• Demografie v souvislostech I.

  avatar material Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při výkladu o základních termínech a teoriích o vývoji světové populace. Prakticky se naučí vypočítat a alespoň částečně interpretovat index stáří populace na modelových příkladech několika států, které zároveň přiřazují do fází demografické revoluce. Je vhodné pracovat v menších skupinkách dle potřeb a pokynů učitele.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Může pomoci úprava typografie žákovi s dyslexií na cestě ke čtenářské gramotnosti?

  avatar clanek Dyslexie je postižení, které při prvním pohledu na člověka není vidět, a které ho provází celým životem. To mnohdy znesnadňuje porozumění okolí tomu, že kolega v zaměstnání nebo žák nenaplňuje očekávání svého okolí. Je důležité vědět, proč to tak je, a že s tím i my, učitelé můžeme pracovat. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost ...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze vzdělávání

  Z obsahu:

  - Nový způsob výuky informatiky nemá děti učit Word a Excel, ale programování a stavění robotů. Učitelé se ho ale bojí
  - Ema Wiesnerová: Nejlepší pedagog: Odpor k matematice vzbuzujeme od základní školy
  - Petra Dočkalová: Sebekontrola: Učit se učit, učit se myslet
  - Robert Čapek: Statečné srdce

  Zobrazit celý příspěvek

 • Metoda Batti Strauss

  avatar clanek Příspěvek seznamuje čtenáře s metodou Batti Strauss, která je nazývaná jako metoda aktivního poslouchání hudby. Tato metoda spojuje různé formy aktivit: poslouchání hudby, hru na hudebních nástrojích, tanec, zpěv s užitím prvků pantomimy, prvky dramatické výchovy či výtvarné činnosti.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Český jazyk – interaktivní procvičování vyjmenovaných slov po V

  avatar material Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po V. Žáci doplňují do textu y, ý, i, í správným kliknutím na označené klávesnici. Pokud kliknou na správnou klávesnici, klávesnice se zabarví zeleně. Při chybném označení se zabarví červeně.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Online setkání: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II.

  avatar portfolio Online setkání se konalo ve čtvrtek 6. 12. 2018.   Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze.  Těšte se na zajímavá témata!

  Zobrazit celý příspěvek

 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – nouzové přežití

  avatar clanek Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci....

  Zobrazit celý příspěvek

 • Italská gramatika IV – postavení osobních zájmen, ci a ne ve větě

  avatar material Tato kapitola se zabývá postavením osobních zájmen, jakož i slovíček ci a ne v italské větě.

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio.
Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

 

Výběr z modulu burza

Video týdne

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – Mgr. Petr Vysuček

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější DUM Další DUM

O čem se diskutuje Další diskuze

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.