Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

 • Digitální kompetence – jak ji nejlépe rozvíjet ve výuce cizích jazyků?

  avatar clanek Zavádění technologií v cizím jazyce lze využít především pro rozvoj digitální kompetence, k podpoře kreativity a flexibility ve výuce. Nyní je k dispozici nepřeberné množství aplikací, online platforem nebo online prostředí pro realizaci výuky. Článek se zastavuje u několika aplikací a webinářů, které jsou pro cizí jazyky k dispozici.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Slavíme svátky

  avatar material Příspěvek Slavíme svátky tvoří integrovaný celek, který v rámci školního roku systematicky časově koordinoval oborovou tematiku týkající se vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, oblasti Člověk a jeho svět a částečně také oboru Matematika a její aplikace pro 3. ročník základní školy. Materiál je vhodný také pro opakování učiva ve 4. ročníku. Tematiku slavení svátků předkládáme učitelům pro inspiraci. Cílem textů je především podpořit žákovské učení, pomoci pochopit, proč se slaví určité významné dny, případně se dodržují lidové zvyky ...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Jarní Wikivšem – velká výzva nejen do online výuky

  avatar clanek Napsat 30 článků na Wikipedii za pouhých 40 dní se může jevit jako nedosažitelný cíl. Ne však ve chvíli, kdy se do této výzvy zapojíme s našimi žáky.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Zobrazit celý příspěvek

 • Proměny

  avatar material Co má motýl společného s housenkou? Víš, že je od sebe dělí jen kratičký krůček? O to je však tajemnější. Pojď prozkoumat jeden z velkých tajů přírody. Obsah příspěvku je garantován kolektivem autorů a spoluautorů PIPASIK.CZ, kteří souhlasí s jeho zveřejněním na Metodickém portálu RVP.CZ. U materiálu neproběhla jazyková korektura, neobsahuje povinné zápatí a je vložen v needitovatel­né formě.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Revidované RVP ZV v oblasti ICT

  MŠMT zveřejňuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2021.

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č....

  Zobrazit celý příspěvek

 • Dezinformace na Facebooku se nedají zastavit

  avatar clanek Zpráva o aktuálním vývoji situace ve věci blokování nevhodného obsahu na Facebooku na základě zjištění vyplývajících z rozhovorů redaktorky MIT Technology Review Karen Hao s šéfem skupiny strojového učení FB Joaquininem Quiñonero Candelou.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Online setkání: Žák s PDA v běžné třídě

  avatar audiovideo Patologické vyhýbání se jakýmkoli požadavkům (Pathological demand Avoidance – PDA) nám z hlediska četnosti výskytu diagnózy u žáků s PAS na běžné základní škole stále více vstupuje do pole působnosti. Metodologická a terapeutická opatření jsou, vzhledem k překotnému vývoji této nové diagnózy, zatím spíše nejasná, vágně definovaná a nelze se o ně v prostředí školy, domova či terapie příliš opřít. Pokusíme se proto nahlédnout na PDA z potenciálně funkčních hledisek a nabídnout co možná nejvíce efektivní postupy. Lektor Mgr. et Bc. Julius Bittmann...

  Zobrazit celý příspěvek

Zveme vás na webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech i videozáznamy proběhlých webinářů najdete v modulu Webináře.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

 

Výběr z modulu Burza

Video týdne

Online setkání: Pan Kamínek a paní Větvička

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na portáluRSS

Nejnovější DUM Další DUM

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.