• Příručka pro školy: Když se stane neštěstí

  avatar portfolio s podtitulem: Připravujeme se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky. Příručka je určena jednak zřizovatelům a pracovníkům škol – ředitelům, učitelům, výchovným poradcům, metodikům, školním psychologům, družinářům, pracovníkům pedagogickopsychologických poraden, atp. Inspirací může také být pro rodiče, žáky, studenty, prarodiče, přátele a pracovníky pomáhajících profesí. Příručka byla vytvořena především proto, že neštěstí se stále stávají. Škola má pro tyto situace možnosti a zdroje: začleňuje děti, učitele a jejich rodi...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Práce s textem – recept

  avatar material Doplňkový učební materiál, který pracuje s receptem na banánový dort. Je zaměřen na porozumění textu a procvičení imperativu a adjektiv v portugalštině.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Konference PPUČ – profesní učení učitele

  avatar audiovideo Učitelé se v dnešní době setkávají s novými a novými výzvami. Neustále se proměňuje kontext, v němž pracují, s tím, jak se mění svět, v němž vyrůstají nové generace dětí. Učitel, který chce skutečně prospívat každému dítěti a zajistit, aby se ve škole učilo, potřebuje denně prozkoumávat svou praxi a její dopad na učení dětí. Potřebuje si osvojit to, čemu se v odborné literatuře říká „badatelské nastavení mysli“. Zkoumat vlastní praxi a vyvozovat z toho závěry pro další výuku i pro profesní učení, to není nic, v čem by mohl učitel zůstat sám. Po...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Na vyjmenovaná slova zvesela – 1. díl

  avatar clanek Příspěvek nabízí netradiční aktivity, které ulehčí seznámení s vyjmenovanými a příbuznými slovy po M. Žáci využívají hmatu, hry puzzle, zrakové fixace obrázků či slov.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Risk – Harry Potter

  avatar material Interaktivní hra na motivy televizní předlohy vhodná k zopakování učiva na téma adjectives.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Sugestopedie

  avatar clanek Článek seznamuje čtenáře se sugestopedií, jejími pozitivy, popisuje vznik metody, principy sugestopedie. Jedná se o metodu, která při učení využívá obě poloviny mozku, díky čemuž je kvalita osvojeného učiva vyšší.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Body v rovině (interaktivní webová stránka)

  avatar material Interaktivní webová stránka, body v rovině. Zobrazuje body v rovině s jejich souřadnicemi. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML, nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Aktuality ze vzdělávání

  Z obsahu:

  - Případný zákaz mobilů ve školách odporuje obecnému trendu i Strategii digitálního vzdělávání
  - Iva Málková: Chybovat se smí
  - Bohuslav Hora: Málo se ptáme dětí, co chtějí. Ony by nám to řekly, ale my je nechceme poslouchat
  - Zajímavé vzdělávací aplikace – 2. díl

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2017/2018:

Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Setkání je zaměřeno na analýzu chování, které je pedagogickým personálem vnímáno jako problémové. Mapování a identifikaci motivace žáka k nestandardním projevům. Vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování. Algoritmy řešení – prevence, krizový plán, odměnový systém, práce s rodinou, spolupráce se školským poradenským zařízením. Lektor: Mgr. et Bc. Julius Bittmann.

Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované

Hlavním cílem výuky angličtiny je příprava zdatného uživatele jazyka, tedy člověka schopného se domluvit v cizím prostředí za pomoci angličtiny. Přesto se zdá, že komunikační kompetence se v hodinách angličtiny rodí jen obtížně. Proč je tomu tak? Jak na tento problém? Co jej způsobuje a jak se s nedostatkem komunikace vypořádat? Jsou hodiny konverzace tím nejlepším řešením? Jak žáky zaujmout? Odpovědi nám pomáhala hledat Mgr. Sylvie Doláková.

Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy

Žáků s poruchou autistického spektra v individuální integraci na běžných školách stále přibývá. V praxi se v mnoha případech setkáváme s obavami a mýty, které se s autismem často pojí. Co může škola udělat, aby byla integrace úspěšná? Jak by se měl na vstup takového dítěte do třídy připravit pedagog? Je třeba v každém případě nadstandardně pracovat s kolektivem spolužáků a jejich rodiči? Lektorka: Mgr. Lenka Bittmannová.

Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky

V rámci setkání jsme se věnovali formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny - jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje nebo jaké můžeme využít techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku. Lektoři: Vítek Hrbáček a Petr Bureš – CEDU (Centrum pro demokratické učení).

Autorské právo ve vzdělávání – co je nového?

Setkání se bude zabýval aktuální právní úpravou v oblasti autorského práva a souvisejícími odvětvími. Nejprve představilo obecné zákonitosti, a zaměřilo se na novinky, které přinesla loňská novela autorského zákona. Byly představeny změny, které umožňují udělování licencí kolektivním správcem pro užívání autorských děl ve vzdělávání. Součástí byly praktické tipy, jak správně a nejjednodušeji postupovat, aby veškeré užívání autorských děl proběhlo v souladu se zákonem. Lektorka: Lucie Straková.

Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Fenomén Khanovy školy jistě není českým učitelům neznámý. Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídly pohled do zákulisí tohoto volně dostupného projektu a přidají i pár užitečných rad pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ. Co je Khanova škola a Khan Academy, kam směřují a jak je může využít český učitel a jeho student? Jak se mohou studenti učit tím, že překládají výukové video? Vyzkoušený hardware a software pro tvorbu vlastních výukových videí?

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější DUM Další DUM

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.