Informace
Nejčastější dotazy

Publikace článků na Metodickém portálu RVP.CZ vám přináší mnoho výhod. Tyto výhody lze shrnout do tří oblastí: 

Osobní rozvoj 

 • Motivace k nacházení nových informací podporujících všeobecný rozhled 
 • Zdokonalování se v technice psaní a získávání zkušeností i v jiných oblastech souvisejících s tvorbou materiálů 

Profesní rozvoj 

 • Sdílení zkušeností 
 • Realizace nápadů ve výuce 
 • Získávání nových poznatků 
 • Publikační činnost – ISSN 
 • Celoživotní vzdělávání 
 • Nové informace (zkušenost, praxe, metodika, zahraničí, aktuality…) 

Bonusy 

 • Prestiž prostřednictvím publikování na Metodickém portálu RVP.CZ 
 • Prezentace vlastní práce 
 • Zpětná vazba – recenzní řízení 

Metodický portál RVP.CZ nabízí příležitost pro každého, kdo má chuť podělit se o své zkušenosti z pedagogické praxe. Uvítáme praktické a teoretické články z oblasti vzdělávání (modul Články) a materiály k okamžitému využití do výuky (modul Materiály do výuky). 

Vaše příspěvky se mohou věnovat těmto tématům: 

Používání inovativních metod a forem práce ve výuce podle ŠVP 

 • konkrétní způsoby realizace výuky průřezových témat 
 • zajímavé a osvědčené tipy pro výuku pomocí školních projektů 

Podpora aktivit jednotlivých vzdělávacích oborů 

 • náměty pro výuku konkrétního vzdělávacího oboru 
 • integrované vyučovací předměty 

Pomoc při zpracování a realizaci výuky podle ŠVP 

 • ukázky částí ŠVP 

Zkušenosti z různých oblastí edukačního procesu ve škole 

 • autoevaluační činnost školy 
 • způsoby hodnocení žáků 
 • klima školy 
 • práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • podněty k rozvoji nadaných žáků 

Registraci provedete na adrese https://profil-new.rvp.cz/registrace. Jestli jste již registrovaní, ke svému profilu se přihlásíte přes odkaz https://profil-new.rvp.cz/prihlaseni.

Pro vstup do svého administračního prostředí v modulu Články použijte adresu https://admin-clanky.rvp.cz/wp-admin/profile.php, pro vstup do administračního prostředí v modulu Materiály do výuky odkaz https://dum.rvp.cz/admin/index.html, kde kliknete na Stát se autorem DUM, resp. Stát se autorem učebních materiálů. Autorem se stáváte ve chvíli, kdy je vám na Metodickém portálu RVP.CZ uveřejněn první příspěvek.

Většina příspěvků v modulu Články a Materiály do výuky prochází obsahovou recenzí, kterou zajišťují odborní recenzenti z praxe i akademických institucí. Na konci recenzního řízení projde článek jazykovou korekturou a editací. 

Systém recenzního řízení garantuje kvalitu příspěvků v těchto modulech nejen z hlediska obsahu, ale i míry inovace v oblasti vzdělávání. Ke zvyšování kvality a využitelnosti příspěvků přispívá také hodnocení uživatelů portálu – ti mají možnost vlastním hodnocením (prostřednictvím hvězdiček a komentářů) poskytnout autorovi zpětnou vazbu. 

Vkládání příspěvků v modulu Články a DUM je založeno na vyplňování kolonek z přednastavených možností. K orientaci v nabízených položkách slouží nápovědy. Po vyplnění všech povinných položek, po vytvoření a uložení příspěvku jej předáte ke schválení. Dalším krokem je posouzení vhodnosti příspěvku pro Metodický portál RVP.CZ, dodržení autorských práv a úplnost článku z formálního a grafického hlediska. Když je vše v pořádku, je článek předán recenzentovi. 

Pokud recenzent doporučí publikaci bez připomínek, příspěvek putuje k editorům k jazykové korektuře a editaci. Následně je koordinátorem modulu publikován. V případě, že příspěvek v některých parametrech nevyhovuje požadavkům Metodického portálu RVP.CZ, je autor vyzván k jeho úpravě. Upravený příspěvek autor vrátí znovu k recenznímu řízení a celý proces se opakuje. Připomínkování příspěvku se může opakovat maximálně třikrát. V případě, že materiál nevyhovuje požadavkům modulu Články a DUM, ale svým charakterem patří jinam, bude autorovi nabídnuta možnost publikování materiálu v jiných modulech Metodického portálu RVP.CZ (např. EMA). 

Všechny kroky od vložení příspěvku až po jeho publikaci může autor průběžně sledovat v rámci svého přihlášení v administračním rozhraní. O všech událostech je autor současně informován prostřednictvím automatizovaných e-mailů. 

Standardní doba od vložení článku do editačního prostředí po jeho uveřejnění na Metodickém portálu RVP.CZ se pohybuje v závislosti na předchozích bodech v rozmezí jednoho až šesti měsíců.

Aktuálně nejsou příspěvky finančně odměňovány. Výjimku tvoří vyžádaná témata (autoři byli osloveni zaměstnanci Metodického portálu RVP.CZ) či texty / seriály článků k podpoře projektů pod vedením Metodického portálu RVP.CZ. Udělení odměny a její výši navrhuje vedoucí Metodického portálu RVP.CZ, schvaluje jí vedení Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) a není předmětem jednání.

Případný honorář je proplácen formou licenční autorské smlouvy. Autor musí dohodu stvrdit svým podpisem a zaslat na adresu NPI ČR: Pavla Topičová, Metodický portál RVP.CZ, Národní pedagogický institut České republiky, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Převod smluvené částky na účet autora proběhne v nejbližším možném výplatním termínu NPI ČR.

 • Články (https://clanky.rvp.cz/) – metodicko-didaktické příspěvky textového charakteru 
 • Materiály do výuky (https://dum.rvp.cz/index.html) – konkrétní příprava do vyučovacích hodin formou digitálního učebního materiálu
 • Blogy (https://blogy.rvp.cz/) – prostor pro sdílení myšlenek prostřednictvím tvorby vlastního online prostředí

Materiály v modulech Články, Blogy a většina příspěvků v modulu AudioVideo Metodického portálu RVP.CZ jsou publikovány pod licencí Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0 CZ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/). 

Všechny další materiály publikované na Metodickém portálu RVP.CZ, mimo modul E-learning a vybrané příspěvky modulu AudioVideo, jsou publikovány pod licencí Creative Commons – CC BY-NC-SA 3.0 CZ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/). 

Materiály publikované v modulu E-learning a vybrané příspěvky v modulu AudioVideo se řídí běžnými podmínkami stanovenými autorským zákonem (Autorský zákon č. 121/2000).

Metodický portál RVP.CZ se hlásí k dodržování autorských práv ve všech jeho částech. Snažíme se v maximální možné míře dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb. Každý, kdo chce publikovat na portálu, musí zajistit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části.

Autor proto při publikování zaručuje, že jeho materiál:  

 • neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány,  
 • není kompilátem jiného autorského textu,  
 • uvádí literaturu, ze které čerpal,  
 • použil obrazovou, audio a video dokumentaci tak, že neporušuje autorský zákon.  

Zde uvádíme pravidla, kterými se musí autor při publikování na Metodickém portálu RVP.CZ řídit.

Nevíte, jak se stát autorem? Nevyznáte se v editačním prostředí? Nevíte, jak zařadit Váš příspěvek? Nevíte, co se s vaším příspěvkem děje? Máte připomínky, dotazy či další podněty k Metodickému portálu RVP.CZ? Napište na e-mail: info@rvp.cz.

Pro zodpovězení dotazů k výuce, školnímu vzdělávacímu programu, standardům aj. použijte Konzultační centrum NPI ČR na této adrese: https://kc.rvp.cz/.

Podmínkou získání potvrzení o účasti na webináři je přihlášení k vašemu účtu na Metodickém portálu RVP.CZ před vstupem do živého vysílání a účast na webináři v délce alespoň 45 minut. Pokud nemáte účet, zaregistrovat se můžete zde. Při splnění těchto podmínek bude po skončení webináře potvrzení o účasti dostupné ke stažení na stránce konkrétního webináře.

K potvrzení se dostanete po přihlášení ze stránky https://webinare.rvp.cz/ (či ze stránky konkrétního webináře) kliknutím na váš profil (kolečko) vpravo nahoře a rozkliknutím nabídky Absolvované webináře (https://webinare.rvp.cz/absolvovane-webinare), kde uvidíte výběr všech vašich absolvovaných webinářů a kde si po rozkliknutí konkrétního webináře potvrzení stáhnete. 

Potvrzení je možné si stáhnout i zpětně, avšak nejdříve u webinářů, které probíhaly od května 2021. Za zhlédnutí záznamu webináře se potvrzení o účasti nevystavuje.

Vstup do webinářové místnosti se otvírá zhruba 15 minut před začátkem vysílání na stránce konkrétního webináře. Pokud budete na stránce čekat, prosíme, zkuste občas obnovit stránku (stiskněte klávesu F5). Jestli máte aktivovanou službu upozornění na webináře, můžete do webináře vstoupit rovněž odkazem přes váš e-mail.

Na webinář se můžete dostat buď jako registrovaný uživatel po přihlášení, čímž získáte nárok na potvrzení o účasti na webináři, nebo můžete pokračovat bez přihlášení.

Z technických důvodů je počet účastníků na online webinářích omezen na 300 osob, na řešení tohoto omezení se snažíme intenzivně pracovat. Nicméně pro ty, kteří se na webinář nedostanou, je k dispozici během několika dní videozáznam na stránce konkrétního webináře.