Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

 • Digitální technologie ve výuce žáků s mentálním postižením

  avatar clanek Digitální technologie mají nezastupitelnou roli při podpoře procesu učení žáků s mentálním postižením a při rozvoji a podpoře jejich komunikace. Jejich význam je zřejmý především v této době, kdy se mnozí žáci s kognitivním znevýhodněním vzdělávají s pomocí digitálních technologií distančním způsobem.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Afrika – podnebí

  avatar material Interaktivní prezentace pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list ve dvou variantách (pro tisk a pro elektronické vyplnění v programu Adobe Acrobat Reader DC).

  Zobrazit celý příspěvek

 • Adventní kalendář venku

  avatar clanek Prosincový program pro mateřské školy, který obsahuje každodenní okénko krátkých činností, jež je součástí školkového adventního kalendáře. Program je koncipován tak, aby si děti s učitelkou ve třídě otevřely ruličku s datem a v něm našly úkol na papírku, který jdou plnit převážně do venkovního prostředí.  Úkoly jsou zaměřeny na předčtenářskou,  předmatematickou , digitální a environmentální gramotnost. Nejsou náročné na pomůcky. Pracovat mohou jak jednotlivci, tak celá skupina. U dětí se podporuje pozorovací schopnost, rozvíjení jazykových dov...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nastavení informací o uživateli v profilu

  avatar blogpost Metodický portál vám bude sloužit lépe, když využijete přihlášení ke svému účtu. Vytvoření uživatelského účtu i přihlášení najdete vpravo nahoře v bílé hlavičce portálu. Po přihlášení na stejném místě uvidíte svého avatara (profilový obrázek). Klepnutím na avatara se dostanete do své osobní stránky. Jde o váš soukromý virtuální školní kabinet a právě tam si také můžete vyladit svůj uživatelský profil. Uživatelský profil má každý uživatel Metodického portálu, je to něco jako vizitka. Některé údaje pomohou ostatním lépe vás poznat, některé způsob...

  Zobrazit celý příspěvek

 • Nová analýza úspěšnosti metodiky převrácené třídy

  avatar clanek Zpráva o výzkumu holandských vědců z Utrecht University, který analyzoval zprávy o nasazení metodiky převrácené třídy ve 114 případech ve školách na celém světě.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Hodina s mistrem Janem Husem

  avatar material Žáci se s mistrem Janem Husem seznamují prostřednictvím krátkých filmů vzniklých k výročí 2015 a ukázky hry České nebe. Jeho osobnost reflektují skrze dopis „Johanky z Arku“ a také přemýšlením a diskuzí nad četností a formou vztahování se k Husově odkazu v průběhu uplynulých dvou staletí včetně současnosti. Informace vyhledávají a třídí sami nebo ve skupinkách.

  Zobrazit celý příspěvek

 • Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů

  avatar clanek Tento článek má sloužit pro neslyšící pedagogy z českého prostředí jako inspirace pro výuku českého znakového jazyka. Materiálů pro výuku znakových jazyků není mnoho. Stále neexistují učebnice, které by zohledňovaly všechny potřebné složky výuky a komplexně vykládaly obsah gramatiky, slovní zásoby a dalších jazykových kompetencí. Pedagogové znakových jazyků jsou tak často odkázáni na různé materiály od svých kolegů, které si upravují pro své potřeby, nebo čerpají z informací a materiálů ze zahraničí. Tento článek má přinést inspiraci od kolegů ...

  Zobrazit celý příspěvek

 • 5 důvodů, proč nechat žákům vypnuté kamery

  avatar clanek Neustále vypnuté webkamery žáků během online výuky nemusí být na škodu, právě naopak. Můžeme tím předejít spoustě nežádoucích stavů i mnoha budoucím problémům.

  Zobrazit celý příspěvek

Webináře

i

Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhlých webinářů najdete v modulu Digifolio.
Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do diskuzí k online setkávání.
Vybírejte z proběhlých webinářů Přihlaste se k odběru upozornění na webináře

 

Výběr z modulu burza

Video týdne

ONLINE SETKÁNÍ: Asertivita učitele

Další videa

RVP.CZ na sociální síti

Život na PortáleRSS

Nejnovější články Další články

Nejnovější DUM Další DUM

Aby bylo možné modifikovat titulní stránku a přidávat vlastní obsah, je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.