fenomén Khanovy školy jistě není českým učitelům neznámý. Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídly pohled do zákulisí tohoto volně dostupného projektu a přidají i pár užitečných rad pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ. Co je Khanova škola a Khan Academy, kam směřují a jak je může využít český učitel a jeho student? Jak se mohou studenti učit tím, že překládají výukové video? Vyzkoušený hardware a software pro tvorbu vlastních výukových videí?

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

 • Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Tato příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a široké veřejnosti. Je zde podrobně vysvětleno správné určení místa, při nahlášení mimořádné události na linky tísňového volání....

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Druhé, upravené a rozšířené vydání z roku 2003. Tato metodika je základní a výchozí příručka, vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člo...

 • Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy...

 • Hasičské myši učí děti
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Vážené paní učitelky a páni učitelé, příslušníci oddělení zjišťování příčin vzniku požárů MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s učitelkou zákla...

 • Šoty Hasiči varují!
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Krátké animované šoty "Hasiči varují!" jsou zaměřené na požární prevenci v domácnostech, kde může vzniknout požár kdykoliv a velice snadno. Filmové šoty pro MV-generální ředitelstv...

 • Příručka Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Příručka Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR byla vydána jako jednorázová publikace, určená pro učitele středních škol k výuce tematiky ochrany člověka za běžných ...

 • Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných – čtyřleté gymnaziální vzdělávání
  Skupina OČMU, 21.06.2018

  Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků gymnázia včetně očekávaných vý...

 • Gramotnosti.pro léto – letní škola
  Skupina PPUČ, 21.06.2018

  Cílem letní školy PPUČ je pěknou akcí a atraktivním programem poděkovat učitelům za dosavadní práci a naladit je na další pokračování....

 • Chci používat ve svém předmětu technologie?
  Michala Podrázká, 20.06.2018

  Každý učitel si občas klade otázky. Začínají často slovy proč, jak, co nebo kde. Například: Proč zavádět do svého předmětu digitální technologie? Jak s nimi začít? Co dělat? Kde hl...

 • Komentář k učebnímu materiálu Cestujeme po Evropě - Rakousko
  Jana Kneřová, 20.06.2018

  Oceňuji propojení napříč předměty a zaměření na práci v týmech....

 • Návyková angličtina
  Michala Podrázká, 19.06.2018

  Ve škole jsme s žáky probírali prezentace. Jaké vybrat v ICT téma? Klasikou je téma hardware, software či jiné téma z oblasti ICT. Sem také spadá dost opomíjená část: mobilní telef...

 • Staleté kořeny
  Skupina Interaktivní dílny série Duchovní dědictví, 18.06.2018

  České studny z. s., KAM, Hope4kids pro Vás připravily interaktivní vzdělávací program k 100. výročí založení Československé republiky v roce 2018. Staleté kořeny (pro 7.-9. ročník)...

 • Čtení (nejen) na prázdniny
  Alžběta Peutelschmiedová, 17.06.2018

  Ta dvoudílná publikace vyšla poprvé v roce 1997, opakovaně pak s odstupem dvaceti let loni. Obě vydání – z roku 1997 i 2017 – mají za titulní stranou pod emblémem prezide...

 • Komentář k článku Škola jako místo pro práci
  E Kocourek, 16.06.2018

  Děkuji, pane Tišl, za velice zajímavou odpověď. Budu vděčný, když některé aspekty rozvedete. "Třída jako místo pro práci na různých typech projektů" -- A nebojíte se ztráty času nu...

 • Interaktivní programy o Bibli
  Skupina Interaktivní dílny série Duchovní dědictví, 15.06.2018

  ...

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.